గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 8 February 2015

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రమ్

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రమ్

నారాయణం పరంబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ
సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశ శ్శిరోవతు:
ప్రానేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణం రక్షతుమేహరి:
ఆకాశరాట్ సుతానాథా ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమః పాయా ద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః
సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాబాజాని రీశ్వరః
పాలయే న్మాకం కర్మ సాఫల్యం సః ప్రయచ్చ
య ఏత ద్వజ్రకవచ మభేద్యం వేంకటేశ్వరః
సాయం ప్రాతః పటేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం

శ్రీ వెంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ

శ్రీ వెంకటేశః శ్రీనివాసో లక్ష్మీపతి రానామయః అమ్రుతాంశో జగద్వందో గోవిన స్శాస్వతః ప్రభు:

1 . శేషాద్రి నిలయో దేవః కేశవో మధుసూదనః అమృతో మాధవః కృష్ణః శ్రీహరి ర్జానసంజర
2 . శ్రీ వత్స వక్షర్వేశో గోపాలః పురుషోత్తమః గోపీశ్వరః పరంజ్యోతిర్వైకుంట పతిరన్యయః
3 . సుధాతమ ర్యాద వెండ్రో నిత్యయౌవన రూపవాన్ చతుర్వేదాత్కో విష్ణు రచ్చుతః పద్మినీ ప్రియః
4 . ధరాపతి స్సుర పతిర్నిర్మలో దేవపూజితః చతుర్భుజ శ్చక్ర ధర స్త్రీ ధామా త్రిగుణాశ్రయః
5 . నిర్వికల్సో నిష్కళంకో నిరాంతకో నిరంజనః నిరాఖాసో నిత్యతృప్తో నిర్గుణో నిరువద్రవః
6 . గదాధరో శార్జ గ పాణి ర్నందకీ శంఖధారకః అనేకమూర్తి రవ్యక్తః కటి హస్తో వరప్రదః
7 . అనేకాత్మా దీనబంధు రార్త లోకాభాయప్రదః ఆకాశ రాజవరదో యోగి హృత్పద్మ మందిరః
8 . దామోదరో జగత్పాలః ఆపఘ్నోభక్తవత్సలః త్రివిక్రమ స్శింకుమారో జటామతుట శోభితః
9 . శంఖమద్యోల్ల సన్మంజు కింకణ్యాడ్య కరండకః నీలమేఘ శ్యామతనుర్బిల్వ పత్రార్చన ప్రియః
10 . జగద్వ్యాసీ జగత్కర్తా జగత్పాక్షీ జగత్పతి: చితింతార్ద ప్రదో జిష్ణు ర్దాశార్హో దశ రూపవాన్
11 . దేవకీ వందన స్శౌరి రయగ్రీవో జనార్దనః కన్యాశ్రవణతారేజ్య పీతంబారో నఘః
12 . వనమాలే పద్మనాభ ఘ్రుగ యాసక్త మానసః ఆశ్వారూడః ఖడ్గదారీ ధనార్జన సముత్పుకః
13 . ఘనసార లసన్మధ్యక స్టోరీ తిలకోజ్జ్వలః సచ్చిదానంద రూపశ్చ జగన్మంగళ దాయకః
14 . యజ్ఞరూపో యజ్ఞభోక్తా చిన్మయః పరమేశ్వరః పరమార్ధ వరద స్శాంత స్శ్రీమాన్ దోర్దండ విక్రమః
15 . పరాత్పరః పరబ్రహ్మ శ్రీవిభుర్జగదీశ్వరః ఏవం శ్రీ వేంకటేశ స్య న్నామ్నా మష్టోత్తరం శతం
16 . పటతాం శ్రుణ్వతాం భక్త్యా సర్వాభీష్ట ప్రదమ్. శుభమ్ త్రి సంధ్యయః పటేన్నిత్యం సర్వాన్ కామాన వాప్నుయాత్.

శ్రీ వేంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ సమాప్తంNo comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML