గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 27 January 2015

Science behind women wearing Bichiya(Toe ring):Science behind women wearing Bichiya(Toe ring):

Wearing toe rings is not just the significance of married women but there is science behind it too. Normally toe rings are worn on the second toe. Vedas say that by wearing toe rings in both feet, Menstrual cycle course is regularized with even intervals.

A particular Medial plantar nerve runs through second toe in the human body. It connects to uterus and then heart. Pressure of the ring regulates the blood flow through this nerve and uterus strengthening it. In turn menstrual cycle will be regularized. Reflexology too mentions treating gynecological problems by massaging the second toe.


Moreover, electro-negativity in a healthy toe is about 25mV. At 50mV, body blood vessels dilate and pump raw building materials such as proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals into the damaged part of the body. To keep the body equally polarized it is necessary to maintain balance in polarity. Silver in the toe ring aids the body to achieve this fine balance.

Historical reference: In great Indian epic called ‘Ramayana’ toe ring plays a vital role. When Sita was abducted by Ravana, on the way, she throwed her toe ring (kaniazhi) as the identification for lord Rama. This shows that toe ring is used from ancient time too.

Modern trivia: Toe rings were introduced to the United States by Marjorie Borell who, after returning from India began manufacturing and selling them in New York in 1973. Her first retail outlet was Fiorucci, a trendy fashion retailer located on 59th Street in New York.

I hope our youth are made aware of this science and our great scientific heritage. Unless we feel proud of our culture and science we as a nation would never realize it's real potential.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML