ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

Labels

గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Wednesday, 12 August 2015

ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రము

ఓం అస్యశ్రీ మథ్ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రస్య విభీషణ రుశిహ్ హనుమాన్ దేవతా —సర్వపదుద్దారక శ్రీ హనుమత్ ప్రసాదేనా సర్వ ఆపనివ్రుత్యర్దే –సర్వ కాల్యాను కూల్య సిద్ధర్ధ్యే జపే వినియోగః . 
ధ్యానం
వామే కారే వైరిభిదాం వహంతం  
 శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్  
దధానమచ్ఛవియుజ్ఞసూత్రం
భజే జ్వలత్కుండల మాంజనేయం

సంవీతకౌపీనముదంచితాంగుళీం
సముజ్వలన్మౌంజిమధోపవీతనం
సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం
తమాంజనేయం  శరణం ప్రపద్యే

అపన్నాఖిలలోకార్తిహారిణే శ్రీ హనూమతే
ఆకస్మాదాగతోత్పాతనాశనాయ నమోనమ:

సీతావియుక్త  శ్రీరామ శోక దు:ఖ భయాపహ
తాపత్రితయసంహారిన్! అంజనేయ! నమోస్తుతే  

అధివ్యాధిమహామారి గ్రహపీడపహారిణే
ప్రాణాపహర్త్రే దైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమ:

సంసారసాగారావర్త కర్తవ్యభ్రాంతచేతసాం
శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోస్తుతే

వజ్రదేహాయ కాలాగ్నిరుద్రాయామితతేజసే
బ్రహ్మాస్త్ర స్తంభానాయాస్మై  నమ: శ్రీ రుద్రమూర్తయే

రామేష్టం కరుణా పూర్ణ హనూమంతం భయాపహం 
శత్రునాశకరం భీమం సర్వాభీష్ట  ప్రదాయకం

కారాగృహే ప్రయాణే వా సంగ్రామే శత్రుసంకటే
జలే స్థలే  తధాకాశే  వాహానేషు చతుష్పధే

గజసింహమహావ్యా ఘ్ర  చోరభీషణకాననే
యే స్మరంతి  హనూమంతం తేషాం నాస్తి విపత్ క్వచిత్

సర్వవానర ముఖ్యానాం ప్రాణభూతాత్మనే  నమ:
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ వాయుపుత్రాయతే నమ:

ప్రదోషేవా ప్రభాతే వా యే స్మరంత్యంజనాసుతం
అర్దసిద్దిం జయం కీర్తిమ్ ప్రాప్నువంతి  న సంశయ:

జప్త్వా స్తొత్రమిదమ్ మంత్రం ప్రతివారం పఠేన్నర:
రాజస్థానే సభాస్థానే ప్రాప్తే వాదే  లభే జయం

విభీషణ కృతం స్తోత్రం  య:పఠేత్ ప్రయతో నర:
సర్వాపద్భ్య: విముచ్యతే నాత్ర కార్యా విచారణా

మంత్రం
మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక
శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష  శ్రియం దాపయభో హరే!!
ఇతి శ్రీ విభీషణకృతం సర్వాపదుద్ధారక హనుమత స్తోత్రం సంపూర్ణం 

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML