గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 4 July 2015

మత్స్యాసనంమత్స్యాసనం

మత్స్యాసనం (సంస్కృతం: मत्स्यसन) యోగాలో ఒక విధమైన ఆసనం. నీటిలో ఈదే చేపను పోలి ఉండటం వల్ల దీనికి మత్స్యాసనమని పేరు వచ్చింది.

పద్ధతి
ముందు పద్మాసనం వెయ్యాలి.
పద్మాసనంలో ఉండగానే వెల్లకిలా పడుకొని తల నేలపై ఆనించి వీపును పైకి లేపాలి.
రెండు చేతులతో కాలి బొటనవ్రేల్లను పట్టుకొని మోచేతులను నేలపై ఆనించాలి.
కొంతసేపు శ్వాసను ఊపిరితిత్తులలో ఆపి వుంచాలి.
తరువాత చేతులపై బరువుంచి మెల్లగా పైకి లేచి, పద్మాసనంలో కొంతసేపు కూర్చొవాలి.


కుడి కాలిని ఎడమతొడ మీద .. ఎడమకాలిని కుడి తొడ మీద ఉంచి పద్మాసనంలో కూర్చోవాలి. ఆపై మెల్లగా వెనక్కి మోచేతులు ఆనించుకొంటూ కింద పెట్టాలి. వెనక్కి తలకింద పెట్టాలి. రెండు అరిచేతులు రెండు చెవులు పక్కనపెట్టి తలని పూర్తిగా స్ట్రెచ్‌ చెయ్యాలి. రెండు చేతులతో రెండు కాలి బొటనవేళ్లని పట్టుకొని నిదానంగా ఉంచాలి. ఆ ఆసనంలో మీరు ఉండగలిగినంత సేపు ఉన్న తర్వాత తిరిగి మెల్లగా రెండు చేతులతో తలని తీసుకొని రెండు మోచేతుల మీద బరువు వేస్తూ మెల్లగా యథాస్థానానికి రావాలి. అప్పుడు కాళ్లని రిలాక్స్‌ చెయ్యాలి.

ఈ ఆసనం వల్ల మెడకు, ఊపిరితిత్తులకు, పొట్టలోని అవయవాలకు చాలా మేలు కలుగుతుంది.

ఉపయోగాలు :
ఈ ఆసనం శ్వాసక్రియను మెరుగు పరుస్తుంది . థైరాయిడ్ , పారా థైరాయిడ్ గ్రంథుల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. వెన్ను సులభంగా కదిలేలా చేయగలదు .
హెచ్చరిక : వెన్ను సమస్య (బాక్ పెయిన్), కడుపులో పుండు, వరిబీజం కలవారు ఈ భంగిమను వేయవద్దు .

Fish Pose (Matsyasana)

Matsya – Fish; Asana – Pose

This asana is pronounced as mut-see-ahs-ana

The fish pose, if carried out in water, allows the body to float quite easily like that of a fish; hence the name.

How to do Fish Pose (Matsyasana)
Lie on your back. Your feet are together and hands relaxed alongside the body.
Place the hands underneath the hips, palms facing down. Bring the elbows closer toward each other.
Breathing in, lift the head and chest up.
Keeping the chest elevated, lower the head backward and touch the top of the head to the floor.
With the head lightly touching the floor, press the elbows firmly into the ground, placing the weight on the elbow and not on the head. Lift your chest up from in-between the shoulder blades. Press the thighs and legs to the floor.
Hold the pose for as long as you comfortably can, taking gentle long breaths in and out. Relax in the posture with every exhalation.
Now lift the head up, lowering the chest and head to the floor. Bring the hands back along the sides of the body. Relax.
Benefits of the Fish Pose (Matsyasana)
Stretches the chest and neck
Helps relieve tension in the neck and shoulders
Provides relief from respiratory disorders by encouraging deep breathing
Tones the parathyroid, pituitary and pineal glands
Contraindications of the Fish Pose (Matsyasana)
Avoid this posture if you have high or low blood pressure. Migraine and insomnia patients should also refrain from doing the Fish Pose. Those who have had serious lower-back or neck injuries are strongly recommended not to practice this pose.

Matsyasana is one of the beginners yoga pose inbuilt with lot of health benefits. Another name of this yoga pose is Fish Pose. What that means Fish in a pond eats every dirty and clean the water. Likewise, Matsyasana purifies our blood and keeps us healthy. So it is called as Fish Pose. Let us see the steps to practise and health benefits of matsyasana (Fish pose).

How to do Matsyasana and its Health Benefits
Steps to Practise Matsyasana
1. Sit on the carpet; fold the both legs together like Padmasana, Ardha Padmasana or Sukasana.

2. Thrusting hands on the carpet and slowly lies down.

3. Place the palms next to ears, towards the shoulder blade.

4. Press palms and waist, raise the trunk and head. Then place the crown of the head on the floor.

5. Place both the hands on the thighs and relax the elbow on the floor. If possible hold the toe with the fingers.

6. Now the crown of head and lower body on the floor making an arc shape on the back. Maintain the pose at least 50 or 100 counts.

7. Release the fingers, thrust the palms on the floor and raise the head and shoulder blade, rest them on the floor. Unfold the legs, straighten them and do savasana.

Important Points to Remember:
1. At the beginning stage, place the hands next to head.

2. Those who could not fold their legs can practice it with legs stretched.

3. Placing pillows under the back may ease to do this pose.

4. Practise this pose by sitting towards north direction is highly beneficial.

Benefits of Matsyasana (Fish Pose)
1. Spinal Cord and back muscle tissues gets refreshed.

2. It helps to cure asthma and respiratory disorders.

3. Headache caused by stiffness of neck can be cured easily.

4. Practicing this yoga pose regularly helps to cure impotency.

5. It is an alternate yoga pose for sarvangasana.

6. Stiffness caused by the practice of sarvangasana and halasana can be warded off by practicing matsyasana.

7. It helps to stop bleeding hemorrhoids.

8. Practicing this yoga pose with drink water early morning helps to relieve from constipation.

9. If a person suffers neck pain lumbago and spondylosis practice this pose daily using pillows, their pains and agony get suppressed and disappear. This Yoga pose is equal to traction therapy.

10. I recommended this pose for professional bloggers, IT field people, official workers, persons those who travel a long distance in motor cycle or bus. These peoples may suffer from forward neck pain. This pain can be cured temporarily by taking tablets and ailments. But practicing matsyasana relieves the pain forever.

11. Because of deep breathing lungs gets strengthened.

12. Insomnia being eradicates. That results in good normal or deep sleep.

13. It helps to shed away diseases such as seizure, leprosy and skin diseases.

14. It helps to reduce thigh and belly fat.

Do this yoga pose regularly and got all the health benefits listed above. This post is helpful do not forget to share. Is this Pose helps to cure your neck pain? What benefit attract you to do this pose?

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML