గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 11 October 2016

ధ్వాదశ జ్యోతిర్లింగ. స్తోత్రముధ్వాదశ జ్యోతిర్లింగ. స్తోత్రము
}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం
చంద్రకాళావతంసమ్ !
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్థం తం సోమనాధం
శరణం ప్రపద్యే !! ........


శ్రీశైలశృంగే విబుధాతినంగే తలాద్రితుంగేపి
ముదా వసంతమ్
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం నమామి
సంసారసముద్రసేతుమ్ !! ........

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ !
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే
మహాకాళమహాసురేశమ్ !! ........

కావేరికానర్శదయోః పవిత్రే సమాగమే
సజ్జనతారణాయ. !
సదైవ. మాంధాతృపురే వసంత మోంకారమీశం
శివమేకమీదే !! ........

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసంతం
గిరిజాసమేతమ్ !
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం
తమహం నమామి !! ........

యం డాకినీశాకినీకాసమాజైః నిషేవ్యమాణం
పి శితాశనైశ్చ. !
సదైవ. భీమాదిపదప్రసిధ్దం తం శంకరం
భక్తహితం నమామి !! .........

సుతాష్రుపర్ణీ జలరాశియోగే నిబద్ద్య. సేతుం
నవిశిఖైరసంఖ్యైః !
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం
నియతంనమామి !! .........

యామ్యేసదంగే నగరేతిరమ్యే విభూషితాంగం
వివిధ్యైశ్చ. భోగైః !
సద్బక్తిముక్తి ప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాధం
శరణం ప్రపద్యే !! .........

సానందమానందవనే వసంత మానందకందం
హతపాపబృందమ్ !
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాధం
శరణం ప్రపద్యే !! .........

సహ్యాద్రిశీర్చే విమలే వసంతం గోదావరీతీర
పవిత్రదేశే !
యద్దర్శనాత్మతకమాశు నాశం ప్రయతి
తం త్ర్యంబమీశమీడే !! .........

మహాద్రిపార్శ్యే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః !
సురాసురైర్యక్షమహోరగాద్యైః కేదారిమీశం
శివమేకమీడే !! ..........

ఇళాపురే రమ్యవిశాలకే స్మిన్ సముల్లసంతం
చ. జగద్వరేణ్యమ్ !
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం
శరణం ప్రపధ్యే !! .........

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం
ష్రోక్తమిదం క్రమేణ. !
స్తోత్రం పఠిత్వా మనోజో 2తిభక్త్యా ఫలం
తధాలోక్య. నిజం భజేచ్చ. !! .........
*************************************

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML