గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 20 January 2015

Magha maasam :-Magha maasam :-

Magha maasam is the 11th month of Hindu lunar calendar. Makha nakshtram (star) falls on the pournami day of this month. This month is considered auspicious to perform all the major occasions like marriage, upanayanam (thread ceremony), house warming etc. One year on the earth is considered as one day in the higher abode and this month starts the dawn of the day to the Gods. Deepa daanam (lighting a lamp) is auspicious in Karthika maasam and magha snanam (holy dips in holy rivers) is the major ritual of magha maasam.There are many auspicious and religious events during the month. Some of them are given here.

In lunar calendars, Maagh may begin on either the new moon or the full moon around the same time of year, and is usually the eleventh month of the year. Its is named because in this month, The full moon is usually found nearby or within the star cluster called "Magha"
In solar calendars, Maagh begins with the Sun's entry into Capricorn, and is usually the tenth month of the year.

Religious Significance of Magha Maasam:-

It is believed that the Hindu Goddess of wisdom and learning - Goddess Saraswati, the Sun God or Surya Bhagawan and Lord Shiva in the lingam form were born in this month. On the fifth day in the brighter half of the moon, Basant Panchami or Saraswati Pooja is celebrated across the country. Hence the month is particularly dedicated to Lord Surya and people worship Sun god on the four Sundays of Maagha maasam. Reciting Aditya Hrudyam on the four Sundays of the month would be very effective.

Social significance of Maagha maasam:-

Maagha maasam in India marks the beginning of the most awaited spring season and the end of the dry winter season. As the nature starts blooming once again with the growth of fresh new leaves and flowers all around, this is the most favorite season of the people.

Magha snanam:-

While Kartheeka masam is given lot of significance for lighting of lamps, Maagha masam is given special significance for taking bath that is known as Maagha Snanam. It generally starts from Pushya sukla Pournami and ends with Magha sukla Pournami or it can also be from Makara Sankramana to Kumbha Sankramana as per Solar/Luni-Solar calendar. For followers of lunar calendar it starts from Pushya Bahula Amaavaasya and ends with Maagha Bahula Amaavaasya. During this period it is prescribed to take bath early in the morning before Sunrise preferably during Arunodaya kala. This sacred bath is preferred to be taken in any river, lake or theertha or at least at home. Apart from the daily routine (Nithya Karma) special arghya is to be given to Lord Madhava and Sun God after Maagha Snanam.

Advantages of Maagha Snanam in sea water:-

In the earlier months to Magha Masam, on account of cold and snow, the body becomes weak because of lack proper sunshine, etc. In Magha Masam the Sun rays provide more heat and they energize the Sea and River Waters destroying the bacteria in the waters. Common salt also acts as an antibiotic and necessary for our body to cleanse the skin. Taking these factors into consideration, our Sages prescribed that one should perform Samudra Snanam and spend in Sea waters for a period of one Ghadiya (48 minutes) in Magha Masam. By this the energy of sun rays embedded in the water spreads into our body. Taking a bath in sea waters for about 48 minutes refreshes us by cleansing our external body opening the roma coupams and a lot of significance has been added from spiritual point of view in the daily routine of an Individual. The benefits are multiple when sea bath is taken in Magha Masam.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML