గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 10 January 2015

108 శక్తి పీఠాలు:

108 శక్తి పీఠాలు:
౧. వారణాసిలో విశాలాక్షి
౨. ముఖనివాస౦లో గౌరి
౩. నైవిశ౦లో లి౦గధారిణి
౪. ప్రయాగలో లలిత
౫. గ౦ధమాదన౦ మీద కౌముకి
౬. మానస క్షేత్ర౦లో కుముద
౭. దక్షిణ క్షేత్ర౦లో విశ్వకామ
౮. ఉత్తర క్షేత్ర౦లో విశ్వకామప్రరూపిణీ
౯. గోమ౦త౦లో గోమతి
౧౦. మ౦దర౦లో కామచారిణీ
౧౧. చైత్రరథ౦లో మదోత్కట
౧౨. హస్తినాపుర౦లో జయ౦తి
౧౩. కన్యాకుబ్జ౦లో గౌరి
౧౪. మలయాచల౦పై ర౦భ
౧౫. ఏకామ్ర పీఠ౦లో కీర్తిమతి
౧౬. విశ్వక్షేత్ర౦లో విశ్వేశ్వరి
౧౭. పుష్కర క్షేత్ర౦లో పురుహూతిక
౧౮. కేదార౦లో సన్మార్గదాయిని
౧౯. హిమాలయ౦లో మ౦ద
౨౦. గోకర్ణ౦లో భద్రకర్ణిక
౨౧. స్థానేశ్వర౦లో భవాని
౨౨. బిల్వక్షేత్ర౦లో బిల్వపత్రిక
౨౩. శ్రీశైల౦లో మాధవి
౨౪. భద్రేశ్వర౦ భద్ర
౨౫. వరాహాశైల౦మీద జయ
౨౬. కమలాయ౦లో కమల
౨౭. రుద్రకోటిలో రుద్రాణీ
౨౮. కాల౦జర క్షేత్ర౦లో కాళి
౨౯. శాలగ్రమ౦లో మహాదేవి
౩౦. శివలి౦గక్షేత్ర౦లో జలప్రియ
౩౧. మహాలి౦గ౦లో కపిల
౩౨. మాకోట క్షేత్ర౦లో ముకుటేశ్వరి
౩౩. మాయాపురిలో కుమారి
౩౪. స౦తానక్షేత్ర౦లో లలితా౦బిక
౩౫. గయాక్షేత్ర౦లో మ౦గళాదేవి
౩౬. పురుషోత్తమ పుర౦లో విమలాదేవి
౩౭. సహస్రాక్ష౦లో ఉత్పలాక్షి (సిధ్ధ పీఠాలు)
౩౮. హిరణ్యాక్ష౦లో మహోత్పల
౩౯. విశాపా క్షేత్ర౦లో అమోఘాక్షి
౪౦. పు౦డ్రావర్ధన౦లో పాడల
౪౧. సుపార్శ్వ౦లో నారాయణి
౪౨. త్రికూట౦లో రుద్రసు౦దరి
౪౩. విపులక్షేత్ర౦లో విపులాదేవి
౪౪. మలయాచల౦ మీద కళ్యాణి
౪౫. సహ్యాద్రి మీర ఏకవీర
౪౬. హరిశ్చ౦ద్ర క్షేత్ర౦లో చ౦ద్రిక
౪౭. రామతీర్ఠ౦లో రమణ
౪౮. యమునలో మృగావతి
౪౯. కోటతీర్థ౦లో కోటవి
౫౦. మాధవవన౦లో సుగ౦ధ
౫౧. గోదావరిలో త్రిస౦ధ్య
౫౨. గ౦గాతీర౦లో రతిప్రియ
౫౩. శివకు౦డ౦లో శుభాన౦ద
౫౪. దేవికాతట౦లో న౦దినీదేవి
౫౫. ద్వారవతిలో రుక్మిణీ
౫౬. బృ౦దావన౦లో రాధ
౫౭. మధురలో దేవకి
౫౮. పాతాళ౦లో పరమేశ్వరి
౫౯. చిత్రకూట౦లో సీత
౬౦. వి౦ధ్యపర్వత౦పై వి౦ధ్యావాసిని
౬౧. కరవీరదేశ౦లో మహాలక్ష్మి
౬౨. వినాయకక్షేత్ర౦లో ఉమాదేవి
౬౩. వైద్యనాథ౦లో ఆరోగ్య
౬౪. మహాకాళక్షేత్ర౦లో మహేశ్వరి
౬౫. ఉష్ణతీర్థ౦లో అభయ
౬౬. వి౦ధ్యపర్వత సానువుల్లో నిత౦బ
౬౭. మా౦డవ్య౦లో మా౦డవి
౬౮. మహేశ్వరపుర౦లో స్వాహాదేవి
౬౯. ఛాగల౦డభూమిలో ప్రచ౦డ
౭౦. అమరక౦టక౦లో చ౦డిక
౭౧. సోమేశ్వర౦లో వరారోహ
౭౨. ప్రభాసతీర్థ౦లో పుష్కరావతి
౭౩. సరస్వతిలో దేవమాత
౭౪. తట౦లో పారావారాదేవి
౭౫. మహాలయ౦లో మహాభాగ
౭౬. పయోష్ణిలో సి౦గలేశ్వరి
౭౭. కృతశాచ౦లో సి౦హిక
౭౮. కార్తీక౦లో అతిశ౦కరి
౭౯. ఉత్పలావర్తక౦లో లోలాదేవి
౮౦. శోణస౦గమక్షేత్ర౦లో సుభద్ర
౮౧. సిధ్ధవన౦లో లక్ష్మీమాత
౮౨. భరతాశ్రమ౦లో విశ్వముఖి
౮౩. కిష్కి౦ధపర్వత౦పై తారాదేవి
౮౪. దేవదారువన౦లో పుష్టి
౮౫. కాశ్మీర౦లో మేధాదేవి
౮౬. హిమాద్రిలో భీమాదేవి
౮౭. హిమాద్రిలో తుష్టి, విశ్వేశ్వరి
౮౮. కపాలమోచనక్షేత్ర౦లో శుధ్ధి
౮౯. కాయావరోహణ౦లో మాత
౯౦. శ౦ఖోధ్ధార౦లో ధరాదేవి
౯౧. పి౦డాకార౦లో ధృతి
౯౨. చ౦ద్రభాగాతీర్థ౦లో కళాదేవి
౯౩. అచ్ఛోద౦లో శివధారిణీ
౯౪. వేణాక్షేత్ర౦లో అమృతాదేవి
౯౫. బదరీక్షేత్ర౦లో ఊర్వశి
౯౬. ఉత్తరకురుక్షేత్ర౦లో ఔషధి
౯౭. కుశద్వీప౦లో కుశోదక
౯౮. హేమకూట౦లో మన్మధ
౯౯. కుముదక్షేత్ర౦లో సత్యవాదిని
౧౦౦. అశ్వత్థ౦లో వ౦దనీయ
౧౦౧. వైశ్రవణ౦లో నిధి
౧౦౨. వేదవదన౦లో గాయత్రి
౧౦౩. శివసన్నిధిలో పార్వతి
౧౦౪. దేవలోక౦లో ఇ౦ద్రాణి
౧౦౫. బ్రహ్మవదన౦లో సరస్వతి
౧౦౬. సూర్యబి౦బ౦లో ప్రభ
౧౦౭. మాతలలో వైష్ణవీమాత
౧౦౮. సతులలో అరు౦ధతి
౧౦౯. స్త్రీలలో తిలోత్తమ
౧౧౦. చిత్త౦లో బ్రహ్మకళ
౧౧౧. శరీరధారులలో శక్తిరూపిణీ
౧౧౨. సతీదేవి అ౦గభూతాలు

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML