ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

Labels

గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Wednesday, 3 June 2015

"శివాపరాధ క్షమాపణ స్త్రోత్రం""శివాపరాధ క్షమాపణ స్త్రోత్రం"

హృద్యం వేదాంతవేద్యం.హృదయసరసిజే దీప్తముద్యత్ ప్రకాశం
సత్యం శాంతస్వరూపం సకల మునిమనఃపద్మ షడైక వేద్యం
జాగ్తత్స్వప్నే సుసుప్తౌ త్రిగుణవిరహితంశంకరం నస్మరామి
క్షంతవ్యోమేపరాధశ్శివ శివ శివభో శ్రీ మహాదేవ శంభో.


ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతాం ప్రతిదినం యాతిక్షయం యౌవనం
ప్రత్యాయాంతిగతాః పునర్నదివసాంకాలోజగద్బక్షకః
లక్ష్మీ స్తోయ తరంగ భంగచపలాః
విద్యుచ్చలం జీవితం
తస్మాన్మాం శరణాగతం కరుణయా త్వం రక్ష రక్షాధునా.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML