గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 25 December 2014

నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రంనవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రం

గ్రహాణామాది రాదిత్యోలోక రక్షణకారకః ||
విషమస్థాన సంభూతం పీడాం హరతుమే రవిః ||
రోహిణీ శస్సుధామూ ర్తిస్సుధాగాత్రస్సురాళనః ||
విషమస్థాన సంభూతం పీడాం హరతుమే విదుః ||
భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్సదా ||
వృష్టి కృదృష్టి హర్తాచ పీడాం హరతుమే కుజః ||
ఉత్పాతరూపోజగతాం చంద్రపుత్రో మహాధ్యుతిః ||
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతుమే బుధః ||
దేవమంత్రి విశాలాక్షః సదాలోకహితే రతః ||
అనేకశిష్య సంపూర్ణః పీడాం హరతుమే గురుః ||
దైత్యమంత్రి గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః ||
ప్రభు స్తారాగ్రహణాంచ పీడాం హరతుమే బృగుః ||
సుర్యపుత్రోదీర్ఘదేహో విశాలక్షః శివప్రియః ||
మందచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతుమే శనిః ||
మహాశిరామ మహావక్త్రో దీర్ఘధంష్ట్రో మహాబలః ||
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశాశ్చ పీడాం హరతుమే శిఖిః ||
అనేకరూపవర్త్యైశ్చ శతశో థసహస్రశః ||
ఉత్పాతరుజోజగాతాం పీడాం హరతుమే తమః ||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML