గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 10 February 2015

దుర్గా స్త్రోత్రములు-దేవి స్తోత్రములుదుర్గా స్త్రోత్రములు-దేవి స్తోత్రములు

అమ్మల గన్న యమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల బె
ద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడిఁ బుచ్చిన యమ్న, తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి యమ్మ దుర్గమా
యమ్మ కృపాబ్ధి నిచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్‌


దుర్గాదేవి తల్లు లందరికి తల్లి సప్తమాతృకలను కన్నతల్లి, ముల్లోకాలకు మూల మైన లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతులకే మూలమైన తల్లి, అందరు అమ్మల కన్నా అధికురా లైన మహాతల్లి, రక్కసి మూకలను అడగించిన యమ్మ, నమ్ముకున్న దేవతామతల్లుల నిండు మనసులలో నివసించే తల్లి. అట్టి మా అమ్మ దయాసముద్రి అయ్యి నా భాగవత ఆంధ్రీకరణ ప్రణీత మందు కవిత్వంలో గొప్పదనము, పటుత్వములను సమృద్ధిగా ప్రసాదించు గాక.

హరికింబట్టపుదేవి పున్నెముల ప్రోవర్థంపు బెన్నిక్క, చం
దురు తోఁబుట్టువు, భారతీ గిరిసుతల్‌ తో నాడు పూఁబోడి, తా
మరలందుండెడిముద్దురాలు, జగముల్‌ మన్నించునిల్లాలు, భా
సురతన్‌ లేములు వాపు తల్లి, సిరి యిచ్చున్‌ నిత్యకల్యాణముల్‌

భాగవతం: లక్ష్మీదేవి స్తోత్రం – దేవాదిదేవు డైన శ్రీహరి పట్టపుదేవి శ్రీదేవి; రాశి పోసిన పుణ్యాలు రూపుగట్టిన పుణ్యవతి; సిరిసంపదలకు పెన్నిధి; చందమామకు గారాల చెల్లెలు; వాణితోను కల్యాణితోను క్రీడించే పూబోడి; అరవింద మందిరంగా గల జవరాలు; అఖిలలోకాలకు ఆరాధ్యురాలైన అన్నులమిన్న; చల్లని చూపులతో భక్తుల దారిద్ర్యాన్ని పటాపంచలు చేసే బంగారు తల్లి; ఆ శ్రీమహాలక్ష్మి నిత్యకల్యాణాలు అనుగ్రహించు గాక.

గాయత్రీ మంత్రము

ఓం భూర్భవస్సువః |
తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి |
ధియోయోనః ప్రచోదయాత్‌ ||

అష్టాదశ పీఠములు

లంకాయాం శాంకరీదేవి, కామాక్షీ కాంచికాపురీ
ప్రద్యుమ్నే శృంగళాదేవీ, చాముండీ క్రౌంచపట్టణే
అలంపూరీ జోగులాంబా, శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా
కొళహాపురీ మహాలక్ష్మీ, మాహుర్యే ఏకవీరకా
ఉజ్జయిన్యాం మహంకాళీ, పీఠికాయాం పురుహూతికా
ఓడ్యాయాం గిరిజాదేవీ, మాణీక్యే దక్షవాటికా
హరిక్షేత్రే కామరూపీ, ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ
జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ, గయా మాంగళ్య గౌరికా
వారణాసీ విశాలాక్షీ, కార్మీరేతు సరస్వతీ
అష్టాదశ శక్తి పీఠాని యోగినా మతి దుర్లభం
సాయంకాలం పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనం
సర్వ రోగ హరం దివ్యం సర్వ సంపత్కరం శుభం

శారదా స్తుతి

శంఖ త్రిశూల శరచాప కరాం త్రినేత్రాం
తిగ్నేతరాంసు విలసత్కీ రీటాం
సంహస్థి తామసుర సిద్ధ నుతాంచ
దుర్గాం దుర్గానిభాం నమామి

పార్వతీ పార్థన

మృణాలవాల నిలయా వేణీ బంధ కపర్ధిని
హారాను కారిణి పాతు లీలయా పార్వతీ జగత్‌
వాగర్ధా వివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే
జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ

పార్వతీ దేవి ధ్యానశ్లోకం

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివేసర్వార్ధసాధకే
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే

అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే
జ్ఞానవిజ్ఞాన సిద్ధ్యర్ధం భికాం దేహి చ పార్వతి

మాతా చ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వరః
బాంధవా శ్శివ భక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్‌

పార్వతీ స్తోత్రము

ఓంకార పంజరశుకీం ఉపనిషదుద్యాన కేళి కల కంఠీం
ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయే గౌరీమ్‌

లలితా పరమేశ్వరీ మహామంత్రం

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రములు
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML