గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 10 January 2015

ఆదిత్య హృదయం... ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ స్తోతము సూర్యభగవానుడి ని ఉద్దేశించినది. రామాయణం యుద్ధకాండలో శ్రీ రాముడు అలసట పొందినప్పుడు, అగస్త్య మహర్షి యుద్ధ స్థలానికి వచ్చి ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తారుజయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః
అంటూ వానరసేన లంకను ముట్టడించింది. మహాయద్ధం జరిగింది. వానరులచేతిలో రాక్షసవీరులు భంగపడ్డారు. దానితో ఇంద్రజిత్తు మాయాయుద్ధమారంభించి నాగాస్త్రంతో రామలక్ష్మణులను వివశులను చేసి శతృసైన్యాన్ని భయకంపితులను చేశాడు. అంతా విషణ్ణులైన సమయానికి గరుత్మంతుడు మహాప్రభంజనంలా వచ్చి వారిని నాగబంధాలనుండి విముక్తులను చేశాడు.


అనేకమంది రాక్షస వీరులు వానరుల చేత, రామలక్ష్మణులచేత హతులయ్యారు. రావణుడు స్వయంగా మహావీరులైన రాక్షసగణాలను వెంటబెట్టుకొని యుద్ధానికి వెడలాడు. అప్పుడు జరిగిన భీకరసంగ్రామంలో రావణుని కిరీటము నేలబడింది. ధనుసు చేజారింది. విశ్రాంతి తీసికొని మరునాడు యుద్ధానికి రమ్మని రాముడు రావణుని పంపేశాడు. అవమాన భారంతో కృంగిన రావణుడు తన సోదరుడైన కుంభకర్ణుని నిదురలేపి యుద్ధానికి పంపాడు. కుంభకర్ణుడు వానరులను కరకర నమలి మ్రింగుతూ, ఎండు అడవిని అగ్ని కాల్చినట్లుగా వానరసేనను నాశనం చేయసాగాడు. లక్ష్మణునిబాణాలు కుంభకర్ణుని నిలువరించాయు. రాముడు దివ్యాస్త్రాలతో వాని బాహువులనూ, ఊరువులనూ ఖండించగా వాడు పర్వతంలా క్రిందపడ్డాడు.

మరునాడు ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రానికి అందరూ వివశులయ్యారు. హనుమంతుడు పర్వతసమేతంగా ఓషధులను తెచ్చి అందరినీ పునరుజ్జీవితులను చేసి, మరల పర్వతాన్ని యధాస్థానంలో ఉంచి వచ్చాడు. లక్ష్మణుడు అన్న ఆశీర్వాదము పొంది, హనుమంతుని భుజాలపై ఆసీనుడై వెళ్ళి, ఇంద్రజిత్తును చంపేశాడు.

పట్టాభిషిక్తులైన్ సీతారాములు
ఇక రావణుడు మహోదరాది మహావీరులతో యుద్ధానికి వెడలాడు. లక్ష్మణుడు దారుణంగా గాయపడ్డాడు. అప్పుడు రాముడు తనవారిని ఉద్దేశించి - "మీరు సౌమిత్రిని రక్షిస్తూ, యుద్ధం చూస్తూ ఉండండి. నేను రాముడంటే ఏమిటో చూపిస్తాను. రావణ సంహారం చేసి వస్తాను" అన్నాడు. రామ రావణ సంగ్రామం ప్రళయకాలాగ్నివలే చెలరేగినది. రావణుని అస్త్రంతో లక్ష్మణుడు కూలిపోయాడు. రాముడు విలపించసాగాడు. హనుమంతుడు మరల గిరిశిఖరానికి వెళ్ళి, శిఖరంతో సహా ఓషధులను తెచ్చి వాసన చూపగా లక్ష్మణుడు లేచి నిలబడి, "అన్నా! ఈ సాయంసంధ్యలో రావణుడు కడతేరాలి అన్నాడు".

రామునకు సహాయంగా ఇంద్రుడు మాతలిని సారధిగా పంపాడు. యుద్ధ పరిశ్రాంతుడై యున్న రామునకు అగస్త్యుడు "ఆదిత్య హృదయము"ను ఉపదేశించాడు. రాముడు దానిని మూడు మార్లు జపించాడు. రాముడు, రావణుడు శరవర్షాన్ని కురిపింపసాగారు. "రామరావణ యుద్ధం రామరావణ యోరివ" - వారి యుద్దానికి మరొకటి పోలిక లేదు - అని దేవగణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. రావణుని తలలు తెగి పడుతున్నా మరల మరల మొలుస్తూనే ఉన్నాయి. "రామా! ఇలా కాదు. బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించు" అని మాతలి అన్నాడు.

రాముడు సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రం నిప్పులు చిమ్ముతూ రావణుని గుండెను చీల్చి, తిరిగి వచ్చి రాముని అమ్ముల పొదిలో చేరింది. రాముడు ఎరపెక్కిన కన్నులతో, శరదళితదేహంతో, కోటి సూర్యుల ప్రకాశంతో, ధనుస్సును నేలకానించి, మరో చేత బాణాన్ని త్రిప్పుతూ వీరశ్రీబంధురాంగుడై త్రిదశపతినుతుడై శోభిల్లాడు. సకలదేవతలు రామునకు అంజలి ఘటించారు.

ఆదిత్య హృదయం
ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ స్తోతము సూర్యభగవానుడి ని ఉద్దేశించినది. రామాయణం యుద్ధకాండలో శ్రీ రాముడు అలసట పొందినప్పుడు, అగస్త్య మహర్షి యుద్ధ స్థలానికి వచ్చి ఆదిత్య హృదయం అనే ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తారు.ఈ ఉపదేశము అయిన తరువాత శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని నిహతుడిని చేస్తాడు. వాల్మీకి రామాయణం లోని యుద్ధకాండమునందు 107 సర్గలో ఈ అదిత్య హృదయ శ్లోకాలు వస్తాయి.
ఆదిత్య హృదయంలో మెత్తం 30 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.

మొదటి రెండు శ్లోకాలు అగస్త్యుడు , శ్రీ రాముడి వద్దకు వచ్చుట
3 నుండి 5 శ్లోకాలు : ఆదిత్య హృదయ పారాయణ వైశిష్టత చెప్పబడింది.
6 నుండి 15 శ్లోకాలు : సూర్యుడంటే బయటకు వ్యక్తమవుతున్న లోపలి ఆత్మ స్వరూపమని, బాహ్యరూపము అంత స్వరూపము ఒక్కటే
16 నుండి 20 శ్లోకాలు : మంత్ర జపం
21 నుండి 24 శ్లోకాలు : సూర్యుడు గురించి శ్లోక మంత్రాలు
25 నుండి 30 శ్లోకాలు : పారాయణ వల్ల కలిగే ఫలం, పారాయణ చేయ వలసిన విధానం, సూర్యభగవనుడు శ్రీ రాముడు విజయాన్ని పొందేటట్లు అశీర్వదించడం
ఆదిత్య హృదయం

తతౌ యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం 1
దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం
ఉపగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః 2
అగస్త్య ఉవాచ:

రామరామహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయష్యసి 3
ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయం పరమం శివం 4
సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనం
చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమం 5
రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వవివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం 6
సర్వ దేవాత్మకో హ్యేశ తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏశ దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః 7
ఏశ బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమస్సోమో హ్యపాంపతిః 8
పితరో వసవః సాధ్యాః అశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుః వహ్నిః ప్రజాప్రాణా ఋతు కర్తా ప్రభాకరః 9
ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః 10
హరిదశ్వస్సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తండక అంషుమాన్ 11
హిరణ్యగర్భహ్ శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోఅదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనహ్ 12
వ్యోమనాథ స్తమోభెదీ ఋగ్ యజుస్సామ పారగః
ఘన వృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్య వీథీ ప్లవంగమః 13
ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వ భవోధ్భవః 14
నక్షత్ర గ్రహతారాణాం అధిపో విశ్వ భావనః
తెజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోస్తుతే 15
నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయె నమః
జ్యోతిర్గణాణాం పతయే దినధిపతయే నమః 16
జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమస్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః 17
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః
నమః పద్మ ప్రబోధాయ ప్రచండాయ నమో నమః 18
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషె నమః 19
తమొఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయ అమితాత్మనె
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః 20
తప్త చామీక రాభాయ హరయే విష్వకర్మణే
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రుచయే లొకసాక్షిణే 21
నాశయత్యేష వై భూతం తదైవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః 22
ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష చైవాగ్నిహోత్రంచ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం 23
వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వేషు రవిః ప్రభుః 24
ఏనమాపత్సు కృత్ శ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్ నావసీదతి రాఘవః 25
పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి 26
అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతం 27
ఏతత్ శృత్వా మహాతెజా నష్టశొకొభవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతొ రాఘవహ్ ప్రయతాత్మవాన్ 28
ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ 29
రావణం ప్రేక్ష్య హ్రుష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వ యత్నేన మహతా వధె తస్య ధృతోభవత్ 30
అథ రవి రవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి

Aditya Hrudayam
Aditya hrudayam is a Stotra by Sage Agastya to Lord Sri Rama at the battle field between Ravana and Rama. The great Cosmic Sage Agastya dictates this hymns of Sun God to Sri Rama to ensure Victory to him. Thus forms part of the yuddha Kanda (Canto 107) of Ramayana by Sage Valmiki said to be written around twenty thousand years ago.


Aditya hrudayam contains the innovative hymns with many secrets and hidden meanings. The Jnana, Jnata , and Jneyam is completed as Sage Agastya is the Jnana and the Lord Rama Jnata and the presiding deity Jneyam is Sun in the heart. Thus the Triputi is completed. Hence it has come to be known as Aditya hrudayam.


Further Sage Agastya has stated that success is assured for all those who recite these Sloka thrice a day.


Rama went to exile at the behest of his father King Dasaradha. In the forest Ravana adducted Sita the wife of Rama who waged a righteous war against Ravana to bring back his wife Sita from the clutches of Rakshasa Ravana. In this Context he fought the battle against Ravana. Sage Agastya came there at that time to initiate this Aditya hrudayam to Sri Rama in the irreconceivable situation in the battle for his victory.


It is said that Consciousness in the man and in the cosmos Sun is the same. Absolute consciousness is being understood only with the help of speech. These mystic words are interwoven in these Slokas. The Slokas third to twenty four Synchronises with the twenty four letters of Gayatri Mantra.


In Aditya hrudayam there are thirty Slokas in total. In this the first and second sloka depicts the arrival of sage Agastya to Sri Rama. The third stated the greatness of the Stotra, the fourth sloka explained about happiness, liberation and knowledge. The fifth will remove the related sins and with hold sorrows. From Sixth to fifteenth the description pertains to self effulgence and impresses that one pervading out side and inside is same. From Sixteenth to twentieth slokas are very important for mantra Japa. Here cosmic greatness of Sun God Surya as the internal Caitanya in us is high lighted. Further the creator is one and not two is impressed. The human body consists Sapta Dhatu’s and in this dwells, only paramatma.

The Slokas from Twenty to twenty four are Mantra Slokas extolling Sun God. From twenty fifth to thirtieth the method of recital by Sri Rama and invoking God to bless him with the requisite strength for the victory in the battle field is stated.


Savita (Surya) is the God for Gayatri Mantra. The consciousness in the living being is a part of the Cosmic consciousness i.e. solar body. Hence Savitri is the bioenergy of human being.


Importance of Surya (Planet)

The human body has several microholes equivalent to the rays of Sun. Through these holes the Sun rays penetrate and all the impurities are removed and purify them. The Lord Surya will blesses the right type of discreet life with strength and capacity.


The paramatma who in the form of Atma in us is as effulgent as in the Sky as Surya Bhagavan.

One has to meditate as Surya who makes us to realise Atma.

Surya is Universe. He is Atma Swaroopa. Surya had originated long before creation. He created the two worlds as self effulgent. He is the Lord of the astral plane. He is supreme to all worlds. He is the repository of intelligence. Every thing in this world is being created by Sun God. The entire Creation of life is his. He has created food and water. He is a truthful ruler. He is the leader of all worlds. He is self illuminating, Electricity, Vedas, truth, and yajnas. The three worlds have originated by Bhagavan Surya. He is the cause of water. He is Amruta Svarupa. He bestows excellent power of action. He is time incarnate. He protects us from punnama Naraka (the hell of not being blessed with sons). He is the supreme diety of Devas. He is Indra, Varuna and the inner self as Antaratman.


At the time of the rise of sun the reflection of Surya appears as if it is coming straight from the sea. Suryanarayana is the presiding deity for Suryarasi. He is the cause of eyes and kingdoms. Lord Surya has three wives i.e. Sanjna, Vsa and chaya. Among them Asvini Devas originated from the tongue of Sanjna. They are very famous as the Vaidyas (Bhishaks) of Devas.

Surya having nine thousand yojanas in dimension reduces the sufferance and effects from the other grahas (planets). He is shining as the right eye of Srimaha Visnu.


He is meditated at the lotus Sahasra in the head. There is nothing like Surya rising or setting. When Sun is rising it is dawn and when Sun sets (invisible) it is dust. He is a rasajna. He is responsible for the joy of padmini class of ladies. He always entertains romantic feelings. He is well dressed and glitters.


Surya mandala is said to be gold in yajna i.e. The black part of the eye is the Sun’s light and the white of the eye is purusa which is being meditated. (Sata patha Brahmana).


The black eye ball of the left eye and the right sde of the right eye represent Lord Surya are duty merged in the mind to grant liberation.


He wears blood red clothes, holding golden lotuses in the hands creating day. He blesses Indra with wealth. He is the Svadha rupa for parents. He is a mystical figure for rakshasas. He is elixir (Amruta) to Devas. He is differently called during the months of Caitra and Vaisakha. His chariot is run by the person by name padma. The Sun God has represented to Maharsi Jamadagni with umbrella and padukas (foot wear) for the welfare of the people.


Lord Surya has assumed the form of horse and initiated yajurveda to yajnavalkya Maharsi. He taught (Vyakarana) grammer to Anjaneya.

Sun God in a half minute travels two thousand and two hundred yojanas and thus becomes the lord of the worlds.


He likes Kshiranna. Mahavisnu is born in his heirachy. He is the lord of Kruttika, Uttara, Uttarasada stars. He awakens the intellect.
(Aditya Hrudayam) A Hymn to Sun God.

Sage Agsthya’s dictates to Lord Rama in the battle field)
Word to word meaning of the cantos)
1. Tato yuddha pari srantam Samare Cintaya Sthitami
Ravanam Cagrato drustva yuddhaya Samupasthitam ||
Tato yuddha parisrantam = At that battle ground; Samare cintaya sthitam = with great worry engulfing in the battle; Ravanam cagrato drustva = Gazing at Ravana with Single minded attention; yuddhaya Samupasthitam = Having prepared to fight.

Seeing Sri Rama Standing absorbed in thought at the battle field, exhausted by the fight and facing Ravana who was duly prepared for the war.

2. Daivataisca Samagamya drastu = mabhyagatoranam |
Upagamyabra Vidrama magastyo bhagavanrsih ||
Daiva taisca Samagamya = Came along with the Devas to witness the war; Drastu mabhyagatoranam = Seen Rama depressed; upagamyabra-vidrama = Met him alone; Agasthyo Bhagavan = The Cosmic Rsi Agasthya.

The all knowing cosmic Sage Agastya who had come with Gods to witness the battle, approaching Sri Rama Singly spoke to him thus.

3. Rama Rama Mahabaho srunu guhyam Sanatanam |
Yena Sarva Nareehnvatsa Samare Vijayisyasi ||
Rama Rama Mahabaho = Addressing the elegant armed Rama; Srunu guhyam Sanatanam = Hear the most secret and ancient; Samare Vijaisyasi = Will win in the war.

‘O’ Rama, ‘O’ Mighty elegant armed Rama, listen to the eternal secret by which, ‘O’ my child, you shall conquer all your enemier on the battle field.

4. Aditya Hrudayam punyam Sarva satru Vinasanam |
Jayavaham Japet Nityam Akshyayyam paramam sivam ||
Aditya hrudayam punyam = The meditation of Sun in the heart highly beneficial; Sarva Satruvinasanam = Destroyer of all enemies, Jayavaham = Ensures Victory at all times; Japetnnityam = To the one who to be meditated always; Akshayam paramam sivam = The indestructible and bestows permanent happiness.

It is Aditya hrudayam which is holy, destroyer of all enemies, bestower of victory, eternal and supremely blessed, and must be recited always.
5. Sarva mangala Mangalyam Sarva papa pranasanam |
Cintasoka prasamanam Ayurvardhanamuttamam ||
Sarva mangala mangalyam = Most favourable among the auspicious ones; Sarvapapa pranasanam = All Sims destroyed; Cinta Soka prasamanam = Removes worries and subdues sorrows; Ayurvardhanam = Enhances longevity; uttamam = the best; Nityam Japet = To be meditated every day.

It is the blessing of all blessings, destroyer of all sins, allayer of anxiety and anguish and bestower of longevity.

6. Rasmimantam Samudyantam Devasura Namaskrutam |
Pujayasva Vivasvantam bhaskaram bhuvariesvaram ||
Rasmi mantam = Having golden hue warm rays; Samudyantam = Rising an all sides properly and appearing well; Devasura namaskrutam = Being worshipped by Devas and Danavas; Vivasvantam = By his light encircling the lights of the solar logos; Bhaskaram = grants light to Surya, Candra, Agni; pujayasva = Fit to be worshipped, Bhuvaneswaram = Lord of the world.

7. Sarva Devatmako hyesa Tejasvee rasmibhavanah |
Esa Devasura ganam lokan pati gabhastibhih ||
Sarva devatmanah = Being the embodiment of all gods; Tejasvi = Having the immense illumination that subdues the light of all others; Esah = This person; Gabhastibhih = With the rays; Devasuraganan = The groups of Devas and Rakshasas; pati = protects.

Indeed he is the embodiment of all Gods. He is Self luminous, and is the sustainer of all the worlds as well as the host of Gods and demons by his Rays (which nourish and energise).

8. Esa brahmaca Visnusca Sivah Skandah prajpatih |
Mahendro dhanadah kalo Yamah Somo hyapam patih ||
Esa = He; Brahmaca = The creator; Visnusca = God of permeater; Sivah = The destroyer; Skandah = God of secretion (Kumara Svami); Prajapatih = The lord of creation; Mahendrah = Devendra, god of Devas; Dhanadah = Kubera (the lord of wealth); Kalah = In charge of time (Kala purusa) Yamah = Yama (God of death); Somah = Candra (Moon); Apampatih = Varuna (Rain God)

In deed he is Brahma (the creator), Visnu = (the Sustainer), Siva = (the destroyer) Skanda – (the son of Lord Siva, Prajapati = the lord of creation, the mighty Indra = (the king of Gods) Kubera = (the god of wealth), Kala = the lord of time, Yama = the Lord of death, soma = the moon, God that nourishes and varuna = the lord of water
9. Pitaro Vasavah Sadhya hyasvino maruto manuh |
Vayur Vahnih praja pranah rutu Karta prabhakarah ||
Pitarah =Lord of Reproduction (pitru Devas) Vasavah = The eight Vasus; Sadhyah = The twelve Sadhyas (In charge of manifestation)l Asvinou = Two Asvini Kumars; Marutah = Groups of Martas (who vibrates); Manuh = Vaiva svata manu; Vayuh = Air; Vahnih = Fire; Praja pranah = The bestower of life to people; Rutu karta = The ordainer of the seasons like vasanta, saradrutu etc.; Prabhakarah = bestows fame and name i.e. Aditya.

In deed he is pitrs, the eight Vasus, the Sadhyas, the twin Aswins (physicians of Gods), the Maruts, the Manu, the wind God, the fire God, the Life breath of the universe, the maker of six seasons and the store house of light.

Adityah Savita Suryah pusa gabhastiman |
Suvarna Sadruso bhanuh hemareto Divakarah ||
Aditah = Son of Aditi, Savita = Surya; Suryah = Inspirer of senses; Khagah = Identified his way in Logos; Pusa = The nourisher; Gabhastiman = possessor of rays, suvarna Sadrusah = Having golden hue; Hemaretah = Having the fertility as golden light; Divakarah = The bestower of day light.

He is the Son of Aditi, the progenitor (of all) the Sun God (the inspirer of action) the Courser in the heavens, the nourisher of all, the possessor of rays (the golden) the brilliant, the seed of the universe and the maker of the day.

11. Haridasvah Sahastrarcih sapta – Saptiriciman |
Timironmahah Sambhuhtvasta Marttanda Amsuman ||
Haridasvah = Having green horses; Sahasracih = Having thousand rays; Sapa Saptih = possessing seven horses drawn with chariot; Mariciman = Vibrating with his rays; Timiron mathah = Dispeller of darkness (ignorance); Sambhuh = Giver of happiness; Tvasta = makes all forms dwindle; Martandah = Born from the shape of lifeless egg (perishable nature); Amsuman = Having radiating rays.

He has seven green horses (yoked to his Chariot), is of myriad – rayed, full of rays, the destroyer of darkness, the source of happiness, mitigator of the sufferings and is the infuser of life in the cosmic egg, having rays.
12. Hiranyagarbhah sisira stapano bhaskaro ravih |
Agnigarbho diteh putrah Sankhah Sisira nasanah ||
Hiranya garbhah = With golden womb; Sisirah = cooled one; Tapanah = Making one tremble; Bhaskarah = The illuminator; Ravih = The creator (Ravi); Agni garbhah = Having the Conch; Sisiranasanah = Destroyer of snow fall and fog.

He is Hiranyagarbha (Store house of riches); Sirsirastapana, illuminator, Ravi, bearer of the fire, (of dissolution in his womb), Son of Aditi, blissful, and the destroyer of the cold (or evilmindedness)

13. Vyomanatha starmobhedi Rugyajuh Samaparagah |
Ghanavrustirapam mitro vindhyavithi plavangamah||
Vyomanatha = The lord of the cosmos; Tamobhedi = Drives away darkness and institutes light; Rugyajussama paragah = One who has visualised the three vedas Rig, Yaju and Sama; Ghana Vrustih = One showers abundant rains; Apammitrah = Friend of waters; Vindhya Vithi plavangamah = one who travels in the direction South of Vindhyas.

He is the Lord of the firmament, the dispenser of darkness, the master of the three vedas Viz Rig, Yaju, Sama, the sender of the dawn, the pourer of showers, the friend of waters, crosses the Vindhya range, who sports in Brahmanadi (he who goes on his course swiftly)

14. Atapimandali Mrutyuh pingalahsarvatapanah |
Kavirvisvo Mahateja raktahsarva bhavo dbhavah ||
Atapi = Blazer of heat with his rays; Mandali = having the shape of a cycle (round shape); Mrutyuh = The cause of death; pingalah = Having yellow colour; Sarva tapanah = making every body burn; Kavih = Pundit (Learned one poet); Visvah = The universal form; Mahatejah = The most brilliant; Raktah = Having reddish colour; Sarva bhavodbhavah = origin for the course of every work.

He is a giver of heat, adorned with a cycle of rays, he is the death itself (of impediments) tawny (or yellow coloured one) and the destroyer of all. He is omniscient, all formed, extremely, brilliant, reddish (or the beloved of all) and the source of all evolutes.
15. Nakshatra graha taranamadhipo visvabhavanah |
Tejasamapi tejasvi dvadasatmnnamo stute ||
Nakshatra graha taranam = Asvin, Candra and for planets of the constellation; Adhipah = Lord; Visvabhavanah = The thought of origin of creation; Tejasamapi = Even for the great brilliant one; tejasvi = more brillinat; Dvadasatman = The twelve parts of Bhagavan Surya; Te = for you; Namah = Salutations; Astu = Be it like that.

He is the lord of the stars, planets and constellations and the origin of every thing in the universe, the resplendent among the splendid. Oh! God, appearing in twelve forms (in the shape of twelve months of the year) salutations to you.

16. Namah purvaya Giraye pascimayaye namah |
Jyotir gananam pataye Dinadhi pataye Namah ||
Purvaya = Present on the east rising; Giraye = For the mountain; Namah = Salutation; Pascime = Setting on the west side; Giraye = the mountain; Namah = Salutation; Jyotirgananam = The groups brilliant rays; pataye = To the lord; Namah = Salutations; Dinadhipataye = Lord of the day Surya; Namah = Salutations.

Salutations to you, the presiding diety of the Eastern mountain (where the sun rises), and the western mountain (where the Sun sets). Salutations to the Lord of the Stellar bodies and to the Lord of the day.

17. Jayaya Jayabhadraya haryasvaya Namo namah |
Namo Namah Sahasramaso Adityaya Namo namah ||
Jayaya = For Success; Jayabhadraya = For the bestower of victory ensuring it; Namah = Salutations; Haryasvaya = For the possessor of yellow horses; Namonamah = Salutations again and again; Sahasramso = Oh! Lord of thousand rays; Adityaya = The son of Aditi; Namonamah = Salutations again and again.

Salutations to you, the giver of victory, salutations to you, the joy born of victory, Salutations to (you) the God having green horses, Salutations to you, Oh! Thousand – rayed Lord and Son of Aditi.

18. Nama ugraya Viraya Sarangaya Namo Namah |
Namah padma prabodhaya martandaya Namo Namah ||
Ugraya = For the aggressive Violent one; Namah = Salutations; Viraya = For the mighty; Namah = Salutation; Padma prabhodaya = the one who blossoms the lotus flowers; Namah = Salutation; Martandaya = For the son of Mrukanda Maharsi; Te = for you; Namah = Salutation; Asti = Let this be.

Salutation to be thesubduer of the senses (terrible one the valiant one, the one that travels fast (i.e. leading to the realisation of mystic syllable; OM; Salutations to him whose emergence makes the lotus blossom (the awakener of the lotus in the heart) and to the fierce one.

19. Brahme sanacyutesaya Suryayaditya Varcase |
Bhasvate Sarva bhakshaya roudraya vapuse namah ||
Brahma = Fo Brahma; Eesana = For Eswara; Abhyatah = For Visnu; Eesaya = Lord; Aditya Varcase = With the glow of Aditya; Bhasvate = Illumines; Sarva bhakshaya = Every thing is being eaten; Roudraya = makes one afraid of him; Vapuse = having a body; suryaya = For Surya; Namah = Salutation.

Salutation to the overlord of Brahma, Siva and Visnu. Salutations to the Sun-God the spiritual light indwelling the solar or the resplendent one, the devourer of all is of form that is fierce like that of Rudra.

20. Tamoghnaya himaghnaya satrughnayamitatmane |
Kruta ghnaghnaya Devaya Jyotisam pataye namah ||
Tamoghnaya = Dispellerof darkness; Himaghnaya = Destroyer of Snow and dew; Satrughnaya = Conqueror of enemies; Amitatmane = The all pervading; Krutaghnaya = Kills the person who has forgotten the help rendered; Devaya = Self effulgent; Jyotisam = For the lights; Pataye = Lord; Namah = Salutations.

Salutations to the dispeller of darkness, the destroyer of cold (ie fear), the exterminator of foes; the one whose extensst is immeasurable, the annihilator of the unforgetable, the Lord of the stellar bodies.

21. Tapta camee karabhaya haraye Visvakar mane |
Namastamo bhinighnaya rucaye lokasakshine |
Tapta Camikarabhaya = Having the colour of the burning gold; Haraye = This world; Visvakarmane = In charge of the world and the conceptual Creator, Rucaye = having all brilliance, Tamobhinighnaya = Destroyer of darkness, Loka Sakshine = Spectator of the universe Aditya; Namah = Salutation.

Salutations to you, possessor of the lustre of refined gold, destoryer of ignorance, the architect of the universe. Salutations to the destroyer of darkness, Splendour incarnate; the witness of the world.

22. Nasayatyesa Vai bhutam tadeva Srujati prabhuh |
Payatyesa tapatyesa Varsatyesa gabhastibhih ||
Esah = This Aditya, prabhuh = Lord; Bhutam = Jeevals (living (beeings), Nasayati = Destroys; Tadeva = That Jeevas only; Srujati = Again Created; Esah = He; Gabhastabhih = By his brilliant rays; payati = protects; Esah = He; Tapati = Causes heat; Esah = he; Varsati = Gives rain.

This Sun God, destroys all that has come into being, he alone creates them all and sustains. He alone radiates heat by his rays and sends rain.
23. Esa suptesu jagarti bhutesu parinistatah |
Esa Evagni hotram ca phalam caivagni hotrinam ||
Esah = he; Bhutesu – Jeevas (Pranis); Suptesu = while sleeping; jagarti = aakens; Agnihotranca = personification of fire; Esah = He alone; Agni hotrinam = For the persons performing fire ritual; Phalanca = Beneficiary; Esa Eva = he himself.

Seated in all created beings (as their inner controller) he remains awake when they are asleep. He is both Sacrificial fire as well as the fruit attained by the worshippers there of.

24. Vedasca kratavascaiva kratunam phalameva ca |
Yani krutyani lokesu sarva Esa Ravih prabhuh ||
Vedasca = Vedas; Kratavascaiva = Rituals; Kratunam = Belonging to the ritual functions; Phalamevaca = Benefits also; Sah = he alone; Lokesu = The fourteen worlds; Yanikrutyani = Whatever works; Sarvah = All those; Esah = These; Prabhuh = Ruler; Ravih = Surya only.

Sun is verify the vedas, the sacrifice and also the fruit of sacrifices. He is in deed the Lord of all actions in this universe.

25. Ena mapatsu krucchresu kantaresu bhayesu ca |
Keerttayena purusah Kascinna vasidati Raghavah ||
He! Raghava = Oh! Rama! Kascinnavasidati Raghava Any Man; Enam = This Surya; Krucchresu = All types; Apatsu = Dangers; Kantaresu = From the Jungles; Bhayesuca = From frightful conditions; Kritiyam = When prayed; Navasidati = will not leave you (will protect you)

Oh! Raghava, an individual, singing the glories of the Sun Lord in great difficulties, during affliction, while (lost) in the wilderness, and when beset with fear, will not come to grief (or loose heart)

26. Pujayasvaina mekagro Deva Devam Jagat patitam |
Etat Trigunitam Japtva Yuddhesu Vijayisyasi ||
Deva Devam = The Lord of Gods; Jagat patitam = The ruler of the universe; Enam = This Aditya; Ekagrah = with single attention; Pujayasva = worship, Etat = This Aditya hrudayam; Trigunitam = Three times; japtva = If meditated; yuddhesu = In this battle (at all crisis); Vijayisyasi = Gets victory.

You worship this lord of the universe, the God of all Gods, with concentrated mind. Reciting this hymn thrice, you will emerge victorious in the battle.
27. Asminkshane mahabaho Ravanam tvam Vadhisyasi |
Eva muktva tada gastyo Jagama ca yathagatam ||
He! Maha baho = Oh! Elegant shouldered Rama; Tvam = You; Ravanam = Ravana; Asmin Ravanam = Ravana; Asmin kshane = At this moment only; Vadhisyasi = Can be killed; Evam = In this way; uktva = Declared; Tatha Agasthyah = Then Sage Agastya; Yatha gatam Jagamaca = Left in the Same way of his arrival.

28.Etaschrutva mahateja Nasta Soko bhavattada |
Dharayamasa Suupreeto Raghavah Prayatatmavan ||
Maha Tejah = The great Warrior; Raghavah = Rama; Etat Srutva = having heard; Aditya hrdaya Stotra; Supritah = Being satisfied; prayatatmavan = with pious heart; Dharayamasa = Meditated; Nasta sokah = With sorrow disappeared; Abhavat = Taken place.

Having heard this, Raghava, endowed with extraordinary energy, became free from grief, feeling greatly delighted, with a composed mind retained (this hymn) in his memory.

29.Adityam prekshaya japtva tu param harsa mavaptavan |
Triracamya sucirbhutva dhanuradaya Viryavan ||
Triracamya = performing three times; Acamya = taking water with the hand and three times and sipping; Sucorbnhutva = Having purified; Adityam prekshva = perceiving Lord Surya incessently; Japtyatu = after meditating; Param = Supreme; Harsam Avaptavan = with great pleasure; Viryavan = The chivalrous Rama; Dhanuradaya = lifting his bow.

Gazing intently at Sun and reciting the hymn, he experienced the Supreme Joy purifying himself after sipping water thrice Valiantly holding the bow.

30.Ravanam prekshya hrustatma yuddhaya samupagatam |
Sarvayatnena Mahata Vadhe tasya dhruto bhavet ||
Hrustatma = Having satisfied Rama; Ravanam = Ravana; prekshya = particularly seen him; yuddhaya = for waging war; Samupagamati = Approaching nearly; Mahata Sarva yatnena = with all the efforts worth the name; Tasya = to that Ravana; Vadhe = To kill; Dhrutah = with great determination; Abhavat = Prepared.

Seeing Ravana (in front of him) he was delighted and came forth to fight with great efforts, stood there vowed to kill him (Ravana)

1.Atha Raviravadana Nirikshya Ramam Muditamanah paramam
Prahrushya manah |
Nisicara pati samkshayam viditva Suragana madhyagato
Vacastvareti ||
Atha = Afterwords; Suragana Madhya gatah = In the middle of the groups of Devas; Ravih = Surya; Muditamanah = With a mind full of pleasures; Nisicara Samkshayam = to destroy the king of Rakshasas; Viditva = Having known decidedly; Ramam = Rama; Nirikshya = Seeing; paramamprahrusyamanah = Very much pleased; Tvara = Do quickly; Iti vacah = These words; Avadat = said.

Then knowing that the destruction of Ravana (the ruler of the night wonderers) at hand, the Sun God. Standing in the midst of a host of gods, looked at Rama with delighted mind and exclaimed “Be quick”.

End of Aditya Hrudayam Cantos meaning.
ADITYA STOTRA PARAYANA VIDHIH
The method of reciting Aditya Hrudayam
Acamya …… pranayamah ….. Asmin Vartamana Vyavaharika Candramanena – Samvastare ….Ayhane – Rutou – mase – paksha – tidhow – Vasare, Subha Nakshatram, Subha Karana Evam Guna Visistayam – Subha tidhow – Sreeman/Srimati gotrasya – Namadheyasya – Mama Sakutumbasya, Kshema Sthairya Vijaya Abhaya Ayurarogya Isvaryabhi Vruddhyardham, Hari Hara Brahmatma Kasya mitradi dvadasa namadharinah trayee moorte bhagavatah Sree Suryanarayana Devata Preetyardham.

Mama Samasta roga hetu Bhuta duritakshaya dvara kshiprame ayurarogya prapyardham, Sarvarista pariharardham, Srimadaditya hrudaya stotra parayanah karisya |

DHYANAM
Dhyeyassada Savitru madyavarti –
Narayana Ssarasija sannivistah
Keyuravan makara Kundalavan Kirti
Hari hiranmaya Vapuh Dhruta Sankha Cakrah ||
PANCA PUJA KURYAT
‘Lum’ prudhivyatmane Sri Suryayai Namah Gandham Samarpayami
‘Hum’ Akasatmane Sri Suryayainamah puspam pujayami
‘Yam’ Vayavyatmane Sri Suryayainamah Dhupam pujayami
‘Rum’ Agnatmane Sri Suryayai Namah Dipam Samarpayami
‘Vam’ Amrutatmane Sri Suryayai Namah Amrutam Naivedyam Samarpayami
Mamopatta duritakshaya dvara Sri Suryanarayana prityardham ….. mama Manobhista siddhyardham Sri Aditya hrudaya stotra Mahamantra Japam karisye.

OM Asya Aditya hrudaya stotra maha mantrasya Agastya Rsih Anustupp Cchandah Aditya hrudaya bhuto Bhagavan Brahma devata, Nirasta Sesa Vighnataya Brahma Vidya Siddhow Sarvatra Jaya Siddhow Viniyogah ||

Karanyasah Hrudayadinyasah
1. OM ‘Hram’, Angustabhyam namah hrudayayai namah
2. OM ‘Hreem’, Tarjanee bhyam Namah Sirase Svaha |
3. OM ‘Hroom’, Madhyamabhyam namah Sikhayai vasat |
4. OM ‘Hraim’, Anamikam bhyam namah Kavacaya hum |
5. OM ‘Hroum’, Kamistaka bhyam namah Netratrayaya vousat
6. OM ‘Hrah’ Karatala kara prustabhyam namah Astraya phat
Bhurbhu Vassu Varomiti digbhandhahNamassavitre Jagadeka CakshuseeJagatpra Sudi Sthitinasa HetaveTrayee mayaya trigunatma dharine Virinci Narayana sankaratmane

GURUDHYANAM
Gururbhrahma Guruvisnu Gururdevo Mahesvarah |
Gurussakshat parabhrahma Tasmai Sri Gurave Namah ||
ADITYA HRUDAYAM PARAYANAM (Recitation)
1. Tato yuddha pari srantam samare cintayasthitam |
Ravanam Cagrato drustva yuddhaya Samupasthitam ||
2. Daiva taisca Samagamya drastu mabhyaga toranam |
Upagamyabra Veedrama magastyo Bhagavan Rshih ||
3. Rama Rama Mahabaho Srunu guhyam Sanatanam |
Yeno Sarva nareenvatsai Samare Vijayisyasi ||
4. Aditya hrudam punyam Sarva Satru Vinasanam |
Jaya vaham japetnityam Akshayam paramam Sivam ||
5. Sarva mangala mangalyam sarva papa pranasanam |
Cintasoka prasamanam Ayurvardhana muttamam ||
6. Rasmi mantam Samudyantam Devasura namaskrutam |
Pujayasva vivasvantam Bhaskaram Bhuvanesvaram ||
7. Sarva devatmako hyesa Tejasvi, rasmi bhavanah |
Esa devasura ganan lokan pati gabhasthibhih ||
8. Esa Brahmaca Visnusca sivah skandah prajapatih |
Mahendro dhanadah Kaloyamah somo pampatih ||
9. Pitaro vasavah sadhyahya svino maruto manuh |
Vayurvahnih praja pranah rutukarta prabhakarah ||

11. Haridasvah saha sracih saptasapti mareeciman |
Timironmadhana Sambhusvasta martanda Amsuman ||
12. Hiranya garbhah sisirastapano bhaskaro Ravih |
Agni garbho diteh putrah Sankha sisira na sanah ||
13. Vyomanatha stamo bhedi Rigyajuhsama paragah |
Ghana vrusti rapam mitro Vindhya Vidhiplavangamah ||
14. Atapi mandali mrutyuh pingalah sarva tapanah |
Kavirvisvo mahateja raktah sarva bhavodbhavah ||
15. Nakshatra grahatarana madhipo Visvabhavanah |
Tejasamapi Tejasvi dvadasatman Namo stute ||
16. Namah poorvaya giraye pascimayaye namah |
Jyotir gananam pataye dinadhipataye Namah ||
17. Jayaya Jaya bhadraya haryasvaya Namo Namah |
Namo namah sahasramso Adityaya Namo Namah ||
18. Nama ugraya Viraya Sarangaya Namo Namah |
Namah padma prabodhaya martandaya Namo Namah ||
19. Brahme sanacyute saya Suryayaditya Varcase |
Bhasvate sarva bhakshaya roudraya Vapusenamah ||
20. Tamoghnaya himaghnaya satru ghnaya mitatmine |
Krutaghna ghnaya devaya Jyotisam pataye Namah ||
21. Tapta Cami Kara bhaya haraye Visva Karmane |
Namastamo bhinighnaya rucaye Loka sakshine ||
22. Nasayatyesa Vai bhutam tadeva Srujati prabhuh |
Payastyesa tapatyesa gabha stibhih ||
23. Esa Suptesu jagarti bhutesu parinistitah |
Esa Evagni hotramca phalam caivagni hotrinam ||
24. Vedasca Kratavascaiva Kratunam phalamevaca |
Yanikrutyani lokesu sarva Esa Ravih prabhuh ||
25.Ena mapatsu kruesehresu kantaresu bhayesu ca |
Keertiyan purusah kascinna vaseedati Raghava ||
26.Pujayasaina mekagro deva devam jagatpatim |
Etat gunitam Japatva yuddhesu vijayisyati ||
27.Asmin kshane maha baho Ravanam Tvam Vadhisyasi
Eva muktva tadagastyo Jagamaca yathagatam ||
28.Eta chrutva mahateja nastaso Ko bhavattada |
Dharaya masa supreeto Raghavah prayatatmavan ||
29.Adityam prekshaya japtvatu param harsa mavapta van |
Triracamya Sucirbhutva dhanuradaya Veeryavan ||
30.Ravanam prekshya hrustatma yuddhaya samupagamat |
Sarva yatnena mahata Vadhetasya dhruto bhavet ||
31.Atha Ravi rava dannireekshya Ramam
Mudita manah paramam prahrusya manah |
Nisicara pati Samkshayam Viditva
Suragana madhya gato vacastvareti ||

TWENTY FOUR SURYA MULA NAMASKARA MANTRA’S (NAMASKARA’S) TO SUN GOD WITH BEEJAKSHARA (SEED WORDS)

1. OM ‘Hram’ – Mitraya Namah
2. OM ‘Hreem’ – Ravaye Namah
3. OM ‘Hroom’ Sooryaya Namah
4. OM ‘Hraim’ Bhanave Namah
5. OM ‘Hroum’ Khagaya Namah
6. OM ‘Hrah’ pusne Namah
7. OM ‘Hram’ Hiranya garbhaya Namah
8. OM ‘Hreem’ mareecane Namah
9. OM ‘Hroom’ Adityaya Namah
10. OM ‘Hraim’ Savitre Namah
11. OM ‘Hroum’ Arkaya Namah
12. OM ‘Hrah’ Bhaskaraya Namah
13. OM ‘Hram, Hreem’ Mitra Ravibhyam Namah
14. OM ‘Hroom, Hraim’ Surya Bhanubhyam Namah
15. OM ‘Hroum Hrah’ Khaga poosa – bhyam Namah
16. OM ‘Hram Hreem’ Hiranya garbha mareecibhyam Namah
17. OM ‘Hroom Hraim’ Aditya Savitrubhyam Namah
18. OM ‘Hroum, hrah’ Arka Bhaskarabhyam Namah
19. OM ‘Hram, Hreem, Hroom, Hraim’ Mitra Ravi surya Bhanubhyam Namah
20. OM ‘Hroum, Hrah, Hram, Hreem’ Khaga pusa Hiranya garbha marici-bhyam Namah
21. OM ‘Hroom, Hraim, Hroum, Hrah’ Aditya Savitru Arka Bhaskare bhyo Namah
22. OM ‘Hram, Hreem, Hroom, Hraim, Hroum, Hrah’ Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusne Namah
23. OM ‘Hram, Hreem, Hroom, Hraim, Hroum, Hrah’ Mitra, Ravi, Bhanu, Khaga, Poosa, Hiranyagarbha, Marica, Aditya, Savita, Arka, Bhaskarebhyo Namah
24. OM Savitre Suryanarayanaya Namah The first twelve Surya Mantras are pronounced to offer Surya Namaskars.
SRI SURYA DHYANAM Prayer to Sun God.

1. Udayagiri mupetam bhaskaram padmahastam |
Sakala bhuvana netram Nutva ratnou padheyam |
Timira Kavi mrugendram bhodhakam padmineenam |
Suravara mabhivandyam Sundaram Visvarupam ||
2. Nama ssavitre Jagadeka cakhusi
Jagatprasuti sthitinasa hetave
Trayi maya yatri gunatma dharini |
Virinci Narayana Sankaratmane ||

3. Raktambara raktavarnam
Rakta Netrabja yugmakam
Cchaya sakti samayuktam
Ghruni Ssurya maham bhaje ||
4. Sasamkha cakram Ravi mandalastham |
Kusesaya Kranta mananta macyutam
Bhajami budhya tapaniya murtim |
Surottamam citra vibhusanojvalam ||
5. Bhano Bhaskara martanda canda rasme divakarah |
Arogya marvijayam sriyam putransca dehime ||
OM ‘Gam’ Ganapataye Namah

SURYA STOTRAM
1. OM Namaste Kamala nadhaya,
Namaste Kamala priya |
Namaste Kamala hastaya,
Bhaskaraya Namo Namah ||
2. OM Namaste Brahma rupaya,
Namaste Visnu rupine |
Namaste Rudrarupaya,
Bhaskaraya Namo Namah ||
3.OM Namo dharma Vidhanaya,
Namah Sukruta Sakshine |
Namah punya Svarupaya,
Bhaskaraya ||
4.OM Sarva lokaika purnaya,
Kala karmapa harine |
Namah punya Svarupaya,
Bhaskaraya ||
5.OM Vedangaya patangaya Vihangarudha murtaye |
Hari dvarna turangaya, Bhaskaraya ||

6.OM Lokaloka prakasaya sarva lokaika cakshuse |
Lokattora caritraya Bhaskaraya ||

7.OM Sapta loka, prakasaya, saptasvaradhayaca |
Sapta dvipa prakasaya, Bhaskaraya ||

8. OM Martandaya dyumanaya bhanave citra bhanave
Prabhakaraya mitraya Bhaskaraya ||

9.OM Satya Jnana Svarupaya, Sahasra kiranaya ca |
Girvani Bhitinasaya, Bhaskaraya ||

10.OM Sahasra patra Netraya, Sahasraksha strutaya ca |
Sahasra Nama dheyaya, Bhaskaraya ||
11.OM Nityaya, Niravadhyaya, Nirmala Jnana murtaye |
Nigamardha prakasaya Bhaskaraya ||

12.OM Adi madhyanta sunyaya, Veda Vedanta Vedine |
Nada bindu svarupaya Bhaskaraya ||

13. OM Nirmala Jnanarupaya, ramyatejah svarupine |
Brahma tejah svarupaya, Bhaskaraya ||

14. OM Nitya Jnanaya Satyaya,Nirmala jnana murtaye
Nigmardha prakasaya, Bhaskaraya ||

15. OM Kara rupaya kalyana, murtaye Karanayaca
Vidhyayai bhaya samhartyai, Bhaskaraya ||

16. OM Hamsaya bhuvana dhvanta, dhvansaya miti tejase |
Hamsa Vahana rupaya, Bhaskaraya ||

17.OM Bhutanatraya diptaya, bhukti mukti pradaya ca |
Bhaka daridriya nasaya, Bhaskaraya ||

18. OM Daridriya dosa nasaya, ghorapapa harayaca |
Dusfasistana dhuryaya, Bhaskaraya ||
19. OM Sarva sampratpradatreca, Sarva dukha Vinasine |
Sarvopadrava nasaya Bhaskaraya ||

20.OM Sarva dukhopa santaya, Sarva papa harayaca |
Sarva Vyadhi Vinasaya Bhaskaraya ||

21. OM Kustu Vyadhi Vinasaya, dusta vyadhi tarayaca
Istardha dayine tasmai Bhaskaraya ||

22. OM Bhaga roga Vaidyaya, Sarva rogapaharine |
Eka netra svarupaya, Bhaskaraya ||

23. OM Homanustana rupena, Kalamrtyu harayaca |
Hiranya varna devaya, Bhaskaraya ||

24. OM Dvam Dva Vyadhi Vinasaya, Sarva dukha Vinasine |
Samasta patrayaghna, nasaya Bhaskaraya ||

25. OM Jagannetra Jagannadha, Jagatkarana mavyaya |
Tamohara namastubhyam bhaskaraya ||

26. OM Saptasvaratha maruddham, pracandam kasyapatmajam |
Sveta padma dharam Devam, tam Suryam pranamamyaham ||

27. OM Loka hitam radhama rudham, sarva loka pitamaham |
Maha papaharam Devam, tam Suryam pranamamyaham ||

28. OM Trigunyamca maha suram Brahma visnu Mahesvaram |
Maha papa haram, tam suryam pranamamyaham ||

29. OM brumhitam tejah punjanca vayurakasa mevaca |
Prabhutvam Sarva lokanam, tam Suryam pranamamyaham ||

30. OM Bunduka puspa samkasam, hara kundala bhusitam |
Eka cakra dharam Devam tam suryam pranamamyaham ||

31. OM Tam Suryam loka kartaram, maha tejah pradipanam |
Mahapapa haram devam, tam suryam pranamamyaham ||

32. OM Tam Suryam Jagatam Nadham Jnana prakasa mokshakam |
Maha papa haram Devam, tam suryam pranamamyaham ||

33. OM Adideva Namstubhyam, prasiddha mama Bhaskaram |
Divakara Namastubhyam, prabhakara Namostute ||
SURYA SLOKA
Japakusuma Sankasam
Kasyapeyam mahadyutim
Tamorim Sarva papaghnam
Pranatosmi Divakaram ||
(Sri Vyasa proktam)
Surya Mantra Dhyanam
Dvibhujam padma hastam caratham makutanvitam |
Dhyayeddivakaram Devam Sarva bhista pradayakam ||
Beeja Mantram
OM, Hram, Hreem, Hroum, Sah, suryaya namah |
This mantra has to be recited six thousand times to propitiate Surya Bhagavan and to obtain his blessings on every Sunday in the morning by those who are suffering from all bodily ailments to get rid of them.

Surya Mantras in Rigveda and Yajurveda.
OM Akrusnena rajasa Vartamano
Nivesa yanna mrutam martyan ca |
Hiranmayena Savita rathena Devoyati
Bhuvanani pasyan ||
OM Bhurbhuvah svah Surya Iha gacca
Iha sah Suryaya Namah ||
(Rg. Veda 1-35-2, Yajurveda 33-34)
There is also another Surya mantra in Maha narayanopanishad. This is “OM grunih Suryah Adityah” It is very auspicious to recite this mantra one hundred and eight times daily.
ADITYA GAYATRI MANTRAH
Gayatri Mantras on Aditya (Surya)
Bhaskara : OM
Bhaskaraya Vidmahe
Mahadyutikaraya Dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ||
Jyotih : OM
Bhaskaraya Vidmahe
Jyotiskaraya dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ||
Dyutikarah : OM
Divakaraya Vidmahe
Maha dyutikaraya dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ||
Adityah : OM
Adityaya Vidmahe
Sahasra Kiranaya dhimahi
Tanno bhanuh Pracodayat ||
Bhanuh : OM
Tat Bhaskaraya Vidmahe
Prabhakaraya dhimahi
Tanno bhanuh Pracodayat ||

Divakarah : OM
Bhaskaraya Vidmahe
Divakaraya dhimahi
Tanno Suryah Pracodayat ||
Prabhakarah : OM
Prabhakaraya Vidmahe
Divakaraya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ||
Martanda : OM
Adityaya Vidmahe
Martandaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ||
Suryah : OM
Asvadhvajaya Vidmahe
Pasahastaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ||
Tapanah : OM
Bhaskaraya Vidmahe
Sahasra rasmaye dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ||
Ravih : OM
Asvadhvajaya Vidmahe
Padmahastaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ||
SAPTA SAPTIH – SURYA BHAGAVAN
1. He possesses Seven horses (Seven rays)
They are Jaya, Ajaya, Vijaya, Jitaprana, Jitakrama, Mano Japa, Jita Krodha (Bhavisya purana)
Jaya : The first ray bestows firm conviction, mental and physical strength generosity domination of others and benevolence.
Ajaya : gives Compassion, tranquility and intelligence, inward understanding.
Vijaya : Voracious reading, high thinking and spiritual base.
Jita prana : Deep thinking, extremely kind, merciful.
Jita krama : grants high quality discipline, very knowledgeble and scientific evaluators.
Manojapa : Dedication and devotion, sincere and pursues the path of truth.
Jita krodha : In depth evaluation, artistic taste in fine arts and adoration of beauty, love for display.

2. The Seven Chandas : (poetic metres)

1. The Gayatri 2. Jagati 3. Usnik 4. Tristupp 5. Anustupp 6. Pankti became the six horses. 7. the bhruhati chanda has became the seat in the middle of the Chariot. Surya Bhagavan sits on this Chariot of Chandas and travel on the space.

3. Lord Surya has Seven rays :

These are 1. Susumna 2. Suradana 3. Udanvasu 4. Visvakarma 5. Udavasu 6. Visvavyaca 7. Harikesa


“Susumna”: This is equivalent to the brightness of thousand rays. This ray with this name make Candra (Moon) the most beautiful one. The Nectar given by the fullmoon to all the panis bestows on them all happiness and pleasure.

“Surandana” : The moon has originated from this ray. Even the rays of are only the rays of Surya (Sun) alone.


“Udannvasu” : From this the Kuja graha (planet) is originated. This ray of Surya will protect the living being from the defects of blood, and gives them health, brilliance and wealth.


“Visva karma” : This constructs the Budhagraha (planet). This ray will remove the mental agitations of the people and grants all auspiciousness and peace.


“Udavasu” : This ray constructs Bruhaspati planet. This planet grants pleasures and liberation to all living beings. By worshipping this planet all hurdles, obstructions, opposition will be removed and success is achieved.


“Visva vyaca” : From this ray Sukra and Sani have originated. Among them sukra is responsible for Virya (sperm) Sukra is incharge of humans procreation and also his ray brings death. Hence by worshipping this ray one will get complete longevity.


“Harikesa” : Due to this ray, all Stars (Nakshatras) are born. These come to be known as Nashatra because they are protecting the human bodies from the loss of strength, virya, and teja.


Surya has seven service personnel

They are 1. Namshatras 2. Months 3. Fortnights 4. Seasons 5. Years 6. Days 7. Nights.

He has Seven Indriyas (organs) they are 1. Two eyes 2. Two Nostrils 3. Two ears 4. One face. Surya Bhagavan is the person that activates the functions of these organs.


6. He has a Horse by name Sapta. Having a Chariot with this name he is called as Sapta Sapti. This name is denoted at the end of Kalki Avatara riding this horse.
He has Seven rays denoting.
1. Red 2. Blue 3. Yellow 4. Green 5. Orange 6. Violet 7. Brown red. These Seven rays are the seven horses of Surya. We also see the same colours in Rainbow.
One must get up in the early morning and offer oblations to Sun God. It is desirable to take bath in any lake or pond or river. Stand opposite to Sun God and offer the Arghya. Then the Cosmic rays covering the flowing water in Arghya pradana will emanate the power received from the rays of Sun and they project on our body. Hence the infective germs in our body will die due to that and our body receive the vital energy (pranic sakti).

Arghya dana midam punyam pumsama rogya vardhanam |
Vedas declares that the colours embeded in the Sun rays cures all diseases.

In this mantra “Anu Surya mudayatam hrudhyo harimacate goro hitasya Varnena tenatva paridadhmasi” (Atharvanam 1-22)


This means that leucoderma, heart diseases when attacked exposure to the red rays of Sun health will be resorted.


The system of curing the diseases with the different colours of cosmic rays and its benefits are detailed.This system of “Chromopathy” is the method of systematic application of the Seven colours present in Sun.


In this the health advantages and its procedures are stated.
By this treatment certain specific diseases and other common ailments are cured.

In this treatment the application of blue colour cures fever, dysentry, diabetics, blood motions. Bronchitis, head ache, urinary disorders, small pox, filarial Elephantasis.

In the line of colours the last one orange, the ultra violet ray are hiddenly secure in its rays. When these rays radiate on our body the ‘D’ Vitamin in the middle of the Skin will be produced.

This ‘D’ Vitamin manufacture the substances ‘Calcium’ and phosphorous essential for our body. Due to these substances teeth get improved and help the actions of the body perfectly.

Due to chromopathy hernia will be cured. The medicine used for cure is kept in coloured bottles and allow the Sun ray pass through there and made a mixture from two to three bottles each time and used each time for three months. Improvement is found. Every disease through the red colour, the yellow the stomach diseases, the green colour heart and all skin diseases are cured. In the Sun’s ray all the colours of red and white are secretly penetrated.

In our body we have different colours in different organs separately. The skin has wheatish colour, hair black, eye balls and teeth whitel the other organs too has different colours in the body. The essence of this cosmic colour therapy is that the deficiency of colour and the reduction of them cause ill health.

The blue colour gives good health and the red colour enthusiasm and energy.

Depending upon the types of disease pure water is filled in the different coloured bottles, and the Sun rays are being attracted through the bottles into the water, and given to the diseased for few days and there by the colours in their body is recouped and health is restored.


The oil and water can be prepared from the cosmic rays during the convenient time from (April, May and June) Caitra to Jesta months. During this period the Sun rays are profusely available.


Medicated Oil Preparation with Sun Rays

To cure the diseases of head, pour gingelly oil, or Badam ol, two inches below the neck of a bottle, tie with the cork or cotton and keep it in Sun shine. When cotton is plugged, every day the cotton has to be replaced. The oil will be ready in Ninety days. After the oil is prepared perfume can be added but not colours.
Medicated Water Preparation with Sun Rays
Depending upon the type of disease, in different coloured bottles, water has to be filled two inches less to the full capacity of the container, and the same coloured cork has to be fitted to the bottle. The oil or water has to be kept on a wooden plank and not on the ground and expose it in full shine from 10 ‘O’ clock in the morning to 5 ‘O’ clock in the evening. In the mean while no shadow should befall on it. If by any mistake it is allowed to stay after the setting of Sun, and the ray of moon, or Stars falls on them the water will be spoiled. Then the bottles must be emptied. It has to be cleansed, fresh water is filled up and again prepared.

When different coloured bottles are kept in the same cabin or when they are exposed to Sun rays simultaneously, a separate coloured papers matching their own colour is daily wrapped and separately kept up with out touching each other and one’s own shade of the bottle will not fall on the other.

The water prepared in one bottle can not be kept more than three days. Immediately it has to be transferred to a white bottle. It is useful only for three days and again it has to be prepared separately. The water prepared though the Sun rays in a white bottle is very beneficial.

This water can be used two times during a day.
The benefit of Aditya Hrudaya Stotra recitation
1. By reciting Aditya Hrudaya Stotra lord Sri Rama killed Ravana and achieved Victory.

2. “Tejaskamo Vibhavasum” people desirous (Teja) aura around them has to recite Aditya Hrudaya Stotra. This is stated in Bhagavata.


3. By the grace of Bhagavan Surya Kunti Devi was blessed with Kama and the Monkey Rurajasa with Sugreeva, as sons.


4. Satrajit obtained Samantakamani by worshipping Surya.

5. Dharma Raja obtained Akshaya patra by worshipping Lord Surya and he used to entertain his guests with this wish yielding bowl.


6. ‘Dinesam Sukhardham’ It is stated in Skanda purana that one has to pray Surya Bhagavan for happiness and welfare.


7. In Samba purana declared that Samba the son of Jambavati could get himself cured of his leprosy by worshipping Lord Surya.


8. Mayurabhatta could make his body a diamond wise and became free from disease.

Sunday is very dearer to Aditya. One must avoid keeping the Company of female, head bath, liquor and Meat on that day. One must observe Celibecy on Sunday. Veda has stated that it is essential to get up early before sun rise. The method of Suryopasana is said as Naturopathy.


Nama Suryaya Santaya Sarvaroga Nivarine|

Ayu rarogya maisvairyam dehi devah jagatpate ||

Oh! Lord Surya the ruler of the universe, the remover of all diseases, the repository of peace I bow to you. May you bless your devotees with longevity, health and wealth.


OM SANTI SANTI SANTIH
OM TAT SAT

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML