గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 11 April 2015

జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణసాగర జయకపీశ తిహుఁలోక ఉజాగర

జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణసాగర జయకపీశ తిహుఁలోక ఉజాగర
రామదూత అతులిత బలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా
మహవీర విక్రమ భజరంగీ కుమతినివారణ సుమతికే సంగీ
కాంచనవరణ విరాజ సువేశా కానన కుండల కుంచిత కేశా
హథవజ్ర ఔధ్వజా విరాజై కాంథేమూంజ జనేవూ ఛాజై
శంకరసువన కేసరీ నందన తేజప్రతాప మహజగవందన
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామకాజ కరివేకో అతుర
ప్రభు చరిత్ర సువివేకో రసియా రామలఖన సీతా మనబసియా
సూక్ష్మరూపదారి సియహిఁధిఖావా
వికటరూప దరి లంక జరావా
భీమ రూప ధరి అసుర సంహరే రామచంధ్రకే కాజఁసఁవారే
లాయ సజీవన లఖన జియాయే శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే
రఘుపతి కిన్హీ బహుత బడాయీ తుమ్మమప్రియభరతహి సుమభాయీఁ
సహస్ర వదన తుమ్హారో యశగావైఁ అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావెఁ
సనకాదిక బ్రహ్మది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా
యమకుబేర దిగపాల జహఁతే కవి కోవిద కహి సకై కహఁతే
తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హీఁకీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా
తుమ్హారో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సభ్ జగ జానా
యుగ సహస్ర యోజన పర భనూ లీలోత్హహి మధుర ఫలజానూ
ప్రభు మద్రికా మేలిముఖ మహిఁ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ
దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే సుగమ అనుగ్రహతుమ్హారే తేతే
రామ దులారే తుమరఖవారే హోతన ఆజ్ఞా బిను పైసారే
సబ సుఖ లహై తుమ్హరీ శరనా తుమరక్షక కాహుకో డరనా
ఆపన తేజ తుమ్మరో ఆపై తీనోఁలోక హంకతే కాంపై
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై మహవీర జబ నామ సునావై
నాసై రోగహరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా
సంకట సే హనుమాన ఛుడావై మనక్రమ వచన ధ్యాన జో లావై
సబపర రామ తపస్వీ రాజా తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
ఔర మనోరథ జో కోయిలావై తాసు అమిత జీవన ఫలపావై
చారోఁయుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియార
సాధు సంతకే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే
అష్టసిద్ధి నౌనిధి కే దాతా అసవర దీన జానకీనాతా
రామ రసాయన తుమ్మరే పాసా సాదర తుమ రఘపతికే దాసా
తుమ్మరే భజన రామకో పావై జన్నజన్మకే దుఃఖ బిసరావై
అంతకాల రఘవర పుర జాయి జహఁజన్మ హరిభక్త కహయి
ఔర దేవతాచిత్తన ధరయీ హనుమత సేయి సర్వసుఖ కరయీ
సంకట కటై మిటై సబపీరా జో సుమిరై హనుమత బలవీరా
జైజైజై హనుమాన గోసాయీఁ క్రపాకరో గురుదేవ కీ నాయీ
జో శతబారపాఠ కర కోయీ చుటహి బంది మహసుఖ హోయీ
జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా హోయాసిద్ది సాఖీ గౌరీశా
తులసీదాస సదాహరిచేరా
కీ జై నాథ హ్రదయ మహఁడేరా
జై శ్రీరామ్

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML