ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Wednesday, 28 October 2015

శ్రీ నరసింహస్వామి ఆవిర్భావాన్ని వర్ణించే సందర్భంలో వ్యాస భగవానులు చెప్పిన శ్లోకమిది.శ్రీ నరసింహస్వామి ఆవిర్భావాన్ని వర్ణించే సందర్భంలో వ్యాస భగవానులు చెప్పిన శ్లోకమిది.
సత్యం విధాతుం నిజభృత్యు భాషితం

వ్యాప్తిం చలోకేష్వఖిలేషు చాత్మనః !

అదృశ్యతాత్యద్భత రూపముద్వహన్

స్తంభే సభాయాం నమృగం నమానుషమ్ !!
శ్రీ నరసింహస్వామి ఆవిర్భావాన్ని వర్ణించే సందర్భంలో వ్యాస భగవానులు చెప్పిన శ్లోకమిది. భక్తుడు పలికిన మాటలను సత్యమని నిరూపిస్తూ, సకల భూతకోటి యందు వ్యాపించిన పరమాత్మతానేనని ఋజువు చేస్తూ ఏనాడూ కనబడని అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన రూపాన్ని ధరించి సభాస్తంభంలో ఆస్వామి నరుడూ కాని, మృగమూ కాని రూపంతో ఆవిర్భవించాడు. ఇది అని నిర్ధారించలేని పరబ్రహ్మమే తానని నిరూపించిన శ్రీ నరసింహస్వామికి ప్రణామాలు.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML