గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 3 February 2015

Four Kinds of Abhava (अभाव) or Non-existences :

Four Kinds of Abhava (अभाव) or Non-existences :

अभावश्चतुर्विधः | प्रागभावः प्रध्वंसाभावोत्यन्ताभावोन्योन्याभावश्वेति ||

........ तर्क संग्रह ८


" Non-existence is of four- kinds ; Antecedent non-existence, non-existence after Destruction, Absolute non-existence and Mutual non-existence. "

Nyaya and Vaisheshika schools of philosophy, as also the Bhatta school of Purva-Mimamsa, recognize Abhava or Non-Existence as a category and divide it into four types as will be described below.

Advaita does not recognize Abhava as a category but accepts Anupalabdhi Pramana (The perception of Non-Existence of something at a particular location, which was expected to exist). According to it Non-Existence is identical with the substratum on which the Non-Existence of an object is postulated.Thus, when we say that there is no pot on this floor it means that there is only the floor.

1. Prag - Abhava —This is the non-existence of a particular pot before (' Prag ') it was made.This is known as antecedent non-existence.This has no beginning because this particular pot was always non-existent before it was made. But this Prag-Abhava ends as soon as the pot is made. It therefore has an end.

2. Pradhvamsa - Abhava — This is the non-existence after destruction. ' Pradhvamsa ' means destruction.This is known as annihilative non-existence.This begins as soon as the pot is destroyed. But it has no end because the destroyed pot can never come back.

3. Atyanta - Abhava —This is the same as limitation in space (देश उपाधि). An object does not exist at a particular time in any place other than where it is at that time because it is limited in space.This term is applicable only to things which exist somewhere and not to things like the horn of a rabbit which have no existence anywhere at all. This is known as absolute non-existence.

4. Anyonya - Abhava —This is actually the difference of one thing from another. A pot is not a cloth.There is Anyonya-Abhava between the two.This is known as mutual non-existence. All the objects in the world have all these four kinds of Abhava, except Akasha (Ether) which is all-pervading and cannot therefore have Atyanta-Abhava anywhere.They all have a beginning and an end.They are limited in space. Each object is different from all other objects.

But Brahman cannot have any of these Abhava's. It has neither origin nor destruction and so it does not have the first two kinds of non-existence. Brahman is not limited in space and so it cannot have Atyanta-Abhava anywhere. All objects are superimposed on Brahman and so no object is different from Brahman. It has therefore no Anyonya-Abhava.

" Om Shanti Shanti Shanti "

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML