ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

Labels

గమనిక : 1) తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు , మరియు స్వీకరించదు. 2) ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి. 3) మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.

Tuesday, 5 May 2015

సౌరశక్తిసౌరశక్తి

ధ్యాయేత్ సూర్యమనంత శక్తి కిరణం
తేజోమయం భాస్కరం
భక్తానామభయప్రదం దినకరం
జ్యోతిర్మయం శంకరమ్
ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుత మజం
త్రైలోక్య చూడామణిం
భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం
మార్తాండ మాద్యం శుభమ్


అనంత శక్తులుగల కిరణాలుగలవాడు సూర్యుడు. తేజోమయుడై వెలుగులను ఇచ్చే భాస్కరుడాయన. భక్తులకు అభయాన్నిస్తాడు. ‘రోజు’ను ఏర్పరుస్తాడు. జ్యోతిర్మయుడు, శుభంకరుడు. ఛేదించడానికి వీలులేనివాడు. జగదీశుడు. అచ్యుతుడు. జన్మరహితుడు ముల్లోకాలకు చూడామణి. భక్తుల అభీష్టాలను నెరవేర్చే వరప్రదుడు. దినానికి మణి మార్తాండుడు. సృష్టికి మొదటివాడు. శుభస్వరూపుడు. అటువంటి సూర్యుని ధ్యానించాలని పేర్కొన్న మన పెద్దలు,

‘యేనేమా విశ్వాభువనాని తత్సుః
తతఃక్షత్రం బలమోజశ్చ జాతమ్’ అని చెప్పారు. అంటే,ఈ విశ్వం సూర్యుని వలన మనగలుగుతోంది. జీవరాశులు, తమకు కావలసిన శక్తిని ఆయన నుంచి పొందుతున్నాయని అర్థం. కాబట్టి, వేదకాలం నుంచే మన వాళ్ళకు సౌరశక్తిని గురించిన అవగాహన ఉన్నట్లేగా!

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML