గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 11 December 2015

శ్రీ గురు దత్త స్తవము
శ్రీ గురు దత్త స్తవము

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలమ్
ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.


దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వ కారణ కారణమ్
సర్వ రక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

శరణాగత దీనార్థ్ర పరిత్రాణ పరాయణమ్
నారాయణం విభుం వందే స్మ్ఱర్తృగామి సనోవతు.

సర్వానర్ధహరం దేవం సర్వ మంగళ మంగళమ్
సర్వ క్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

బ్రహ్మణ్యం ధర్మ తత్వజ్ణం భక్త కీర్తి వివర్ధనమ్
భక్తాభీష్టప్రదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

శోషణం పాపపంకస్య దీపనం జ్ణాన తేజసా
తాపప్రశమనం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

సర్వరోగ ప్రశమనం సర్వ పీడనివారణమ్
విపద్ధుద్ధారణం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

జన్మ సంసారబంధుజ్ణం స్వరూపానందదాయకమ్
నిశ్రేయస పదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు.

జయలాభయశకామః దాతుర్దత్తస్య యస్తవమ్
భోగమోక్షప్రదాస్యేమాం ప్రపత్తేః సకృతేర్భవేత్.

*****శ్రీ దత్త శరణం మమ*****
Datta Raksha Mantram in English
oam aim hreem Sreem SivaraamaanaGa dattaaya namah:

Datta Raksha Mantram in Telugu
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శివరామానఘ దత్తాయ నమః


సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం
శ్రీ మదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
శ్రీ విద్యాధరి రాధా సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
మాతాసుమతీ వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీ పాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
సత్యఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
సవితృకాఠకచయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్రసంభవా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
దో చౌపాతీ దేవ్ లక్ష్మీ ఘన సంఖ్యాబోధిత శ్రీచరణా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
పుణ్యరూపిణీ రాజమాంబసుత గర్భపుణ్యఫల సంజాతా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
సుమతీనందన నరహరినందన దత్తదేవప్రభు శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
పీఠికాపుర నిత్యవిహారా మధుమతి దత్తా మంగళరూపా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీ మదఖండ శ్రీ విజయీభవ
|దత్త దిగంబర దత్త దిగంబర శ్రీ పాద వల్లభ దత్త దిగంబర|
||శ్రీ పాద రాజం శరణం ప్రపద్యే||
Sri Divya Siddhamangala Sthothram:

Sreemadhanantha Sree vibhushitha Appala lakshmi narasimha raja
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree vijayeebhava

Sree Vidhyadhari radha surekha Sree rakheedhara Sree Paada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Maathaa Sumathee vatsalyamrutha pariposhitha jaya Sree Paada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Satyarusheeswara duhithanandhana bapanaryanutha Sree charana
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Savitrakatakachayana punyaphala bharadwaja rushi gothra sambhava
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Dho Chaupathee dev lakshmi gana sankhya bhodhitha Sree Charana
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Punyaruupinee Rajamamba sutha garbha punya phala sanjhatha
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Sumatheenandhana naraharinandhana datta deva prabhu SreePaada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

Peetikapura nitya vihara madhumathi dhatta mangala ruupa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sreemadhakhanda Sree Vijayeebhava

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML