గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 14 January 2018

విశ్లేషణాత్మక కధనం ఏసూ దేవుడు కాదు అనడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు----నిజమేనా ???? కాదా ????

ఏసూ దేవుడు కాదు అనడానికి  ముఖ్యమైన కారణాలు----నిజమేనా ????   కాదా ???? 
1)దేవుడు మార్పులేనివాడు (మలాకీ 3:6)
2)దేవుడు ఏసూ కన్నా గొప్పవాడు
(యోహాన్ 14:28)
3)సత్పురుషులు ఎవరూ లేరు ఏసూతో సహా ఒక్క దేవుడు తప్ప (లూకా 18:19)
4)ఆ గడియ గురించి ఏసూకు కూడా తెలీదంట.దేవుడికి మాత్రమే తెలుసని చెబుతున్నాడు (మార్కు 13:32)
5)ఏసూ ఇలా అన్నాడు "మన దేవుడు ఒక్కడే" (మార్కు 12:29)
6)ఏసూ ఇలా కూడా అన్నాడు ."నా దేవుడు మీ దేవుడు" (యోహాను 20:17)
7)ఏసూ సాకిలపడి దేవుడ్ని ప్రార్దించాడు.(మత్తయి 26:39)
8)ఏసూ 40 రోజులు సాతాను చేత శోదింపబడ్డాడు.(మత్తయి 4:1)..
కానీ దేవుడు శోదింపబడడు (యాకోబు 1:13)
9)దేవుడు అబద్దమాడుటకు మానవుడు కాడు.పశ్చాత్తాపపడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు (సంఖ్యాకాండం 23:19)
10)దేవుడిని ఎవరూ చూడలేదు
(1 యోహాను 4:20) కానీ ఏసును చూసారు.
11)దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉండువాడు.(హుబుక్కు 1:12)
12)ఏసూను ప్రజలందరూ ఈయన దేవుడినుండి పంపబడ్డ ప్రవక్త అని సాక్ష్యం ఇచ్చారు..(మత్తయి 21:10-11)
13)నేనే మీ దేవుడ్ని అని యెహోవా ప్రకటించాడు (యె హెజ్కేల్ 20:20)
కానీ ఏసూ ఎప్పుడూ అలా నేను దేవుడ్ని అని చెప్పలేదు
14)ఏసూ రాకడకు అసలు కారణం దేవుని సువార్త ప్రకటించటం.బలియాగం కాదు.
(మార్కు 1:38)
15)ఏసూ ఒక దాసుడు (మత్తయి 10:24,24:45,12:18), (యోహాను 13:16)
16)ఏసూ ఒక ప్రవక్త (మత్తయి 8:20,13:16,21:11) (మార్కు 6:15,6:4,9:37) (లూకా 7:16,9:8,9:19) (యోహాను 13:17,7:16,1:14,7:40)
17)ఏసూ మనుష్యకుమారుడు (మత్తయి 5:9,17:22,8:20,18:11,26:2) (లూకా 9:22)(యోహాను 5:27)
18)ఏసూ తనంతట తాను ఏమీ చేయలేడు (యోహాను 5:30)
19)తనని ఆరాధించమని చెప్పలేదు.దేవున్ని ఆరాధించమని చెప్పాడు (మార్కు 12:29)
20) ఏసే దేవుడైతే ఆ పంపిన వాడు ఎవడు??
( యోహాను 7: 16)
అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాది కాదు; నన్ను పంపినవానిదే.
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML