గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 13 March 2015

ప్రతి హిందువు తెలుసుకోవలసినది - కంప్యూటర్ ను కూడా మన వేదాల ఆధారం చేసుకుని తయారు చేసిన విదేశీయులు. ఆధారాలతో

MICRO SOFT వారు  ఆధారపడి  తయారుచేసిన   OPERATING SOFTWARE ( System- OS)  లో ఉన్న Bineray Code system  మన  వేదాలనుండి తీసుకోన బడినదే .


Pingala(200 BC), author of the Chandaḥsaastra. matrameru, binary numeral system, arithmetical triangle.

The Chandaḥśāstra presents the first known description of a binary numeral system in connection with the systematic enumeration of meters with fixed patterns of short and long syllables. The discussion of the combinatorics of meter corresponds to the binomial theorem. Halāyudha's commentary includes a presentation of the Pascal's triangle (called meruprastāra). Pingala's work also contains the Fibonacci numbers, called mātrāmeru.


Use of zero is sometimes mistakenly ascribed to Pingala due to his discussion of binary numbers, usually represented using 0 and 1 in modern discussion, while Pingala used short and long syllables. As Pingala's system ranks binary patterns starting at one (four short syllables—binary "0000"—is the first pattern), the nth pattern corresponds to the binary representation of n-1, written backwards. Positional use of zero dates from later centuries and would have been known to Halāyudha.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML