గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 3 December 2014

మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి. ఈరోజు కృష్ణుణ్ణి పూజించి, గీతాపారాయణ చేస్తే మంచిదని ప్రతీతి.సర్వోపనిషదో గావః దోగ్దాగోపాల నందనః!
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్!!
శ్రీకృష్ణుడను గొల్లవాడు ఉపనిషత్తులనెడి గోవులనుండి అర్జునుడనెడి దూడను నిమిత్తముగా చేసుకొని గీత అను అమృతమును పితికేను.
శ్రీమద్భగవద్గీత సాక్షాత్తుగా భగవానుని దివ్య వాణి. దీని మహిమ అపారమైనది, అపరిమితమైనది. ఆ మహిమను సంపూర్ణముగ ఎవ్వరును వర్ణింపజాలరు. ఆదిశేషుడు గాని, పరమశివుడుగాని, కడకు మహాగణాధిపతి గాని దీని మహిమను సమగ్రముగా వర్ణింపలేరు. పురాణేతిహాసాదులలో పెక్కు చోట్ల దీని మహిమ కీర్తింపబడినది. ’సర్వశాస్త్రమయీ గీతా’ – గీత సకల శాస్త్ర శోభితము అని మహాభారతమున పేర్కొనబడినది. కానీ ఇట్లు చెప్పుటయు సరిపోదు. ఏలనన శాస్త్రములన్నియును వేదములనుండి ఏర్పడినవి. వేదములు బ్రహ్మ ముఖమునుండి వెలువడినవి. బ్రహ్మ భగవంతుని నాభికమలమునుంచి ప్రభవించెను. ఈ రీతిని గమనిన్చినచో భగవంతునకును, శాస్త్రములకును, మధ్య చాలా అంతరము ఉందును. కానీ భగవద్గీత సాక్షాత్తుగా భగవంతుని ముఖారవిందము నుండియే అవతరించినది. అటువంటి గీత ప్రభవించిన రోజు రేపు అనగా మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి. ఈరోజు కృష్ణుణ్ణి పూజించి, గీతాపారాయణ చేస్తే మంచిదని ప్రతీతి.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML