గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 6 December 2014

Villagers use Sanskrit here for their day to day conversation and not just during poojas.Mathur, a culturally rich village on the banks of the river Tunga in Karnataka. Villagers use Sanskrit here for their day to day conversation and not just during poojas.

It is one of the two villages in India where Sanskrit is the official language. The villagers speak a dialect called Sanketi, which is a mixture of Sanskrit, Tamil and Kannada. It has no written script.

There is a village paatashala, which teaches chanting of Vedas in the traditional way, especially Krishna Yajur Veda along with other ritualistic rites from Bodhayana sutras and Aabhasthamba sutras. Other rituals for yagnas are conducted for learning purposes.


An example of their brilliance was seen when they told about this famous verse from Bodhayana Sutra of the Shulba Sutra (around 4000 BC) in Mathematics,

‘Deergachatursasyaa akshanyaa rajjuh: Paarsvamanischa Thiryakmani cha. Yatpruthagbhute kuruthasthatubayam karoti.’

It is nothing but a Pythogaras’ theorem stated in Shulba Sutras, 1000 years before Pythogoras wrote it. Venkatesh avadhaani( a sanyasi, whose knowledge of Sanskrit is amazing) explained it by drawing a rectangle and a diagonal with a chalk on the floor of his house and showed how these Sanskrit words state that the area of the square on one side of the diagonal is equal to the area of the sum of squares on the side and base of that rectangle.

A Japanese gentleman has been attending the classes for the last couple of years, learning and writing advanced Vedic scriptures.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML