గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 13 February 2015

How to Deal With an Angry PersonHow to Deal With an Angry Person

In my life, I have found myself many a time having to deal with an angry individual; sometimes I was that individual. These situations often begin with one side feeling slighted in some way, and in most cases, the angry person is simply expressing a frustration and is looking for a solution. I have decided to adopt clinical psychologist Dr. Albert J. Bernstein’s 7-step method to dealing with an angry person and found it to be very effective. I would now love to share it with you, and hopefully, give you a way to diffuse an unpleasant situation in the future.

Step #1: Keep Calm

It’s bad enough when one person loses their calm, but when two people do – the situation can become explosive. Angry people often cannot separate their emotions from the discussion, thus preventing it from being resolved in a manner that is satisfactory to both sides. By remaining calm and collected, you’re more likely to help the other person calm down as well. Once both of you are calm, a reasonable discussion can resume. If you have a hard time staying calm, go with the old cliché – hold your breath and count to ten.

Step #2: Treat them as You Would a Child

You wouldn’t shout at a child throwing a tantrum, you would simply ignore them, and an adult shouldn’t be any different. People expect to be able to reason with the angry individual, but it doesn’t work for children, and it wouldn’t work with an adult. Just let them get it all out until they can calm themselves down.

Step #3: Ask them to Slow Down so That You Can Help

When a person is at the point where they’re shouting and screaming, simply telling them to stop doesn’t work. It’s even more likely to exacerbate the situation. Instead, as them individual to speak more slowly so you can help them. A slower conversation is a calmer one, and letting them know you want to help will contribute to them feeling validated, allowing you to continue with the discussion.

Step #4: Ask “What Would You Like Me to Do?”

Once the situation has calmed down, continue the conversation in a manner that will not cause things to heat up again. Asking the other person “What would you like me to do?” gives them room to express themselves and feel validated. This, in turn, provides you with the advantage of knowing what the other person wants from you, and allows you to lead the conversation from there.

Step #5: Don’t Tell Someone, Ask Them

In a conflict, trying to explain something to the other party can often be misconstrued as “fighting back”, instead of informing the other person what your reasoning was. In some cases, if the other person realizes that, through your explanation, they were wrong, it can make them even more defensive. Instead of saying “I did something because of…”, ask them “Why do you think I did something?”

Step #6: Start Sentences with “I’d Like…” instead of “You Are…”

Once you and the other person managed to resume a rational discussion, the worst thing you can do is make them feel like you’re accusing them of something. Construct your statements to focus on yourself, rather than on them, and how you can contribute to resolving the problem. This way, the both of you are working on a resolution, rather than on who started it.

Step #7: Let Them Have the Last Word

Once you’ve reached an understanding, let the other party have the last word. The reason behind this is to avoid saying anything that may be interpreted as an accusation, rekindling the flames. Your goal is to end the conflict and to reach an agreement and to have the last word rarely gets you there. Keep your cool and ignore the little things. Let the other side feel like they won while you concentrate on your achievement

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML