గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Tuesday, 27 January 2015

ఇప్పటి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని తలదన్నే, విదంగా భారతెయుల జీవన విధి విధానాలు . BRILLIANCE OF VEDIC RISHIS: (ANTIMICROBIAL COPPER)ఇప్పటి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని తలదన్నే, విదంగా భారతెయుల జీవన విధి విధానాలుపూర్వం ప్రతి ఇంటిలో రాగి లోహాన్ని మాత్రమే , వాడిన భారతేయులు .
BRILLIANCE OF VEDIC RISHIS: (ANTIMICROBIAL COPPER)

Our ancients had used copper utensils for over thousands of years. They recommended water that is stored overnight in a copper container and consumed first early in the morning will benefit. But they would not want us to store milk and curds in the copper vessels instead instructed us to store them in earthen pots. When they wanted us to cook and store in copper vessels why were we told not to keep curds in it? This made me do a little study on this matter. Here is what I found

Copper has got the inherent property to kill bacteria it does not matter for it if bacteria is helpful or not. Now we all know that curds coagulate with the help of lactic acid that bacteria produce for fermentation. If milk is stored in copper the bacteria are killed and the curds do not form, hence we were told to store them in earthen pots.

Ancient vedic civilization exploited the antimicrobial properties of copper long before the concept of microbes became understood in the nineteenth century. It has been documented that the first use of copper in vedic India was in 8700 BC.[1] In addition to several copper medicinal preparations, it was also observed centuries ago that water contained in copper vessels or transported in copper conveyance systems was of better quality (i.e., no or little visible slime formation) than water contained or transported in other materials.

It is fascinating how Vedic sages were able to understand the antimicrobial characteristics long before the word 'microbe' was even pronounced in the modern world.

Here what the MODERN SCIENCE says about Antimicrobial copper[2]:

Science suggests that Antimicrobial Copper kills bacteria with a multifaceted attack. The questions and answers below summarize active and ongoing research seeking to explain how Antimicrobial Copper is a highly effective touch surface.

How does copper affect bacteria?

Science suggests that copper surfaces affect bacteria in two sequential steps: the first step is a direct interaction between the surface and the bacterial outer membrane, causing the membrane to rupture. The second is related to the holes in the outer membrane, through which the cell loses vital nutrients and water, causing a general weakening of the cell.

How can copper punch holes in a bacterium?

Every cell's outer membrane, including that of a single cell organism like a bacterium, is characterized by a stable electrical micro-current. This is often called "transmembrane potential", and is, literally, a voltage difference between the inside and the outside of a cell. It is strongly suspected that when a bacterium comes in contact with a copper surface, a short circuiting of the current in the cell membrane can occur. This weakens the membrane and creates holes.

Another way to make a hole in a membrane is by localized oxidation or "rusting." This happens when a single copper molecule, or copper ion, is released from the copper surface and hits a building block of the cell membrane (either a protein or a fatty acid). If the "hit" occurs in the presence of oxygen, we speak of "oxidative damage", or "rust." An analogy is rust weakening and making holes in a piece of metal.


After punching holes, how do copper ions further damage the cell?

Now that the cells main defense (its outer envelope) has been breached, there is an unopposed stream of copper ions entering the cell. This puts several vital processes inside the cell in danger. Copper literally overwhelms the inside of the cell and obstructs cell metabolism (i.e., the biochemical reactions needed for life). These reactions are accomplished and catalyzed by enzymes. When excess copper binds to these enzymes, their activity grinds to a halt. The bacterium can no longer "breathe", "eat", "digest" or "create energy."


How can copper's effect be so fast, and affect such a wide range of microorganisms?

Experts explain the speed with which bacteria perish on copper surfaces by the multi-targeted nature of copper's effects. After membrane perforation, copper can inhibit any given enzyme that "stands in its way," and stop the cell from transporting or digesting nutrients, from repairing its damaged membrane, from breathing or multiplying.

(Interesting NO!! I too was shocked at the brilliance of our ancient vedic scientists who were known by the name "RISHIS" This makes you wonder what made all these brilliant scholars held back their knowledge.)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML