గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 12 December 2014

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామావళి
ఓం సరస్వత్యై నమః, ఓం మహా భద్రయై నమః, ఓం మహా మాయాయై నమః,
ఓం వరప్రదయై నమః, ఓం శ్రీప్రదయై నమః , ఓం పద్మనిలయాయై నమః ,
ఓం పద్మక్ష్మై నమః, ఓం పద్మవక్త్రికాయై నమః, ఓం శివానుజాయై నమః,
ఓం పుస్తకభ్రుతే నమః, ఓం జ్ఞానముద్రయై నమః, ఓం రమాయై నమః,
ఓం పరాయై నమః, ఓం కామరూపాయై నమః, ఓం మహా విద్యాయై నమః,
ఓం మహాపాతక నాశిన్యై నమః, ఓం మహాశ్రయయై నమః, ఓం మాలిన్యై నమః,
ఓం మహాభోగాయై నమః, ఓం మహాభుజాయై నమః, ఓం మహాభాగాయై నమః,
ఓం మహోత్సహయై నమః, ఓం దివ్యన్గాయై నమః, ఓం సురవందితాయై నమః,
ఓం మహాకాల్యై నమః, ఓం మహాపాశాయై నమః, ఓం మహాకారాయై నమః,
ఓం మహాంకుశాయై నమః, ఓం సీతాయై నమః, ఓం విమలాయై నమః,
ఓం విశ్వాయై నమః, ఓం విద్యున్మాలాయై నమః, ఓం వైష్ణవ్యై నమః,
ఓం చంద్రికాయై నమః, ఓం చంద్రవదనాయై నమః, ఓం చంద్రలేఖా విభూషితాయై నమః,
ఓం సావిత్రై నమః, ఓం సురసాయై నమః, ఓం దేవ్యై నమః,
ఓం దివ్యాలన్కార భూశితాయై నమః, ఓం వాగ్దేవ్యై నమః, ఓం వసుదాయై నమః,
ఓం తీవ్రాయై నమః, ఓం మహాభద్రాయై నమః, ఓం మహాబలాయై నమః,
ఓం భోగదాయై నమః, ఓం భారత్యై నమః, ఓం భామాయై నమః,
ఓం గోవిందాయై నమః, ఓం గోమత్యై నమః, ఓం శివాయై నమః,
ఓం జటిలాయై నమః, ఓం విన్ద్యవాసాయై నమః, ఓం విన్ద్యాచల విరాజితాయై నమః,
ఓం చండికాయై నమః, ఓం వైష్ణవ్యై నమః, ఓం బ్రాహ్మయై నమః,
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానిక సాధనాయై నమః, ఓం సౌదామిన్యై నమః, ఓం సుదాముర్త్యే నమః,
ఓం సుభాద్రాయై నమః, ఓం సురపూజితాయై నమః, ఓం సువాసిన్యై నమః,
ఓం సునాసాయై నమః, ఓం వినిద్రాయై నమః, ఓం పద్మలోచనాయై నమః,
ఓం విద్యారూపాయై నమః, ఓం విశాలాక్ష్మై నమః, ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః,
ఓం మహాఫలాయై నమః, ఓం త్రయిముర్తయే నమః, ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః,
ఓం త్రిగునాయై నమః, ఓం శాష్ట్రరూపిన్యై నమః, ఓం శుమ్భాసుర ప్రమదిన్యై నమః,
ఓం శుభాదాయై నమః, ఓం స్మరత్మికాయై నమః, ఓం రక్తబీజనిహన్త్యే నమః,
ఓం చాముండాయై నమః, ఓం అమ్బికాయై నమః, ఓం ముండకాయప్రహరనాయై నమః,
ఓం ధూమ్రలోచనమర్ధనాయై నమః, ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః, ఓం సౌమ్యాయై నమః,
ఓం సురాసురనమస్క్రుతాయై నమః, ఓం కాలరాత్రై నమః, ఓం కలాదారాయై నమః,
ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యే నమః, ఓం వాగ్దేవ్యై నమః, ఓం వరారోహాయై నమః,
ఓం వారాహ్యై నమః, ఓం వారిజాసనాయై నమః, ఓం చిత్రంబరాయై నమః,
ఓం చిత్రగన్దాయై నమః, ఓం చిత్రమాల్యవిభూషితాయై నమః, ఓం కాంతాయై నమః,
ఓం కామప్రదాయై నమః, ఓం వంద్యాయై నమః, ఓం విద్యాధరసుపూజితాయై నమః,
ఓం శ్వేతాననాయై నమః, ఓం నీలభుజాయై నమః, ఓం చతుర్వర్గ ఫలప్రదాయై నమః,
ఓం చతురాసన సామ్రాజ్యాయై నమః, ఓం రక్తమధ్యాయై నమః, ఓం నిరంజనాయై నమః,
ఓం హంసాసనాయై నమః, ఓం నీలజన్ఖాయై నమః, ఓం బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మికాయై నమః

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML