గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 8 February 2015

శ్రీ మహావిష్ణువు షోడశనామస్తుతిశ్రీ మహావిష్ణువు షోడశనామస్తుతి

ఔషధే చింతయే ద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్ధనమ్,
శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్.


యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ ప్రజాపతిమ్,
నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే.

దుస్స్వస్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్,
కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్.

జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్,
గమనే వామనం చైవ సర్వకాలేషు మాధవమ్.

షోడశైతాని నామాని ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్,
సర్వపాప వినిర్ముక్తో విష్ణు లోకే మహీయతే.

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రమ్

నారాయణం పరంబ్రహ్మ సర్వకారణకారకమ్
ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం వందే కవచ ముత్తమమ్ !!

సహస్రశీరాష పురుషో వేంకటేశ శ్శిరోవతుః
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణం రక్షతు మేహరిః !!

ఆకాశరాట్ మతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమః పాయా ద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః !!

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాం బజావి రిశ్వరః
పాలయే న్మమకం కర్మసాఫల్య నః ప్రాయచ్ఛ !!

య ఏతద్వజ్రకవచ మభేద్యం వేంకటేశ్వరః
సాయంప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతినిర్భయః !!

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం.

1 comment:

Unknown said...

ఓం శ్రీ మహా విష్ణవే నమః

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML