గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Meaning of "Sraddha" and "Upasana" ========Meaning of "Sraddha" and "Upasana" ========

Sraddha :

The Sanskrit word " Sraddha " has no equivalent word in English. At best it can be translated as faith, respect etc.


The word " Sraddha " has been explained by Acharya Sri Adi Shankar as :

शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् ।
सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तूपलभ्यते ॥२५॥

....... श्री आदि शंकराचार्यकृत विवेकचूड़ामणि

" Acceptance by firm judgment of the mind as true of what the scriptures and the Guru instruct , is called by the sages ' Sraddha ', by means of which the Reality is perceived. "

[ Acceptance by firm judgment etc. — Not to be confused with what is generally called blind acceptance. The whole mind must attain to that perfect state of assured reliance on the truth of instructions received, without which a whole-hearted, one-pointed practice of those instructions is not possible. ]

" গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা যথার্থ সত্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অন্তরে গ্রহণ করাকে জ্ঞানীগণ শ্রদ্ধা আখ্যা দিয়ে থাকেন । এই শ্রদ্ধার সহায়ে আত্মস্বরূপ এর উপলব্ধি হয় । "

========== Upasana ( Contemplation ) ==========

उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणे सामीप्यम् उपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं तद् उपासानम् आचक्षते ।

~ (गीता शांकरभाष्य अध्याय १२, श्लोक ३)

भावार्थ :

उपास्य वस्तुको शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुॅचकर तैलधाराके तुल्य समान वृत्तियोके प्रवाहसे जो दीर्घकालतक उसमे स्थित रहना हैं, उसको ' उपासना ' कहते हैं ।

Purport :

Contemplation (Upasana) consists in approaching the object of worship by way of meditating it according to the Teaching (of Sastra) and dwelling for a long time steadily in the current of same thought (continuous) like a thread of descending oil.

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML