గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 4 June 2015

భగవద్గీత 4-37భగవద్గీత 4-37

" యథైధాంసి సమిద్ధోఅగ్నిః భస్మసాత్కురుతే అర్జున |
జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే తథా || "
పదచ్ఛేదం
యథా - ఏధాంసి - సమిద్ధః - అగ్నిః - భస్మసాత్ - కురుతే - అర్జున - జ్ఞానాగ్నిః - సర్వకర్మాణి - భస్మసాత్ - కురుతే - తథా


ప్రతిపదార్థం
అర్జున = అర్జునా ; యథా = ఏ విధంగా ; సమిద్ధః , అగ్నిః = ప్రజ్వలిస్తున్న అగ్ని ; ఏధాంసి = ఇందనాన్ని ;
భస్మసాత్, కురుతే = భస్మం చేస్తుందో ; తథా = అలాగే ; జ్ఞానాగ్నిః = జ్ఞానం అనే అగ్ని ; సర్వకర్మాణి = కర్మలను అన్నింటినీ ; భస్మసాత్, కురుతే = భస్మం చేస్తుంది.

తాత్పర్యం
"ప్రజ్వలిస్తున్న అగ్ని అన్నది కట్టెలను భస్మం చేసే విధంగానే జ్ఞానాగ్ని సమస్త కర్మలను భస్మం చేస్తుంది."

వివరణ
అగ్నికి ఆహుతి అయిన కట్టెలు ...
ఏ రంగులో ఉన్నా, ఏ రూపంలో ఉన్నా, ఎంత పెద్దగా ఉన్నా ...
చివరికి అన్నీ కాలి బూడిదగా మారిపోతాయి.
అదే విధంగా " జ్ఞానాగ్ని " ...
ధ్యానసాధన ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం సిద్ధించిన మానవుడిలో ప్రజ్వరిల్లిన ...
" జ్ఞానం అనే అగ్ని " ... సమస్త కర్మలనూ భస్మం చేసే శక్తి కలిగి ఉంది.
" సమస్త కర్మలు " అంటే ... ఆగామి, సంచిత, ప్రారబ్ధ కర్మలు అన్నీ కూడా అని అర్థం.
ప్రస్తుతపు పని వలన సంప్రాప్తించే కర్మ ... " ఆగామి కర్మ ".
ముందు ముందు అనుభవించడానికి నిలువ ఉన్న కర్మ ... " సంచిత కర్మ "
ఈ జన్మకు వచ్చే ముందు వరకూ ఉన్న సంచిత కర్మలలోంచి ఈ జన్మలో
అనుభవించడానికి స్వీయ అంగీకారంతో నిర్ణయించబడిన కర్మ ... " ప్రారబ్ధ కర్మ ".
మానవుడిలో జ్ఞానాగ్ని ప్రజ్వరిల్లినప్పుడు సమస్త కర్మలూ దగ్ధమై ...
వేరే జన్మకు కారణభూతమైన కర్మ ఏదీ మిగిలి ఉండదు.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML