గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 29 July 2015

లక్ష్మి నృసింహాష్టకం :--లక్ష్మి నృసింహాష్టకం :--
-------------------------------
శ్రీ మదకలఙ్క పరిపూర్ణ శశికోటి, శ్రీధరమనోహర సటాపటల కాంత !
పాలయ కృపాలయ భవాంభుధి నిమగ్నం, దైత్యపరకాల నరసింహ నరసింహ ||


పాదకమలావనిత పాతజనానాం, పాతక దవానాల ప్తత్రత్త్రి వర కేతో |
భావనపరాయణ భవార్తిహం మాం, పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ | |

తుఞ్గ్నఖపజిత్కి దలితాసురవరాసృక్, పఙ్కనవకుఙుకమ విపఙ్కల మహోరః |
పణ్డితనిధాన కమలాలయ నమస్తే, పఙ్కజనిషణ్ణ! నరసింహ నరసింహ | |

మౌలిఘ విభూషణమివామరవరాణాం, యోగిహృదయేషు చ శిరస్సు నిగమానాం |
రాజదరవిందరుచిరం పదయుగం తే, దేహి మమమూర్డ్న నరసింహ నరసింహ | |

వారిజవిలోచన మదంతిమ దశాయాం, క్లేశవివశీకృత సమస్త కరుణాయాం |
ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం, నాధ మధిరుహ్య నరసింహ నరసింహ | |

హాటకకిరీట వరహార వనమాలా, తారరశనా మకరకుణ్డ్లమణీంద్రై |
భూషితమశేషనిలయం తవ వపుర్మే, చేతసి చకాస్తు నరసింహ !నరసింహ | |

ఇందు రవి పావక విలోచన రమయా, మందిర మహాభుజ లసద్వర వరాఙ్గ |
సుందర చిరాయ రమతాం త్వయి మనోమే, నందిత సురేశ నరసింహ నరసింహ | |

మాధవ ముకుంద మధుసూధన మురారే, వామన నృసింహ శరణం భవ నతానాం|
కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ మమేయం, కాల మమరేశ !నరసింహ నరసింహ | |

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML