గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Significance of offering Prasad :Significance of offering Prasad :

== Explanation from Sri Madhusudan Saraswati's Gudartha Dipika ==

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥


.......... Gita 9.26

" Whoever offers Me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I accept that (gift) of the pure-hearted man which has been presented with love ! "

Purport :

Whoever offers Me, the supreme Lord, who am possessed of limitless splendour, a leaf, a flower, a fruit or water, or anything else whatever that is easily available with devotion, under the idea, 'There is nothing higher than Vasudeva' ; (that is to say) brings it like a servant to his master, because there is nothing that is beyond the pale of my ownership and everything in the world is under My possession—(and) therefore a person offers Me what is already Mine—that leaf or flower etc. of the pure-hearted man, who is giving with affection, even though they are insignificant things ; I, the Lord of all, accept ; I become satisfied by lovingly accepting (it) like food. Here, by the total rejection of the literal meaning (of the word 'asnami', I eat), what is expressed is that the particular form of acceptance implied by 'eating' springs from exceeding love; for, it has been said in the Sruti,

" The Devas certainly do not eat or drink. They become contented by seeing this very nectar " (Chhandogya Up., 3.6.1).

Why do I accept that (offering) though insignificant ?

(I accept it) because it has been 'bhaktyupahrtam', presented with love. Therefore the meaning is that, offering with devotion is the cause of My acceptance.

Here, after having said 'offers with devotion', the Lord, by saying again, 'presented with love', indicates 'parisankhya', the exclusive specification (of devotion) thus : The cause of My acceptance is not the brahminhood of the devotee or his being a man of austerity. (i.e., it is devotion alone and its presence or absence determine My accepting or not accepting gift). As in the case of (My) eating the particles of rice brought by the brahmin Sridama, or as in the case of a child whose discrimination regarding what is to be or not to be eaten is obliterated by great love, eating what is given by its mother or others, I actually eat the leaf or the flower, etc. offered devotion. Therefore devotion alone is the cause of My satisfaction, and not, as in the case of other deities, anything else like offering animals, offering presents, etc., which need an expenditure of a great amount of money and exertion. Hence, avoiding other deities, one should worship Me alone. This is the purport.

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML