గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Monday, 8 December 2014

PARASURAMA AND KARTAVEERYARJUNA:PARASURAMA AND KARTAVEERYARJUNA:

Parasurama was living in haihava kingdom who were a savage uncivilised people. The enemity is continued between haihava kings and bhargava brahmins for generations. This is mentioned in mahabharata numerous times. There livied a haihava king called kartveerya who was incarnataion of sudarsana chakra of mahavishnu taken as human birth. In addition king kartaveerha wroshipped the sage dattatreya and obtained boons of flying golden chariot to travel whereever he wished and one thousand arms.
With these boons, Kartavirya became immeasurably powerful, conducting many military conquests. The military corporations of the Shakas, Yavanas, Kambojas, Pahlavas and Paradas, known as the Five Hordes, also gave their support to the Haihaya and Talajunga. Haihaya was of the Lunar Dynasty and went on to sack Kasi. In return, the Solar Dynasty fought back, and expelling the Haihayas from Vatsa. Kartavirya then defeated the Nagas, after which he made mahismati in present day Maheswar as capital of his kingdom, and prevented Ikshwaaku King Bahu, descendant of Harishchandra , from taking back Ayodhya , which was his by birthright. A generation later, Sagara, son of Bahu, recaptured Ayodhya with Kartavirya dead. After defeating the Haihaya, he shaved their heads to humiliate them. His retaking of Ayodhya would set the stage for the upcoming ramayana. Kartavirya became so powerful that he was even able to defeat and imprison the demon king Raavana at the river godavari .
As Rama grew older, he was sincere in his piety, and pleased Lord Shiva with the performation of excruciating tapas As blessing, he was granted the parasu of Shiva, after which he was known as Parashurama, or 'Rama with axe'.
Once king kaartaveerya came to hermitage of sage jamadagni and that time parasurama was gone to forest to collect sticks to yaga. Though the king came with his massive entourage, the sage able to give good feast to them in a short notice. The king asked the sage how he could able to arrange in a short notice and the sage said he had a calf of kamadhenu offered by indra so that he is able to feed them. The king grew greedy and asked the sage to give the cow to king but sage refused but he has taken the calf with force. Parasurama came to know this though his father after returning from forest he went to haihava king and fought with him and killed him in the fierce battle and obtained back the calf. His father was pleased, but seeing the blood stained axe of Parashurama, also concerned. He cautioned his son he must be aware of wrath and pride. Parashurama accepted the reprimand of his father, in penance, and went on a pilgrimage to holy places for one year in purification.
Meanwhile, the sons of Kartavirya discovered their father at the palace and knew that only Parashurama could have killed him. In revenge, they traveled to the hermitage and murdered Jamadagni, surrounding the rishi and shooting him to death with arrows like a stag. Afterwards, they decapitated his body and took his head with them.
When Parashurama returned home, he found his mother next to the body of his father, crying hysterically as she beat her chest twenty-one times in a row. Furious, he hunted down the sons of Kartavirya at the palace. He killed them all and returned with his fathers head to conduct the cremation. Parashurama then vowed to enact a genocide on the war-mongering Kshatriyas twenty-one times over, once for each time the hand of his mother hit her chest.
Parashurama then travelled throughout the Indian subcontinent, killing all men of the Kshatriya caste, guilty or innocent. In the interval between the Treta and Dwapara Yugas, Parashurama, great among all who have borne arms, urged by impatience of wrongs, repeatedly smote the noble race of Kshatriyas. And when that fiery meteor, by his own valour, annihilated the entire tribe of the Kshatriyas, he formed at Samanta-panchaka five lakes of blood .
There is another legend that the Nairs, Bunts and Nagas of Kerala and Tulunadu, receiving word as Parashurama approached, took the sacred threads that marked them twice-born, hid them in the forest and traveled south. Parashurama then gave their land to the Nambuthiri Brahmins, and the Nambuthiri then denied the Nairs and Bunts their status as royalty when Parashurama left.
After he had finally rid the world of Kshatriyas, Parashurama conducted the aswamedha sacrifice, done only by sovereign kings, and gave the land he had conquered to the Brahmin head-priests, who performed the yagya kasyapa. The Ashvamedha demanded that the remaining Kshatriya kings either submit to Parashurama, or stop the sacrifice by defeating him in battle. They were unable to do either, and so perished

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML