గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 4 January 2015

కృష్ణస్తుతికృష్ణస్తుతి

కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగిన్! త్వమాద్యః పురుషః పరః!
వ్యక్తావ్యక్తమిదం విశ్వం రూపం తే బ్రాహ్మణా విదుః!!
త్వమేకస్సర్వభూతానాం దేహా స్వాత్మేంద్రియేశ్వరః!
త్వమేవ కాలో భగవాన్ విష్ణురవ్యయ ఈశ్వరః!!


ఓ కృష్ణా! కృష్ణా! మహాయోగీ! నీవు ఆది పురుషుడవు. పరమ పురుషుడవు. ఈ స్థూల, సూక్ష్మ రూపమైన విశ్వము నీ రూపమేనని వేదవేత్తలు తెలియుదురు. ప్రాణులందరి దేహ, ఇంద్రియ, అంతఃకరణ, ప్రాణములకు ప్రభుడవు నీవు. అన్నిటినీ శాసించే కాలమూ నీవే. నాశనములేని భగవానుడవు, విష్ణుడవు, ఈశ్వరుడవు, నీవు.
వాసుదేవుడవైన నీవే భగవానుడవు, సృష్టికర్తవు. నీవలన ప్రకాశిమ్చే గుణముల మహిమచే నీ యధార్థ స్వరూపం కప్పివేయబడుతోంది. పరమబ్రహ్మ స్వరూపుడవైన నీకు నమస్కారము. పరమ కళ్యాణరూపుడవు. మంగళరూపుడవు. (అనగా సాధన, సాధ్యములు నీవే - అని భావం). వాసుదేవుడవు, శాంతుడవు, యాదవులకు ప్రభువైన నీకు నమస్కారము.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML