గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 2 July 2015

Names of all 33 Vedic deities:

Names of all 33 Vedic deities:
12 Adityas (personified deities) correspond to the 12 Solar months and represent different attributes of social life. The Vedic sages especially venerated the Adityas and Vedas are full of hymns dedicated to Indra, Agni, Surya, Varun and the like. These are:
1. Indra/Shakra (eldest and the undoubted leader of other Adityas)
2. Ansh (due share),
3. Aryaman (nobility),
4. Bhaag (due inheritance),
5. Dhatri (ritual skill),
6. Tvashtar (skill in crafting),
7. Mitra (friendship),
8. Pushan/Ravi (prosperity),
9. Savitra/Parjanya (power of word),
10. Surya/Vivasvan (social law),
11. Varun (fate),
12. Vaman (cosmic law).
8 Vasus are attendant deities of Indra and comprise of eight elemental gods that represent the different aspects of Nature. They are:
1. Anil (Wind),
2. Apas (Water),
3. Antariksh/Dyaus (Space),
4. Dhara (Earth),
5. Dhruv (Pole Star),
6. Anal (Fire),
7. Prabhas (Dawn),
8. Soma (Moon).
11 Rudras:
• 5 abstractions – Ānanda (bliss), Vijñāna (knowledge), Manas (thought), Prāṇa (breath/ life), Vāc (speech),
• 5 names of Śiva – Īśāna (ruler), Tatpuruṣa (that person), Aghora (not terrible), Vāmadeva (pleasant god), Sadyojāta (born at once)
• 1 - Ātmā (spiritual self)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML