గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 7 May 2015

KalabhairavashtakamKalabhairavashtakam

Kala Bhairava Ashtakam is a Sanskrit Ashtakam, written by Adi Sankara. The hymn illustrates the personality of Kala Bhairava of Kashi (also known as Bhairava), the God of Death. It consists of eight stanzas, characteristic of an Ashtakam.


Kala Bhairava is described as black, naked body entwined with snakes, fangs, garland of skulls, three eyes, weapons for punishment in four hands, with shining golden bells attached to his waist-belt. His dreadful laughter that shatters the entire creation - that has sprung out from the womb of the Creator, control over ghosts and goblins, The Thandava dance that is associated with the annihilation of the world, liberation of Souls from bodies- all pointing out to the fact that he is the God of Death.

Those who study these 8 verses on Kala Bhairava, which are enticing and which are a source of knowledge and liberation, which increase the righteousness of a person and destroy greed, attachment, depression, anger and heat and enable us to move towards the proximity of feet of Shiva (Kala Bhairava) positively.

devarāja sevyamāna pāvanāṅghri paṅkajaṃ
vyāḷayaṅña sūtramindu śekharaṃ kṛpākaram |
nāradādi yogibṛnda vanditaṃ digambaraṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 1 ||
bhānukoṭi bhāsvaraṃ bhavabdhitārakaṃ paraṃ
nīlakaṇṭha mīpsitārdha dāyakaṃ trilocanam |
kālakāla mambujākṣa mastaśūnya makṣaraṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 2 ||
śūlaṭaṅka pāśadaṇḍa pāṇimādi kāraṇaṃ
śyāmakāya mādideva makṣaraṃ nirāmayam |
bhīmavikramaṃ prabhuṃ vicitra tāṇḍava priyaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 3 ||
bhukti mukti dāyakaṃ praśastacāru vigrahaṃ
bhaktavatsalaṃ sthitaṃ samastaloka vigraham |
nikvaṇan-manoṅña hema kiṅkiṇī lasatkaṭiṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 4 ||
dharmasetu pālakaṃ tvadharmamārga nāśakaṃ
karmapāśa mocakaṃ suśarma dāyakaṃ vibhum |
svarṇavarṇa keśapāśa śobhitāṅga nirmalaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 5 ||
ratna pādukā prabhābhirāma pādayugmakaṃ
nitya madvitīya miṣṭa daivataṃ nirañjanam |
mṛtyudarpa nāśanaṃ karāḷadaṃṣṭra bhūṣaṇaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 6 ||
aṭṭahāsa bhinna padmajāṇḍakośa santatiṃ
dṛṣṭipāta naṣṭapāpa jālamugra śāsanam |
aṣṭasiddhi dāyakaṃ kapālamālikā dharaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 7 ||
bhūtasaṅgha nāyakaṃ viśālakīrti dāyakaṃ
kāśivāsi loka puṇyapāpa śodhakaṃ vibhum |
nītimārga kovidaṃ purātanaṃ jagatpatiṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhaje || 8 ||
kālabhairavāṣṭakaṃ paṭhanti ye manoharaṃ
ṅñānamukti sādhakaṃ vicitra puṇya vardhanam |
śokamoha lobhadainya kopatāpa nāśanaṃ
te prayānti kālabhairavāṅghri sannidhiṃ dhruvam ||

Kalabhairavashtakam
देव राज सेव्य मान पावनाग्रि पन्कजं,
व्याल यज्ञ सुत्र मिण्डु शेखरं कृपाकरं,
नारदाधि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे १

भानु कोटि भास्वरम्, भवाब्धि तारकं परम्,
नीलकण्ठं ईप्सितार्थ दायकं त्रिलोचनम्,
कालकाल मंबुजाक्ष मक्ष शूल मक्षरं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे २

शूल तङ्ग पाश दण्ड पाणि माधि कारणं,
श्याम काय माधि देवमक्षरम निरामयं,
भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र ताण्डव प्रियं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ३

भुक्ति मुक्ति दायकं प्रशस्त चारु विग्रहं,
भक्त वत्सलं स्थितं , समस्त लोक विग्रहं,
विनिक्वनन् मनोज्ञ हेम किङ्किणी लसत कटिं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ४

धर्म सेतु पालकं , त्व धर्म मार्ग नाशकं ,
कर्म पाश मोचकं , सुशर्म दायकं विभुं,
स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभिताङ्ग मण्डलं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ५

रत्न पादुका प्रभावी राम पाद युग्मकं,
नित्यमद्वितीयमिश्ट दैवतं निरञ्जनं,
मृत्यु दर्प नाशनं करालदंस्त्र मोक्षणम्,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ६

अट्टहास भिन्न पद्म जाण्ड कोष संततीं,
दृष्टि पाद नष्ट पाप जालमुग्र शासनं,
अष्टसिद्धि दायकं कपाल मालिकन्जरं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ७

भूत संग नायकं, विशाल कीर्ति दायकं,
काशी वास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं,
नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं,
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे ८

कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं,
ज्ञान मुक्ति साधनम , विचित्र पुण्य वर्धनं,
शोक मोह दैन्य लोप कोप ताप नाशनं,
हे प्रयान्ति कालभैरवान्ग्रि सन्निधिं ध्रुवं.

काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे
काशिका पुराधि नाद कालभैरवं भजे

The first stanza is a salutations to sri Kala Bhairava the supreme lord of Kasi. His Lotus feet are served by Indra, The king of the devas. Indra has a snake as his sacrificial thread (a cord worn by the Aryans hanging from their left shoulder and goes below the right shoulder) and a moon on his head. He is extremely compassionate and is praised by Sage Narada and other Yogis, who also is a Digambara (remains naked).

The second stanza is a salutations to Sri Khakla Bharaiva who is the supreme Lord of the city of Kasi, who has the brilliance of a million suns, who rescues us from the ocean of worldly existence and who is Supreme, Who has a blue throat, who bestows us with worldly prosperities, which we wish for, and who has three eyes, who is death unto death itself, whose eyes are like a pair of lotus flowers, whose spear supports the three worlds like an axle ( axis) around which they rotate, and who is imperishable.

The third stanza is a salutations to Lord Kala Bhairava the Lord of Kasi, who holds a spear, a noose, a club and punishment in his four hands, whose body is dark, who is the primordial Lord, who is imperishable, who is beyond the diseases of the world, who is the lord with terrific powers and who loves the strange vigorous Tandava Dance. ( the dance made by Lord Siva when he is terribly angry and preparing for destruction of the cities or worlds).

The fourth stanza is Salutations to Kala Bhairava who is the Lord of Kasi, who is the giver of worldly prosperities as well as liberation and who has an auspicious and pleasing form, who is kind and loving to his devotees, who stands firm as the deity of all the lokas (worlds), who wears a belt containing shining golden bells around his waist- that jingle when he walks or dances creating a variety of pleasing sounds.

The fifth stanza is a salutations to Lord Kala Bhairava who is the supreme lord of Kasi, who guards the established institution of the eternal dharma by leading the devotees towards the same, who is the lord that frees us from the fetters of Karma (the results of sins committed by us in our previous births), thereby giving us (great joy of possessing a sinless, free soul), who is embellished with golden coloured serpents entwining his body.

The sixth stanza is a salutations to Kala Bhairava whose charming beautiful pair of feet are decked with sandals are decked with studded gems, who is the eternal, non dual Ishta devata (the God whom we cherish), who destroys the pride of death (manifested as fear within us), and whose large terrible serpentine fangs liberate us.

The seventh stanza is Salutations to Kala Bhairava Whose loud and terrific laughter shatters the offspring produced by the ovaries of the creator (Lord Brahma), who is the powerful ruler who gives the eight powers( Siddhis), who wears a garland of skulls (like his counterpart Maha Kalika), whose terrific glance destroys the cob-webs, produced in our minds by the mighty rule of Sin.

The final stanza is a Salutation to Kala Bhairava the ruler of Kasi, who is the leader of ghosts and spirits, who showers glory on his devotees, who absolves people dwelling in Kasi from their sins as well as the fruits of their righteous deeds - thus making their souls devoid of any connection with the mortal world, who is splendour, who is the lord, efficient in guiding us on the path of righteousness, who is eternally old, and who is the Lord of the universe.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML