ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

Labels

గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Tuesday, 19 May 2015

శ్రీ రామార్పణమస్తు

జయ హనుమంత జ్ఞాన గునవండిత జయ పండిత త్రిలోక పూజిత
రామదూత అతులిత బలధామ అంజనిపుత్ర పవనసుతనామ
ఉదయభానుని మధుర ఫలమని భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన
కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష కుండలమండిత కుంచితకేశ //శ్రీ//
రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి
జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని జాలాది లంఘిచి లంక జేరుకొని
సూక్ష్మ రూపమున సీతను జూచి వికట రూపమున లంకను గాల్చి
భీమ రూపమున అసురుల జంపిన రామ కార్యమును సఫలము జేసిన //శ్రీ//
సీత జాడగని వచ్చిన నిను గని శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని
సహస్ర రీతుల నిను గోనియడగా కాగల కార్యము నీపై నిడగ
వానరసేనతో వారధి దాటి లంకెశునితొ తలపడి పోరి
హోరుహోరున పోరు సాగిన అసురసేనల వరుసను గూల్చిన //శ్రీ//
లక్ష్మణ మూర్చతో రాముడడలగా సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణప్రదాత
రామలక్ష్మణుల అస్త్రధాటికి అసురవీరులు అస్తమించిరి
తిరుగులేని రామబాణము జరిపించెను రావణ సంహారము
ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున ఏలికగా విభీశణు జేసిన //శ్రీ//
సీతారాములు నగవుల గనిరి ముల్లోకాల హారతులందిరి
అంతులేని ఆనందశ్రువులే అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలే
సీతారాముల సుందర మందిరం శ్రీకాంతువదం నీ హృదయం
రామచరిత కర్ణ మృతాగాన రామనామ రాసా మృతపాన //శ్రీ//
దుర్గమ మగు ఏ కార్యమైన సుగామమే యగు నీ కృపజాలిన
కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న
రామద్వారపు కాపరివైన నీ కట్టడి మీరా బ్రహ్మాదుల తరమా
భూత పిశాచ శాకినీ ధాకిని భయపడిపారు నీ నామజపము విని //శ్రీ//
ధ్వజ విరాజా వజ్ర శరీరా భుజబల తేజా గదాధర
ఈశ్వరామ్స సంభూత పవిత్రా కేసరీ పుత్రా పావన గాత్ర
సనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు శారద నారద ఆదిశెషులు
యమ కుబేర దిగ్పాలురు కవులు పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల //శ్రీ//
"సోదర భరత సమానా" యని శ్రీ రాముడు ఎన్నికగొన్న హనుమా
సాధుల పాలిట ఇంద్రుడ వన్నా అసురుల పాలిట కాలుదవన్నా
అష్ట సిద్ధి నవనిధులకు దాతగా జనకిమాట దీవించెనుగ
రామ రాసా మృత పానము జేసిన మృత్యుంజ యుడవై వెలసిన //శ్రీ//
నీ నామ భంజన శ్రీ రామ రంజన జన్మ జన్మాంతర దుఃఖ భంజన
ఎచ్చ తుండిన రఘువరదాసు చివరకు రాముని చేరుత తెలుసు
ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు స్ధిరముగా మారుతి సేవలు సుఖములు
ఎందేన్డున శ్రీ రామ కీర్తన అందందున హనుమాన నర్తన //శ్రీ//
శ్రద్ధగా దీనిని ఆలకింపుమా శుభమగు ఫలములు కలుగుసుమా
భక్తిమీర గానము చేయగా ముక్తి కలుగు గౌరీసులు సాక్షిగా
తులసిదాస హనుమాన చాలీసా తెలుగునా సులుగువ నలుగురు పాడగా
పలికిన సీతారాముని పలుకున దొషములున్న మన్నింపు మన్న //శ్రీ//
మంగళ హారతి గొను హనుమంత సీతారామ లక్ష్మణ సమేత /
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత నీవే అంట శ్రీ హనుమంత //
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి
శ్రీ రామార్పణమస్తు

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML