గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 13 December 2015

చైత్ర శుద్ధ పంచమి నాడు నాగపూజ శ్రేష్ఠంఈ మాసమంతా ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు చాలా విశేషం. మొదటి తొమ్మిదిరోజులు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటివి.
చైత్ర శుద్ధ పంచమి నాడు నాగపూజ శ్రేష్ఠం. “అనంత, వాసుకి, తక్షక, కర్కోటక, శంఖ, కుళిక, పద్మ, మహాపద్మ” అని మహానాగులను స్మరించి పాలు, నెయ్యి నివేదించాలి.
అనంతం వాసుకిం చైవ కాళీయం చ ధనంజయం
కర్కోటకం తక్షకం చ పద్మ మైరావతం తథా!!


మహాపద్మం చ శంఖుం చ శంఖం సంవరణం తథా
ధృతరాష్ట్రం చ దుర్ధర్షం దుర్జయం దుర్ముఖం బలం!!

గోక్షం గోకార్ముకం చైవ విరూపాదీంశ్చ శౌనక
న తేషాం ప్రవరాశ్చైవ యావత్యః సర్పజాతయః!!

కన్యకా మనసా దేవీ కమలాంశ సముద్భవా
తపస్వినీనాం ప్రవరా మహా తేజస్వినీ శుభా!!

యత్పతిశ్చ జరత్కారుః నారాయణ కులోద్భవః
ఆస్తికః తనయో యస్యాః విష్ణు తుల్యశ్చ తేజసా!!

ఏతేషాం నామమాత్రేణ నాస్తి నాగభయం నృణాం
కద్రూ వంశో నిగదితః వినతాయాః శృణుష్వమే!!

నర్మదాయై నమః ప్రాతర్నర్మదాయై నమో నిశి నమోస్తు నర్మదే తుభ్యం త్రాహి మాం విషసర్పతః అస్సేతిం చార్తసిద్దిమ్చ సునీతిం చ యః స్మరేత్ దివా వా యది వా రాత్రౌ నాస్తి సర్పభయం భవేత్ .!!

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML