గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Quote from Ved :Quote from Ved :

अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः।
अहं कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा॥


............... Rig Ved 4:26:1

" I was Manu and I was Surya; I am the wise rishi Kaksivan ; I have befriended Kutsha, the son of Arjuni ; I am the far-seeing Usana ; behold me. "

This mantra attributed to sage Vamadev: the sage uttered the verse and the following two verses, while yet in the womb, knowledge of truth being generated in him, and enabling him to identify himself with universal existence; through the eye of supreme truth I am everything.

Realizing her identity with Brahman, Vaak, the daughter of Rishi Ambhrina says,

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः |
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नीहमश्विनोभा ||

............. Rig Ved 10.125.1

" I move with Rudras and Vasus, I walk with the Sun and other deities, I esteem mithra, varuna And Indra, fire and the Aswini devas. "

" Sastradrishtya tupadeso vamadevavat "

........ Brahma Sutra [1.1.30 (30)]

" The declaration (made by Indra about himself, viz., that he is and with Brahman) is possible through intuition as attested by Sruti, as in the case of Vamadeva. "

Purport :

Sage Vamadeva realised Brahman and said “ I was Manu and Surya ” which is in accordance with the passage “Whatever Deva knew Brahman became That” (Brihadaranyak Up. I-4-10).

Indra’s instruction also is like that. Having realised Brahman by means of Rishi-like intuition, Indra identifies himself in the instruction with the Supreme Brahman and in structs Pratardana about the Highest Brahman by means of the words ‘Know me only’.

Indra praises the knowledge of Brahman. Therefore it is not his own glorification when he says ‘I killed Tvashtri’s son’ etc. The meaning of the passage is ‘Although I do such cruel actions, yet not even a hair of mine is harmed because I am one with Brahman. Therefore the life of any other person also who knows me thus is not harmed by any deed of his. Indra says in a subsequent passage ‘I am Prana, the intelligent Self.’

Similarly Parhlad says, " As the infinite One abides within all, He constitutes my 'I' also. All is from me, I am all, within me is all. "

( Vishnu Puran 1.19.85)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML