గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 19 January 2015

ఓం సదాశివాయ విద్మహే జటధరాయ ధీమహి తన్నః శ్శంభుః ప్రచోదయాత్

ఓం సదాశివాయ విద్మహే జటధరాయ ధీమహి
తన్నః శ్శంభుః ప్రచోదయాత్
హిరణ్యగర్భో ద్రుహిణో భూతపాలో-థ భూపతిః
సద్యోగీ యోగవిద్యోగీ వరదో బ్రహ్మణ ప్రియః
దేవప్రియో దేవనాథో దేవజ్ఞో దేవచింతకః
విషమాక్షో విశాలాక్షో వృషదో వృషవర్థనః
నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః
దర్పహా దర్పదో ధృప్తః సర్వర్తు పరివర్తకః
సహస్రజిత్ సహస్రార్చిః స్నిగ్ధ పకృతి దక్షిణః
భూతభవ్యభవన్నాథః ప్రభవో భూతినాశనః
అర్థో నర్థో మహాకోశః పరకార్తైక పండితః
నిష్కంటకః కృతానందో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్దనః
సత్తవాన్సాత్త్వికః సత్యకీర్తిః స్నేహకృతాగమః
అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్
సుప్రీతః సుముఖః సూక్ష్మః సుకరో దక్షిణానిలః
నందిస్కంధధరో ధుర్యః ప్రకటః ప్రీతివర్థనః
అపరాజితః సర్వసత్వో గోవిందః సత్వవాహనః
అధృతః సధృతః సిద్ధః పూతమూర్తిర్యశోధనః
వారాహ శృంగ ధృక్ చ్చ్రుంగీ బలవానేక నాయకః
శృతిప్రకాశః శృతిమానేకబందురనేక కృత్
శ్రీవత్సల శివారంభః శాంతభద్రః సమోయశః
భూషయో భూషణో భూతిర్భూతకృద్ భూతభావనః !
నమః శివాయ సోమాయ వ్రజామి శరణం శివమ్No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML