గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

THE THREE SPACES OF VEDANTA :THE THREE SPACES OF VEDANTA :

========== Bhutakasha, Chidakasha, Chittakasha ==========

Three kinds of spaces are discussed in Vedanta and Yoga Philosophies :

1. Bhutakasha :

Bhutakasha is the outer space, the physical space which consists of the objective world, the names and forms (Naama-Roopa).

2. Chittakasha :

Then there is the intermediate space or inner space, where all thoughts and emotions float. This is called Chittakasha - the space of the Chitta (mind). This is the mental space. In it is reflected or imprinted everything that is seen is Bhutakasha. Bhutakasha is physically perceptible. That which is mentally perceptible is Chittakasha. The span of the Chittakasha is very small and subtle. On the other hand, the gross and visible Bhutakasha spans a terrific extent.Yet, the entire contents of Bhutakasha appear in the Chittakasha as small blips ! For example, one sees a huge mountain. When he closes his eyes after seeing it, you will be able to visualize the image of the mountain from the Chittakasha. Similarly, the stars and sky and all that is seen are permanently etched on the Chittakasha. Every form and sound in the chittakasha is a reflection of some entity in the bhutakasha. All these are present in Chitta in a subtle form. So, Chitthakasha is many times bigger than Bhutakasha.

The quantum energy-field or the four dimensional Space-Time, which physics presents as beyond sensory verification, finds its counterpart in Vedanta in its Chittakasha. This is the knowledge-field or consciousness field of which the seer and the seen , the observer and the observed, are but two poles. Therefore, Chittakasha still involves duality and a deeper inquiry should be done. By Drig-Drishya-Viveka means the discrimination between the seer and the seen, or the observer and the observed, leading a knowledge to their unity. This duality is finally overcome in the field of pure consciousness, the Chidakasha.

3. Chidakasha : Chidakasha is the same field of the mind viewed non-causally.This is beyond the above two which contains both Chittakasha and Bhutakasha. It is the Atman, pure consciousness. In reality one is the Chidakasha.

We see and know the physical universe but never experience it ; consciousness we experience but never see and know in that way.

While in meditation, at first one finds Bhutakasha - the nothingness, and thinks that this ‘nothingness’ is everything. Go beyond that, it is Chittakasha, and then beyond that one sees Chid-atma - The Self; and that is Shiv Tattva - Chidakasha. Bhutakasha merges into Chittakasha. In Samadhi, Chittakasha dissolves in Chidakasha.

It is also said that every particle of the space is filled with knowledge, information. Chittakasha – the space is filled with information ; Akashik Records. All that happened in the past; whatsoever anybody or everybody has spoken in the past is all present in the Akasha (space). And what is going to happen and what someone will speak in the future is also present in the Akasha. This is what they say, if you get access to the Akasha.

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML