గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 13 February 2015

Women’s right to do gayatri sadhanaWomen’s right to do gayatri sadhana

Women have always been accorded high respect in the Indian culture. They have been regarded more pious than men. They are often addressed as devi. Girls are named as Shantidevi, Gangadevi, Dayadevi. The word devi is thus often annexed to their names. Girls are adorned not by degrees etc. but by their inherent God-given feminine virtues. Gods and great personalities are often known through the names of their wives. In various names like Sitaram Radheshyam, Gaurishankar, Lakhyaminarayan, Uma-Mahesh, Maya-Brahma, Savitri- Satyavan; women, have been given precedence over men. All thoughtful and wise persons have regarded women more prominent in respect of virtues like chastity, loyalty, mercy, compassion, service, sympathy, love, affection, generosity, devotion etc. Women have, in general been given prominence and respect in all religious and spiritual pursuits. If one goes through the Vedas it will appear that not only rishis but several wives of rishis were also seers to whom Vedic hymns were revealed. How could the great God who is kind-hearted, just and impartial discriminate between man and woman who are his own children? The rishi of the Mantras of RigVed (10/85) is a female named Surya Savitri. In Nirukt, a rishi has been defined as one who is a seer of Mantras, who understands the secret behind them and transmits it to others ("Rishi darshanat stoman dadarshati, Rishyo Mantra drastarah"). In twenty-fourth chapter of Vrihad Devta, a list of women rishis in RigVed has been given which includes the names of Ghosha, Godha, Vishvavara, Aapala, Upnishad, Juhu, Adity, Indrani, Sarama, Romasha, Urvashi, Lopamudra, Yami, Shaswati, Surya, Savitri as being brahmavadinis. The seers of Rigveda's sukta 10-134, 10-39,10- 40, 10-91, 10-95,10-107,10-109,10-154,10-159,10-189,5-28,8- 91 etc. were women. There is ample evidence which proves that, like males, females used to perform Yagya. They were experts in Yagya technique and religious learning. Several women used to guide their fathers/husbands in this respect. Ida had told Manu that she would do avadhan on fire in such a way that he would get worldly riches, pleasures and respect and attain heaven. In shatpath Brahman, Yagyavalkya's wife Maitreyi has been called brahmavadini, which means brahmavadan-sheel. Brahma means Ved and brahmavadansheel means one who gives discourses on Vedas. Adi-Shankaracharya had to enter into a spiritual debate with Bharati Devi. Her exposition of the scriptures was so marvellous that even eminent scholars were wonder-struck. Shankaracharya was unable to answer her profound questions and had to seek one month's time to respond. In Shankar Digvijaya (3/16) it is written that Bharati Devi was well-versed in all the Vedas and other scriptures and branches of Knowledge. None excelled her in knowledge. How can a ban now be imposed on study of the scriptures by women? If there had been such a restriction in the ancient times, how could there have been women who could have philosophical debates with persons like Yagyavalkya, Shankaracharya etc. ? In fact, in those days all men and women had equal opportunities for studying the Vedas. In Shatpath (1/9/2/2/1 and 1/9/2/22,23) there are directions for women about pronouncing Mantras 23/23, 25,27,29 of Yajurved. Same is the case with Mantras 1/1/10 of Tettriya Samhita. Ashvalayan Grahya Sutra 1/1/9 provides that in the absence of yajman, his wife, son or unmarried daughter could perform Yagya. Kathak Grahy Sutra (3/1/ 30 and 26/3) and Logakshi Grahya Sutra (25) propound study and chanting of Ved Mantras and performance of Vedic karmakand by women.
Decision by Malviyaji
There has been considerable discussion amongst the scholars of Kashi on the controversy whether women have a right to chant Ved-Mantras. A girl student named Kumari Kalyani wanted to seek admission to a course in which Vedas were taught in Banaras Hindu University. The authorities refused to grant admission according to the prevalent belief on the ground that a woman, according to Shastras, had no right to chant Ved-mantras. This controversy continued for quite a long time. A paper "Sarvadeshik" published several articles in support of the right of women to study Vedas while the other paper "Sidhanta" took an opposite view. A deputation of Arya Samajists met University authorities and there was prolonged discussion on the subject. Ultimately, the University appointed a committee under the chairmanship of Mahamana Madan Mohan Malviya in which several Vedic scholars were included. The committee, after a thorough study of the shastras, gave a finding that women have the same right as men in respect of Vedas. Mahamana Malviyaji, who was considered as the standard bearer of Sanatan Dharma, announced this decision of the committee on 22nd August 1946. Kumari Kalyani was accordingly admitted to the course in which Vedas were taught and it was finally decided that henceforth women would have the right to study Vedas and there would be no discrimination on grounds of sex. Nobody can say that Mahamana Malviyaji and his learned colleagues could be hostile to the tenets of Sanatan Dharma. Their devotion to religion is well-known. What can be said about the wisdom of those persons who still persist in saying that women have no right to worship Gayatri when this controversy has been settled once for all by eminent persons like Malviyaji? The names of several learned women of the ancient times are still famous. References are found in Vedas about several women rishis being authors of several Ved-Mantras. It is, therefore, the duty of all social reformers to follow in this respect the decision given by Malviyaji who has been a rishi of the present age.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML