గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 10 February 2015

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామము – అర్థము

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామము – అర్థము
శ్లోకము – 68
=================================
68. అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |
అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః ||
.
633. అర్చిష్మాన్ : ప్రకాశ స్వరూపుడు.
634. అర్చితః : అర్చింపబడువాడు.
635. కుంభః : సమస్త బ్రహ్మాండాన్నీ కుంభం (కుండ) వలే తనయందు నిలుపుకున్నవాడు.
636. విశుద్ధాత్మా : అత్యంత పవిత్రాత్ముడు.
637. విశోధనః : పాపాలను నశింపజేసి విశుద్ధులనుగా జేయువాడు.
638. అనిరుద్ధః : భగవంతుని చతుర్వ్యూహాలలో ఒకటి. లేదా శత్రువుల చేత నిరోధింపబడని వాడు.
639. అప్రతిరథః : తనను ఎదుర్కొనే శక్తిమంతుడైన ప్రతిపక్షం (విరోధిపక్షం) ఎవరూ లేనివాడు.
640. ప్రద్యుమ్నః : శ్రేష్ఠమైన సంపదలు గలవాడు.
641. అమితవిక్రమః : మహాపరాక్రమవంతుడు. లేదా ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేని విక్రమవంతుడు.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML