గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 25 December 2014

అంగారకుడుఅంగారకుడు

కుజుఁడు (ఆంగ్లం : Mars), దీనికి 'ఎర్ర గ్రహం' (Red Planet) అని కూడా పేరు కలదు. నవగ్రహాలలో ఒక గ్రహం పేరు. ప్రస్తుతం ఎనిమిది గ్రహాలున్నవని అంతర్జాతీయ ఖగోళ సమాఖ్య ప్రకటించింది.
కుజుఁడు యొక్క పుట్టుక గుఱించి హిందూ పురాణాల్లో మూడు కథలు వాడుకలో ఉన్నాయి. భూదేవికి విష్ణుమూర్తికి పుట్టిన కొడుకే కుజుఁడు అని బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెబుతుంది. ఒకసారి, నేల మీఁద పడ్డ విష్ణువు యొక్క చెమట బొట్టు నుండి ఒక పురుషుడు పుట్టాడు. అతను తపస్సు చేసి బ్రహ్మను మెప్పించి ఒక గ్రహంగా మారాడు.
ఆ గ్రహమే 'కుజ గ్రహం' అని పద్మ పురాణం చెబుతుంది. దాక్షాయణి దూరమైన ఎడబాటులో ఉన్న శివుడిశరీరం లోంచి రాలిన ఓ చెమట బొట్టు నుండి ఒక పురుషుడు పుడితే, భూదేవి అతన్ని తన సొంత కొడుకుఁగా చేరదీసిందనీ, అతనే కుజుఁడని మరో కథ కూడా నానుడిలో ఉంది.


Kuja
The crimson coloured Kuja is described asAngaaraka, Mangala and Bhouma in Puraanas. A huge wealth of information is available about him in Brahma Vaivarta Puraanam, Siva, Padma Puraanaas and in treatise of Astrology.
The Brahma Vaivarta Puraana traces the origin of Kuja as follows:
The time dates back to the post cosmic incarnation of Lord Vishnu as a boar. The story goes to say that Bhoodevi falls in love with Lord Vishnu and approaches him. The lord favours her and she leaves a coral in the ocean as a token of their togetherness. Kuja is said to have born out of that coral. Etymologically, ‘KU’means earth and ‘JA’ refers to birth. Hence he is referred to as the son of the earth or in other words Bhauma.
Padma Puraana gives a slightly different version of Kuja’s origin. Once a bead of perspiration from Lord Vishnu’s brow falls on the earth and from that energy a red coloured person, who is also known asLohitaanga takes birth. He wins over Lord Brahma with his rigorous penance and secures a position in the planets. He is none other than Kuja.
Shiva Puraana tracks down his origin to Lord Shiva. Sati Devi, daughter of Dakshaprajaapathi, immolates herself in the Yogic fire, as a sequel to her separation from the lord. Lord Shiva too is stricken with agony and in that pain-filled state; a drop of sweat from his body falls on earth. Again a crimson coloured person emerges out of the drop of sweat and Bhoodevi tends him. Hence Kuja is looked upon as the son of Lord Shiva or Kumaara Swami. It is in this context that Kumaara Swami is ceremoniously worshipped on Tuesdays.
Kuja according to astrology:
Kuja prays to the Sun and the Moon and lords over Mesha (Aries) and Vrischika (Scorpio) Raasis. Kujais in the ascent in Makara (Capricorn) raasi and is malefic in Karkataka (Cancer). According to Surya siddhanta, a school of thought in astrology, Kuja is one among the Panchamahabhootas refering toAgni. It is in the light of this reason that Kuja or Mars is red in colour. Married women wear Coral, signifying Mars in their Mangalasootras as an appeasement to the fire god. Mars lords over Mrigashira, Dhanishta and Chitta stars. Kuja dasha runs for a period of seven years and red gram is offered to please the lord.
Kuja’s nature and form:
born into a Bharadwaaja gotra, the four armed Kuja, who is also known as Mangala, is red in colour.Gold coronet on the head, red garlands and red dress mark him out to be a Mars god. Goat is his vehicle. He adorns Trishoola, Varamudra, Abhaya mudra and mace in all his four arms.
Bhavishya Purana sketches out in detail the mode of his worship.
Kuja Yantra should be drawn on a copper plate on Tuesdays. A gold idol of Kuja should be placed on theYantra for worship. Copper, gold, red coloured dress, jaggery, red sandal, red flowers, saffron, muskand red coloured cows should be given away to win his favour. Lord Shiva and Kumaara Swami can also be worshipped to appease Mars. Kuja render in each raasi for a period of 45 days. Kuja gives benefits when he is in the 3rd, 6th and the 11th raasis.
Other features
Kuja was born in the month of Aashaada on Tuesday in the year of Raakshasa naama. His birth star isAnuradha and was born on the Dasami of shukala pakshmi.
He is the lord of a kingdom called Avanthi. In the group of nine planets or navagrahaas, he is positioned in a triangular form. Like other planets it is believed that he too circumbulates mount Meruon a splendorous chariot roofed with a red umbrella and red flag. Turning South ward in the planetary position, the red garland decked Mars is positioned towards the south of the Sun.
The beejaaksharaas of Mars are:
OM KRAAM KREEM KROUM SAHA BHOUMAAYA NAMAHA
The mantras require chanting of seven or ten thousand times. The ashtottara namaas of Kuja are available in books relating to Navagraha aaraadhana.
Kuja, along with Guru and Surya bestows raajayoga upon the native of the horoscope. Kuja gives fillip to gain prosperity in jobs relating to police force, defence, engineering and surgery. Electronic goods, machinery and agricultural lands come our way by the grace and blessings of Mars. Goods relating to heat and fire, are required to be bought on Tuesdays.
Malefic influence of kuja:
Kuja does not cause malific influence for those born under Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Pushyami, Aashlesha, Uttara, Swaathi, Anuraadha, Purvaashaada, Uttaraashada,Shravanam, Uttaraabhaadra andRevathi stars. If kuja is positioned in the 2nd, 12th, 4th, 7th & 8th places of the lagna raasi, there is a possibility of kuja dosha and also loss of a spouse. Those born under Leo and Cancer zodiac sign, and also that of Aries, Scorpio, Sagittarius, Pisces there is no fear of kuja dosha. If kuja aligns with guru, then there is no evil influence. For men, 2nd and 7th positions of kuja are said to be harmful and for women 4th and 8th positions. In general 8th position of kuja is considered malefic. However to size up the influence of this planet, a sound astrological advice is recommended.
Those who come under the influence of this planet are prone to anger, determination, courage. The duty bound people with higher levels of self-esteem evince these traits on account of the influence exerted by the ruddy colored Lord Kuja or Mars.

In Jyotish astrology, Mangala (Devanagari: मंगल, Maṅgala) is the name for Mars, the red planet. Mars is also called Angaraka ('one who is red in colour' also called Rakta varna whose color is like blood [1] or Bhauma ('son of Bhumi') in Sanskrit. He is the god of war and is celibate. He is considered the son of Prithvi or Bhumi, the Earth Goddess. He is the owner of the Aries and Scorpio signs, and a teacher of the occult sciences (Ruchaka Mahapurusha Yoga).
He is painted red or flame colour, four-armed, carrying a trident (Sanskrit: trishūla), mace (Sanskrit: gadā), lotus (Sanskrit: Padma) and a spear (Sanskrit: shūla). His mount (Sanskrit: vahana) is a ram. He presides over 'Mangala-varam' (Tuesday).

Once when Lord Shiva was engrossed in deep meditation (Sansrit: samādhi) upon his abode, Mount Kailash, three drops of perspiration originated from his forehead and fell down on the earth. From those drops manifested a very beautiful infant, who was of reddish complexion and who had four arms.
The child was handed over to the earth goddess, Bhumi for upbringing by Lord Shiva. The child was named Bhauma as he was nurtured and brought up by 'Bhumi' (earth).
When Bhauma grew up, he went to Kashi and did a tremendous penance to please lord Shiva. Lord Shiva blessed him by granting him 'Mangala loka' (the Abode of Mangala), which was superior even to the 'Shukra loka' (the Abode of the god of Venus - Shukra). The same Bhauma is established in the solar system by the name of Mangala (planet Mars).[3]

In Vedic astrology Mangala is considered a malefic of the first order. He rules over the signs Mesha (Aries) and Vrishchika (Scorpio), is exalted in Makara (Capricorn) and has his fall in Karka (Cancer). The Sun, Moon and Jupiter are all considered friendly to him, while he is hostile to Mercury. Venus and Saturn are neutral. Mangala represents drive and physical energy, self-confidence and ego, strength, anger, impulsiveness, heroism and adventurous nature. Mangala rules over blood, muscles and bone marrow. He is associated with battle, war and soldiers.
Mangala is the lord of three nakshatras or lunar mansions: Mrigashīrsha, Chitra and Shravishtha or Dhanista. Mangala has the following associations: the color red, the metal brass and gemstone red coral. His element is fire, direction is south, season is summer.

కుజ దోషము కలవారు చేయవలసిన ఉపచారములు (Remedies of Manglik Dosha or Kuja Dosha)
కుజుని యొక్క స్థితి వలన వర్తక వ్యాపారములలో మరియు ఉద్యోగములో ఉన్నతి మరియు ప్రగతి ఏర్పడును. మరో ప్రక్క కుజుని యొక్క ఉప స్థితి కారణముగా వైవాహిక జీవితములో బాధలు ఏర్పడగలవు. వైవాహిక జీవితములో శని గ్రహమును విషేశకారిగా చెప్పవచ్చును.
కొన్ని స్థితులలో దీని యొక్క ప్రభావము తనంతటతానే తొలగి పోవును. లేనిచో దీనికొరకు ఉపచారములు చేసి దోషనివారణ చేయవచ్చును.

కుజ దోషములో అన్య గ్రహముల ప్రభావము (Effects of other Planets on Manglik Dosha)
కుజ దోషము కలిగి ఉన్న ఎడల దాని కొరకు సరళమైన మరియు ఉత్తమమైన ఉపాయము ఉన్నది. (Easy remedy for Manglik Dosha) యది ఎవరైతే వైవాహిక జీవితములో ప్రవేశించు చున్నారో వారి కుండలిలో ఈ దోషము వున్న ఎడల, వధువు మరియు వరుడు ఇరువురి కుండలిలో సరిసమమైన దోశములు వున్న ఎడల కుజుని దుశ్ప్రభావము తనంతటతానే తొలగి పోవును. ఏ కన్య యొక్క కుండలిలో కుజుడు 1, 2, 4, 7, 8, 12 బావములలో వుండి ఆ కన్య యొక్క వివాహము కుజుని యొక్క స్థితులలో శని ప్రభావము వున్న వరునితో వివాహము జరిగిన కుజుని అమంగళ కరమును కలిగించదు. శని యొక్క ద్రుష్టి కుజునిపై వున్న ఎడల కూడా ఈ దోషము యొక్క నివారణము కలుగవచ్చును.

చతుర్ధ మరియు సప్తమ బావములో కుజుడు మేషము, కర్కాటకము, వృశ్చికము మరియు మఖరరాశిలో వుండి దానిపై క్రూర గ్రహముల ద్రుష్టి లేని ఎడల కుజ గ్రహ దోశము యొక్క ప్రభావము తనంతట తానే తొలగి పోవును (The effect of Manglik Dosha is lessened). కుజుడు, రాహువు యొక్క యుతి వున్న ఎడల కుజ దోషము యొక్క నివారణము కలుగ వచ్చును. (Mars-Rahu combination destroys Manglik Dosha) జ్యోతిష్య విదానము ప్రకారము లగ్న స్థానములో బుధుడు మరియు శుక్రుని యొక్క యుతి కలిగి వున్న ఎడల ఈ దోషము యొక్క పరిహారము చేయవచ్చును. కర్కాటకము మరియు సింహ లగ్నములో కుజుడు లగ్నస్థానములో కేంద్రములో లేదా త్రికోణమునకు స్వామి అయిన ఎడల ఇది రాజయోగమును కలిగించును దాని కారణముగా కుజుని అశుభ ప్రభావము తక్కువ కాగలదు. వరుని కుండలిలో ఏ భావము నుండి కుజ దోషమును కలిగించు చున్నడో, కన్య యొక్క కుండలిలో అదే బావములో రవి, శని లేదా రాహువు వున్న ఎడల కుజ దోషము తొలగి పోగలదు.

కుజ దోషము కొరకు చేయవలసిన వ్రతములు మరియు అచారములు (Fasts and Rituals to lessen the effect of Manglik Dosha)
యది కుండలిలో కుజ దోషము యొక్క నివారణము గ్రహముల కలయిక వలన జరుగని ఎడల వ్రతములు మరియు ఆచారణములు ద్వారా దీని యొక్క ఉపాయములు చేయవలసి వుండును. మంగళ గౌరి వ్రతము మరియు వట సావిత్రి వ్రతము సౌభాగ్యమును ప్రదానించును. యది తెలిసో తెలియకో ఈ దోషము వున్న కన్య యొక్క వివాహము దోష రహితముగా వున్న వరునితో జరిగిన ఎడల ఈ దోష నివారణ కొరకు ఈ వ్రతములు ఆచరించుట లాభదాయకముగా వుండును. ఏ కన్య యొక్క కుండలిలో కుజ దోషము వున్నదో ఆమె వివాహమునకు ముందు కుండతో లేదా వట వృక్షముతో గుప్త రూపముగా వివాహము చేసుకున్న పిదప దోషరహితమైన వరునితో వివాహము చేసుకున్న ఎడల దోషము కలుగదు. విష్ణువుకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఆ ప్రతిమతో వివాహము జరిపించు కున్న తరువాత కన్య యొక్క వివాహము జరిగిన ఎడల కూడా ఈ దోషము యొక్క పరిహారము కలుగ వచ్చును.

మంగళవారము రోజున వ్రతధారణ చేసి సిందూరముతో హనుమంతుని పూజ చేసి హనుమాన్ చాలీసా చదివి పూజ చేసిన ఎడల కుజ దోషము నుండి శాంతి పొందగలరు. కార్తికేయుని పూజించుట వలన కూడా ఈ దోషము నుండి లాభమును పొందగలరు. మహా మృత్యుంజయ మంత్రము సర్వ భాదలను తొలగించు మంత్రము. ఈ మంత్రము ద్వారా కుజ గ్రహమును శాంతి చేయుట ద్వారా కూడా వైవాహిక జీవితములో కుజ దోషము యొక్క ప్రభావము తగ్గ గలదు. ఎర్రని వస్త్రములో కందిపప్ప, రక్త చందనము, రక్త పుష్పము, తీపి పదార్ధము మరియు ద్రవ్యమును కట్టి నదిలో ప్రవాహితము చేసిన ఎడల కుజుని యొక్క అమంగళత దూరము కాగలదు.


Mangalnath Temple- birth place of Lord Mars- Bhauma Pradesh, Angaraka sthana


The only temple dedicated to Mars/Angaraka/Bhauma Swami in the world is the famous Shri Mangalnath Shrine, Ujjain, Madhya Pradesh, India. In Indian astrology, Mangal is believed to be blood-red in complexion, agile, a temperament of bile, pure and generous natured planet.
Unbelievable but it is true that this is the birth place of Mars God- Lord Mangal Nath, the ruling planet of Aries/Mesha Rasi and Scorpio/Vrischika Rasi.
Dedicated to Lord Shiva, Mangalnath Temple is a greatly respected holy place situated in Ujjain. As per the inscriptions in Matsya Purana, Mangalnath is said to be the birthplace of Mars. The Puranas refer to Mangaldev as the child of Lord Shiv and Prithvi (Bhumi, earth), thereby acquiring the name, Bhaum.
In the Puranas Ujjain is mentioned as thus-Ujjainya samutpanna namo bhaum chatubhuj|Bharadwajakule jataha shoola shakti gadhadhara ||
Meaning: In the city of Ujjain, has emerged “Bhaum”/Mangal, who has four hands, in the lineage of the Bharadwaj Kula as a son holding a mace, spear and the emblem of Shakti- a Lotus
Mangalnath Temple which looks upon a vast expanses of the Shipra River, offers an indescribable sense of peace to the tourists. It is situated at the place where the first meridian is said to pass the earth.
Information on Mangalnath@ Ujjain, India
The specialty of the temple is that all those natives who have Mangal/Mars in the Karka rasi which causes debilitation should do Pooja here as Pooja removes hurdles for them and grants them boons. His presence in the third, sixth, tenth and eleventh house from lagna in an individual’s birth chart is considered to give favourable results, while the presence in the first, fourth, fifth, seventh, eighth, ninth and twelfth house is said to yield unfavourable results.
His influence generates virtues of courage, heroism, anger, warring tendency, joyousness, knowledge of sense, and dominance in an individual. Such people are soldiers, doctors, sportsmen, mechanics etc. The colour associated with Mangal is red, metal-copper, gem-red coral and element-fire. A fast on Tuesdays, Hanuman worship etc are means to pacify him.
Significance of Puja in Mangaleshwer temple
Pooja at the magical Mangalnath Temple is beneficial for marriage problems, relationship problems, family peace problems, confidence problems, phobia, insecurity problems. The puja involves invocation of Gauri and Ganesh and the most famous “Bhaat Puja“ wherein plenty of curd rice- curd being cool soothes the hot tempered Mars God, is decorated on the Shivalinga and abeer, gulal and sindoor is offered in plenty to the Linga. The curd rice Shiva linga is decorated and the face of Shri Shiva Bhagwan is made out of it.
Book your Homa/Pooja through this link and we will get back to you for your requirements.
In the form a Shiva ling, Mangal bhagwan or Shri Mangal Nath is the bestower of 21 boons namely;
Obtaining Land and landed propertyPooja of Shri Mangalnath manifested in the form of a Shiva linga at Ujjain
Obtaining and amassing wealth
Son and heirs
Early marriage
The right bride and bridegroom
Mangal Dosha removal
Removal of all diseases
Vanquishing enemies
Complete prosperity
Longevity
Removal of debts
Success in all endeavors
Vastu and Household Dosha removal
Complete victory over enemies
All wishes and aspirations will come true
Complete education successBhaat puja @Shri Mangalnath, Ujjain
Complete Good health
Removal of obstacles
Benefic results of Navagraha
Fulfillment of wishes
Wealth, Land, Work, business, and Moksha
Book your Homa through this link and we will get back to you for your requirements.
Some more photos of Shri Mangalnathji, Ujjain, Madhya Pradesh
Pravesh Dwar of the Inner Sanctum Sanctorum of Shri Mangalnathji, Ujjain
Beginning of Mangal Pooja- Gauri Ganeshji idols
People throng in thousands to do the Mangal pooja
Navagraha and Mangal Shanti Prayoga at Shri Mangalnath, Ujjain
Navagraha and Mangal Shanti Prayoga at Shri Mangalnath, Ujjain
Smearing Gulal and Sindoor on Shri Mangalnath in the form of a Linga
People attending elaborate Mangal Shanti poojas @ Shri Mangal Nath temple in Ujjain
Navagraha Poojan at Shri Mangal Nath, Ujjain


Mangal
Related Links
Introduction
Brihaspati
Budha
Chandra
Ketu
Mangal
Rahu
Shani
Shukra
The planet Mars is called ‘Mangal’ in Hindi. It is considered a fiery planet and is symbolized by the color red. Being an aggressive planet it is a representation of the god of war. He is believed to be the son of Prithvi or Bhumi, the Goddess Earth and hence also called ‘Bhauma.’

He is imagined as red as flame color and has four-arms, each carrying a trident (trishula), mace, lotus and a spear. Due to the color red, Mars is also called ‘Angaraka’ in Sanskrit. He is seen sitting on a ram. 'Mangal-var' (Tuesday) out of the seven days is presided by Mars.

The story behind the birth of Mangal grah says that once when Lord Shiva was meditating on Mount Kailash, three drops of perspiration dropped down to the earth from his forehead. Those drops developed into an infant, who was reddish in complexion and had four arms.

The goddess earth, Bhumi mothered the child.

When Bhaum grew up, he did a strong penance to please lord Shiva. Lord Shiva blessed him by granting him 'Mangala loka' (the Abode of Mangala). The same 'Bhauma' is recognized in the solar system as the Mangal grah (the planet Mars).
The consort of Mangal is Jwalini.

Astrological Importance

Mars is the ruler of Aries and Scorpio signs. He is high in Makara (Capricorn) and has his fall in Karka (Cancer).Mangal teaches occult sciences as Ruchaka Mahapurusha Yoga.

In Vedic astrology Mangal is considered a malefic planet. Mars is friendly to Sun, Moon and Jupiter, hostile to Mercury, neutral to Venus and Saturn.

Mangal is the lord of Mrigashirsha, Chitra and Shravishtha or Dhanista nakshtra. Mangal’s color is red, metal is brass, gemstone is red coral, element is fire, direction is south and season is summer.

To please Mangal, one should offer prayers to Lord Shiva or wear the stone 'Praval'. Copper, gold, wheat, red clothes, red sandal, red flower etc. may be offered to the Grah. Fasts on Tuesdays and reading of Hanuman Chalisa are also beneficial.

Body parts affected

Mangal represents force and physical energy, self-confidence and ego, strength, anger, impulsiveness, heroism and adventurous nature. Mangal effects blood circulation, muscles and bone marrow.

Mangal mantra

om kram kreem krom saha bhaumai namaha

Gayatri Mantra for Mars

"Om Angarkaya vidmahe, bhoomipalaya dhimahi, tanno Kujah prachodayat"

Navgrah Mangal Mantra

"Dharaneegarbha Sambootham Vidhyadh Kaanthi Samaprabham
Kumaaram Shakthihastham Cha Mangalam Pranamaamyaham

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML