గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Ved Vaani (वेद वाणी) :



Ved Vaani (वेद वाणी) :

Rishi : parameshti prajapati ,
Devata : prajapati ,
Chanda: archi , pankti,
Swara : pachama


कस्त्व युनक्ति स त्व युनक्ति कस्मै त्व युनक्ति
तस्मै त्व युनक्ति कर्मणे वाँ वेषया वाम्

........... Yajur Ved 1.6

( हे यज्ञ साधनो ! ) तुम्हे किसने नियुक्त किया हैं ? किसलिए नियुक्त किया हैं ? उसने (स्रष्टा ने) तुम दोनों (सवल-निर्वल) को (यज्ञादि) कर्म करने के लिए नियुक्त किया हैं, (उत्तम कर्मों से) दिव्य स्थान में संव्याप्त होने के लिए नियुक्त (प्रवृत्त) किया हैं ।

" Who is it that unites you (in this world) ? He (the lord) unites you. For what does He yoke you? For that He yokes you.You two for work, you two for its completion. "

Rishi : paramesti prajapati ,
Devata : agni ,
Chanda : nichidati jagati ,
Swara: nishaada

धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं यो योस्मन्धूर्वति तं धूर्व यं वयम् धूर्वामै:
देवा नमसि वह्नितमंग् सास्नितमाम् पप्रितमम् जुष्टतमे देवहूतमम्

......... Yajur Ved 1.8

आप अपनी विध्वंसकारी शक्ति से दुष्टों एवं हिंसको का विनाश करें । जो अनेक लोगों को कष्ट पहुँचाता हैं, उस हत्वारे को नष्ट करें । जिस दुरात्मा को सभी नष्ट करना चाहते हैं, उसे नष्ट करें । (हे शकत-देवशक्तियों तक हवि पहुँचाने वाले यज्ञागने !) आप दैवी शक्तियों के वाहक, वलवर्द्धक, पूर्णता तक पहुँचाने वाले, सेवन-योग्य तथा देवगणों को आमंत्रित करने वाले हैं ।

" You are the yoke. Injure him who injures. Harm him who harm us. Harm the man we injure. You are the best carrier of Devas, bound most firmly, filled fullest, welcome, Devas’ best invoker. "

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML