గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 17 February 2015

According to Kashi Khand,According to Kashi Khand, Once sage Narada travelled to Dwaraka Puri and he was fondly welcomed by the mind born sons of Lord Krishna. They exhibited hospitality of the highest order and Narad was pleased. However, one son named Samba remained aloof and did not pay any respect to Narad.

Lord Krishna welcomed Sage Narad in the former's palace with all humility. After exchanging all formalities/pleasantries, Sage Narad brought Samba's behaviour to the notice of Lord Krishna. Sage Narad went a step ahead, stating that Samba was a strong and handsome boy and was capable of seducing various ladies in and around the palace.


Soon Narad left the palace and Lord Krishna started keeping a close watch on Samba but nothing untoward was observed in Samba's behaviour. However, the surveillance went on for quite some time.

After somedays, Narad again visited Dwaraka Puri and precisely at that time, Lord Krishna was in his personal chambers alogwith various ladies. Narad called Samba, who was loitering outside, and told him to inform Lord Krishna about his arrival. Samba hesitated for a while. It was a double whammy for him. On the one hand, if he barges in and disturbs Lord Krishna, the latter may get angry. On the other hand, if he disobeys Narad, he may get angry because on the earlier occasion he had not respected Narad.

With a dilemma, he went inside Lord Krishna's private quarters, not knowing that Narad was following him. Both of them disturbed Lord Krishna who was in a compromising position. Lord Krishna suddenly got up very embarrassed. All the girls surrounding him were also equally embarrassed. Samba silently left the place.

Narad gave a wrong interpretation of the events to Lord Krishna stating that the ladies who were with Lord Krishna were indeed seduced by the appearance of Samba. Lord Krishna got infuriated and cursed Samba that he will be inflicted with Leprosy. However, Samba pleaded innocence and Lord Krishna was verymuch moved. He told Samba that to get rid of this curse, he should go to Kashi and pray to Lord Surya.

Accordingly, Samba came to Kashi, dug a Kund which was called Samba Kund and undertood rigorous penance and pooja of Lord Surya. In due course, he was cured of this dreaded disease. Lord Aditya who is present at this place came to be called Samba Aditya.

According to Kashi Khand, a person who takes bath in Samba Kund religiously on Sundays at sunrise and prays to Samba Aditya will get cured of any incurable disease, any married lady performing such prayers will always remain sumangali and childless couple will be blessed with child.

Samba Kund is now known as Surya Kund.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML