గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 13 February 2015

దశమహావిద్యా స్తోత్రందశమహావిద్యా స్తోత్రం

ఆదిశక్తి త్వమసి కాళీ, ముండమాలా ధారిణీ!

త్వమసి తారా ముండహారా, వికటసంకట హారిణీ!!


త్రిపురసుందర్యాదికాత్వం, షోడశీ పరమేశ్వరీ!

సకల మంగళ మూర్తి రసి, జగదంబికే భువనేశ్వరీ!!

త్వమసి మాతః ఖడ్గహస్తా, ఛిన్నమస్తా భగవతీ!

త్వమసి త్రిపురా భైరవీ, మాతస్త్వమసి ధూమావతీ!!

మాతరసి బగళాముఖీ త్వం, దుష్టబుద్ధివినాశినీ!

త్వమసి మాతంగి, త్వమసి కమలాత్మికాంబుజ వాసినీ!!

దశమహావిద్యా స్వరూపా, సకలభువిబహుసిద్ధిదా!

మూర్తిభేదా, దేవభేదో వస్తుతో నహి తే భిదా!!

భేదభావం బుద్ధితో మమ, దూరమపనయ సత్వరం,

ప్రేమ దేహి పదాంబుజే స్వేనావరం యాచేవరం!!

దశమహావిద్యల దేవతలు భావార్థ వివరణము:

౧. కాళీ ౨. తారా ౩. త్రిపురసుందరి(షోడశి) ౪. భువనేశ్వరి ౫. ఛిన్నమస్తా ౬. త్రిపురభైరవి ౭. ధూమావతి ౮. బగళాముఖీ ౯. మాతంగి ౧౦. కమలాత్మిక

మూర్తిభేదము, దేవతా భేదము కనిపించినా వస్తుతః తత్త్వమునందు భేదములేదు. అంతయు ఆద్యాశక్తి స్వరూపమే. భేదభావముతో కూడిన మన బుద్ధిని సత్వరము భేదభావమును తొలగించి దేవి పదాంబుజములందు ప్రేమను కలిగించునట్లు వరమును యాచించుదుము.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML