గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 24 June 2015

.గురుత్వాకర్షణ సిద్దాంతం కనుగొన్నది న్యూటనా.? ఇది పూర్తిగా అసత్యం. ఎందుకంటే ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాల నిండా గురుత్వాకర్షణ సిద్దాంతం గురించి ప్రస్తావించవడివుంది..గురుత్వాకర్షణ సిద్దాంతం కనుగొన్నది న్యూటనా.?
ఇది పూర్తిగా అసత్యం.
ఎందుకంటే ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాల నిండా గురుత్వాకర్షణ సిద్దాంతం గురించి ప్రస్తావించవడివుంది.

1. "సూర్య సిద్దాంత" మనే ప్రాచీన గ్రంథంలో ఇలా చెప్పబడింది. "ధారణాత్మక శక్తి కారణంగా భూమి ఆకాశంలో పడిపోకుండా నిలబడుతున్నది.
( సూ.సి. 12అ - 32శ్లో )


శ్లో ౹౹ మధ్యే సమన్తాదణ్డస్య భూగోళో వ్యోమ్ని తిష్ఠతి౹
బిభ్రాణః పరమాం శక్తిం బ్రహ్మణో ధారణాత్మికామ్౹౹

2.వరాహమిహురుడు ( క్రీ.శ.505 ) తన "పంచ సిద్దాంతి" అనే గ్రంధంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి గురించి - "భూతలంలోని ఏ భాగంలో అయినా……
అన్ని జ్వాలలు పైకెగుస్తాయి.
పైకి వేసిన వస్తువు కింద పడుతుంది. ఆ అనుభవం అందరికీ తెలిసినదే. సహజమైనదే. అని అంటాడు.
( పం.సి.12అ - 4 శ్లో )

శ్లో౹౹ గగనము పైతి శిఖిశిఖా క్షిప్తమపి క్షితము పైతి గురు కించిత్౹
యద్వదిహ మానవానాం అసురాణాం తద్వదేవాజ్ఘః౹౹

3."లీలావతి అనే గ్రంధంలో "భువనకోశం" అనే సర్గలో భాస్కరాచార్యుడు ( క్రీ.శ. 1114 ) తన పుత్రిక లీలావతికి "భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి కలిగి ఉంది. ఖగోళంలో గ్రహల పరస్పర ఆకర్షణ శక్తి వల్లా అవి అక్కడ తమకు తామే ఆధారభూతమై నిలిచి ఉన్నాయని చక్కగా వివరించాడు.

4. "సిద్దాంత శిరోమణి" (భాస్కరాచార్యుడు) అనే గ్రంథంలో 'భువనకోశం' అనే అధ్యాయంలో 6వ శ్లోకంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి గురించి చాలా చక్కగా వివరించాడు.

శ్లో౹౹ ఆకృష్టిశక్తిశ్చ మహీతయా యత్ స్వస్థం/ గురు స్వాభిముఖం స్వశక్త్యా౹
ఆకృష్యతే తత్పతతీవభూతి/ సమే సమన్తాత్ క్వ పతత్వియం ఖే౹౹

భూమి ఆకాశంలో ఉన్న వస్తువులను సహజంగా, స్వశక్తితో……
తన వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది. ఆ ఆకర్షణ వలన అన్ని వస్తువులు భూమి మీద పడతాయి. ఆకాశంలోని వివిధ గ్రహల మధ్య సమాన ఆకర్షణ శక్తి ఉన్నప్పుడు అవి ఎక్కడ పడతాయి.?

6.బ్రహ్మగుప్తుడు ( క్రీ.శ 591 ) రచించిన "బ్రహ్మస్పుఠ సిద్దాంతం" లో వస్తువులు భూమి వైపు ఆకర్షింపబడతాయి. నీటికి ఎలా సహజ ప్రవాహశక్తి ఉన్నదో, అలా భూమికి సహజమైనాకర్షణశక్తి ఉంది అని చెప్పాడు

6.జగద్గురు ఆదిశంకరులు వారు వారి."ప్రశ్నోపనిషత్" భాష్యంలో 'అపాన' శక్తి గురించి రాస్తూ……
" ఒక వస్తువుకు పైకి ఎగురవేస్తే దానిని ఎట్లు భూమి ఆకర్షిస్తుందో……
అటులనే పైకి లాగబడే "ప్రాణ" శక్తిని "అపాన" శక్తి కిందకు లాగుతుంది.
( 3-8 శ్లో॥ )

శ్లో॥ "తథా పృథివ్యామభిమాననీ యా దేవతా ప్రసిద్దా సైషా
పురుషస్య అపానవృత్తిమవష్టభ్యాకృష్య వశీకృతాధ్య ఏవ
అపకర్షేణ అనుగ్రహం కుర్వతీ వర్తత ఇత్యర్థః౹
అన్యథా హి శరీరం గురుత్వాత్ పతేత్ సావకాశే వోద్గఛ్ఛేత్॥"

ఆ తరువాతి భారతీయ ఖగోళ శాస్ర్తజ్ఞుల గ్రంథాలలో కూడా "గురుత్వాకర్షణ" సిద్దాంతం వివరింపబడి ఉంది. న్యూటన్ కంటే ఎన్నో వందల సంవత్సరాల పూర్వమే
"గురుత్వాకర్షణ" గురించి భారతీయ విజ్ఞానం ఘోషించింది.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML