గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 3 January 2015

ప్రయాణాలు చేయునపుడు చదువ వలసిన స్తోత్రముయత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధృవా నీతిర్మతిర్మమ

ప్రతి పదార్థము:
యత్ర = ఎక్కడ; యోగేశ్వరః = యోగులకే యోగియైన, యోగేశ్వరుడైన; కృష్ణః = కృష్ణుడు; యత్ర = ఎక్కడ; పార్థో = పార్థుడు / అర్జునుడు; ధనుర్ధరః = ధనుర్దారియైన; తత్ర = అక్కడ; శ్రీ = సిరి; విజయః = విజయము; భూతిః = ఐశ్వర్యము; నీతిః = నీతియును; మతిః = అభిప్రాయము; ధృవా = స్థిరముగా; మమ = నా యొక్క.


తాత్పర్యము: సంజయుని పలుకులు: "ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు, ఎక్కడ ధనుర్దారియైన అర్జునుడు ఉందురో, అక్కడ సిరి, విజయము, ఐశ్వర్యము, నీతి స్థిరముగా ఉండునని నా యొక్క అభిప్రాయము" అని సంజయుడు చెప్పెను.No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML