గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 8 April 2015

ఈశ్వర! నువ్వు నిరాకారుడవు ! సర్వాతీతమైన నీ తత్వం జ్ఞానగమ్యంనిరాకారం జ్ఞానగమ్యం పరం యన్న్తెవ స్థూలం నాపి సూక్ష్మం నచోచ్చమ్ !
అంతశ్చింత్యం యోగిబిస్తస్య రూపం తస్మైతుభ్యం లోకకర్థ్ర్రే నమోః స్తు !!
సర్వం శాంతం నిర్మలం నిర్వికారం జ్ఞానగమ్యం స్వప్రకాశే వికారమ్ !
ఖాద్వ ప్రఖ్యం ద్వాంతంమార్గ త్పరస్తా ద్రూపం యస్యత్వాం నమామి ప్రసన్నమ్ !!
ఏకం శుద్ధం దీప్యమానం తథా జం చిదానందం సహజం చావికారి !
నిత్యానందం సత్యభూతి ప్రసన్నం యస్య శ్రీదమ్ రూపమస్మై నమస్తే !!
గగనం భూర్దిశశ్చైవ సలిలం జ్యోతిరేవచ!!
పునః కాలశ్చ రూపిణి యస్య తుభ్యం నమోస్తుతే!


ఈశ్వర! నువ్వు నిరాకారుడవు ! సర్వాతీతమైన నీ తత్వం జ్ఞానగమ్యం . స్థూల, సూక్ష్మ , ఉన్నత స్థితులకు మించి ఉంటుంది నీ రూపం , సదా యోగుల హృదయంలో భాసించే లోకకర్తవైన నీకు నమస్కారం సర్వ వ్యాపకము ,శాంతము , నిర్మలము , నిర్వికారము , జ్ఞాన గమ్యము , స్వప్రకాశము నందు ఏ వికారములు లేనిది ,సంసారమనే తమో మార్గానికి అతీతంగా చిదాకాశంలో యోగులకు ప్రసిద్ధమైనది అగు రూపం గల నీకు నమస్కారం. ఆద్వయము శుద్ధము , స్వయం జ్యోతి రూపము , అజాతము , చిదానందము ,ఆనంద ఘనము , వికార రహితము , స్వరూప బూతము ,శాశ్వతానంద రూపము , సత్యమనే సంపదచే ప్రసన్నమై సంపదల నిచ్చునది అగు రూపంగల నీకు నమస్కారం , ఆకాశము , భూమి , ధిక్కులు , నీరు , అగ్ని , కాలము ఇవి నీ రూపాలే! అట్టి నీకు నమస్కారం!

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML