గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 3 December 2014

Gita Jayanti is the birthday of Bhagvad Gita,Gita Jayanti is the birthday of Bhagvad Gita, the sacred text of the Hindus. It is celebrated on the Shukla Ekadasi of Margaseersha month. It is believed the "Bhagavad Gita" was revealed to Arjuna by Sri Krishna Himself in the battlefield of Kurukshetra . The text is written in third person, narrated by Sanjaya to King Dhritarashtra as it transpired between Sri Krishna and Arjuna. Sanjaya, the secretary of the blind King Dhritarashtra, had been blessed by his Guru, Vyasadev, with the power to remotely view the events taking place on the battlefield as they transpired.

The discourse of Bhagavad Gita took place just before the start of the Kurushektra war.

After several attempts at reconciliation failed, war was inevitable. Out of pure compassion and sincere love for His devotee and best friend, Arjuna, Lord Krishna decided to become his charioteer during the battle. The day of the war finally came and both armies gathered on the battlefield face to face. Just as the battle was about to start, Arjuna asks Lord Krishna to drive the chariot to the middle of the battlefield in between both armies to have a look at the opposing armies. Seeing his Grandsire Bhishma who raised him with great affection since childhood, and his teacher Dronācārya who have trained him to become the greatest archer, Arjuna's heart begin to melt. His body started to tremble and his mind got confused. He became unable to perform his duty as a Kshatriya (warrior). He felt weak and sickened at the thought that he would have to kill his relatives, his friends and revered persons in this confrontation. Being very despondent, he told his friend Krishna of his sudden change of heart, and turned to Him for advice. The conversation that ensued, Lord Krishna's advice and teachings to Arjuna, is what is known now as the Bhagavad Gita, the most ancient scripture and non-sectarian philosophical work known to man
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML