గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Sunday, 14 December 2014

శివుని పదిహేడు తత్త్వముల రహస్యము - ఉపాసన

శివుని పదిహేడు తత్త్వముల రహస్యము - ఉపాసన

శ్రీ గురుభ్యోనమః
నమస్తే
బ్రహ్మమునకు సంబంధించి ముఖ్యముగా 17 నామములు లేదా గౌణముల రహస్య తత్త్వరహస్యములను తెలుసుకొని శివునిగా ఉపాసిస్తారు. ఆ రహస్యాన్ని అనామయ స్తవంలో స్తవకర్త రహస్యంగా మనకి అందించారు. ఎల్లరూ ఈ 17తత్త్వములను గూర్చి తెలుసుకొని దాని పై విచారణ చేసి శివునుపాసింతురుగాక..

వందే రుద్రం వరద మమలం దండినం ముండధారం
దివ్యజ్ఞానం త్రిపురదహనం శంకరం శూలపాణిం
తేజోరాశిం త్రిభువనగురుం తీర్థమౌళిం త్రినేత్రం
కైలాసస్థం ధనపతిసఖం పార్వతీనాధ మీశమ్.

రుద్రం = రుద్రుడు (జీవుల పాప పుణ్య ఫలప్రదుడై, పాప ఫలము ననుభవింపజేయు రుద్ర స్వరూపము, ఆశ్రయించినవారి పాప ఫలమునుకు రుద్రుడై ఆ పాపఫలితాన్నితొలగించి గలవాడు ఐన లయకారక తత్త్వంతో ఉనన్ రుద్రతత్త్వం)
వరదం = వరప్రదుడు (అతి సులభుడు, ప్రాపంచిక - పారలౌకిక కోరికలను అతి సులువుగా తీర్చగలవాడు)
అమలం = నిర్మలుడు (అన్నియూ తానేఐనా, తనవేఐనా , తనకేదీ అంటనివాడు, అన్నపూర్ణ భర్తయైనా అంటులేనివాడు అని రుద్రం వ్యాఖ్యానించిన పెద్దలు సూచించారు అదే, దరిద్రత్+నీలలోహిత మంత్రాలలో రుద్రంలో చెప్పబడేది)
దండినం = దండాన్ని ధరించినవాడు (రక్షకుడు)
ముండధారం = కపాలముధరుడు (కపాలము భ్రూమధ్యనుంచి బ్రహ్మరంధ్రం వరకు అక్కడనించి సరిగ్గా భ్రూమధ్య రేఖ వెనకవేపుకు పాయింట్ వరకు సరిగ్గా ఉన్న అర్థ చంద్రాకారమే రుద్రంలో చెప్పిన ధనస్సు, దానికి సంకేతమే కపాల ధారణం, శ్రీవిద్యా రహస్యంగాకానీ, శివోపాసన రహస్యములుగాకానీ పెద్దల ద్వారా ఇవి తెలుసుకోవచ్చును)
దివ్యజ్ఞానం = అందరూ దేనిగూర్చి తెలుసుకోవాలో ఆ దివ్యజ్ఞానస్వరూపుడు
త్రిపురదహనం= త్రిపురములను దహించినవాడు (స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలను దహింపజేసి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగినవాడు, జ్ఞాన స్వరూపుడు)
శంకరం = శంకరోతి ఇతి శంకరః - ఎల్లప్పుడూ శుభమునే కూర్చేవాడు (వంశ వృద్ధికావించి అందరినీ మంగళప్రదులుగా చేసేవాడు అంటే సృష్టికార్యం నిర్వహించే చతుర్ముఖబ్రహ్మతత్త్వంగానూ, స్థితికారకత్వంతో విష్ణుతత్త్వంగానూ ఉండేవాడు)
శూలపాణిం = శూలమును ధరించేవాడు (త్రిశూలము పైన మూడుగా ఉన్నా ఆధారముగా ఉన్న కర్రవంటిదాన్ని ధరించే వాడు, అంటే మూడింటికి ఆధారమైన వస్తువును చేతిలో పట్టుకున్నవాడు లేదా తానే ఆధారమైనవాడు)
తేజోరాశిం = అనంత తేజోరాశి, అజ్ఞాన దాహకత్వానికి కావలసిన సంపూర్ణమైన తేజోపుంజం
త్రిభువనగురుం = మూడులోకములకూ గురు స్వరూపము ఐనవాడు (లేదా ఈ భువనములో ముఖ్యంగా మూడు రూపములలో గురువుగా ఉండేవాడు అవే తల్లి, తండ్రి, ఆచార్యుడు అని కూడా వ్యాఖ్యానమున్నది)
తీర్థమౌళిం = తీర్థమును ధరించినవాడు, గంగాధరుడు (నీరు ప్రాణములను నిలబెట్టునది,ప్రాణములను నిలబెట్టు నీటిని తన అధీనంలో ఉంచుకొనేవాడు, తద్వారా సృష్టి రక్షకుడు దీనినే స్థితికారకత్వమైన విష్ణుతత్త్వం అని తెలుసుకోవలె)
త్రినేత్రం = మూడు కన్నులు కలిగినవాడు (సూర్య, చంద్ర, అగ్నిలుగా ఉండి లోక సాక్షిగా ఉన్నవాడు)
కైలాసస్థం = కైలాస వాసి, కేళి జరుగు స్థలమున నుండు వాడు
ధనపతిసఖం = కుబేరునకు మిత్రుడు ( తాను అందరికీ ఇచ్చేవాడు తనకేమీ ఇవ్వనవసరంలేనివాడు, అన్నిటా పరిపూర్ణుడు)
పార్వతీనాథం = పార్వతీ దేవికి పతిఐనవాడు (పర్వతం లేదా గిరి అంటే అనంత వేద రాశి,దానినధిష్టించినది లేదా దాని చివరల ఉన్నది నాద రూపమైన పరబ్రహ్మ తత్త్వం ప్రణవం అదే ఓం కారం, దానికి సూచనే గిరీశుడు అన్నపేరు లేదా పార్వతీనాథుడన్నపేరు)
ఈశం= ఈశ్వరుడు, శివుడు
వందే = నమస్కరించుచున్నాను

బ్రహ్మాండ, పిండాండములలో లేదా సాధనలో సహస్రార చక్రములో అమృతధారలు కురిపిస్తున్నటువంటి చంద్రుని కళలు 16 ఇందులో 15 కళలు శుక్ల, కృష్ణ పక్షములలో క్షయ వృద్ధిని పొందుతూనే ఉంటాయి, ఇక పదహారవ కళ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది అదే శివుని తలమీది చంద్రవంక. అది సదా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సాదా కళ ని పేరు దాన్నే బృ.ఉ లో ’ధృవా’ అని చెప్పారు. ఈ పదహారవ కళ సంకేతమే శివునికన్న అభిన్నమైన శక్తి రూపము అని. అందుకే ఇద్దరికీ ఈ చంద్రకళ ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఏ తత్త్వాన్ని ఆశ్రయిస్తుందో అది సర్వాతీతమైన తత్త్వం. అదే శివుడు.

దీని సూచన ఏమిటి? ఏం చెప్తోందిది? అంటే సర్వాతీతమైన అద్వితీయమైన పరబ్రహ్మం గురించి, ఆయన జరిపే ఈ అనంత సృష్టి క్రమం గురించి ఎన్నో గ్రంధరాజాలు సమస్త వాజ్ఞ్మయమూ చెప్పినదాన్ని సూచకంగా ఒక్క శ్లోకంలో ఈ పదిహేడు తత్త్వాలలో రహస్యంగా ఇమడ్చబడి చెప్పబడింది..

చంద్రుని 16వ కళ శివునికన్నా అభిన్నమైన శక్తి స్వరూపమని తెలియబడింది కదా, అంటే శివుని నుండి వ్యక్తమైనది అది ఎన్నటికీ మారదు, ఆయననే అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది, అందుండి మరో పదిహేను కళలు బయటికొచ్చాయి ఇవి కాలంలో పెరుగుతూ తరుగుతూ ఉంటాయి. సృష్ట్యాంతంలో ఇవి తిరిగి 16వకళలోకి వెళ్లిపోతాయి ఆ పదహారవదైన సాదా కళ శివునికన్నాభిన్నముగాకాక శివునియందే ఉండిపోతుంది. 17వ తత్త్వమైన శివమొక్కటే శాశ్వతము, అద్వితీయమైనదిగా ఉండిపోతుంది, అదే వేదాంత ప్రతిపాదితమైన పరబ్రహ్మస్వరూపము.

సర్వం శ్రీ పరబ్రహ్మార్పణమస్తు..


Tattva


The entire universe consists of various manifestations of God (the Universal Consciousness) which together form the basis of all our experiences. As these are just forms of Brahman - Ultimate Reality, they are themselves called primary realities, principles or categories of existence. In short, Tattvas (literally, 'that-ness-es').
The transformation of the spirit, pure consciousness, or Paramatma (Supreme Atma or Soul) through a cascade of tattvas from spirit through knowledge to lesser consciousness to matter is depicted here as an evolutionary process and the tattvas measure the distance between individual soul and matter on the distal end and pure consciousness on the proximal end.
The ancient Indian scriptures and the different schools of Indian thought analyse the process of universal emanation in their own unique ways. They are briefly described as follows.
TattvaNumberShaivism36Vaishnavism3. also 5 acc. to GaudapadaSuddha5Suddhaasuddha7Asuddha24


5 Suddha Tattvas
Actinic or Pure Spiritual Energy
1. Shiva-Tattva: As the Universe is the creation of God's Own Mind (the Supreme Intelligence), the first Reality or Tattva naturally is God (Shiva) Himself. This level of Reality consists of Pure, Infinite Consciousness.
2. Shakti-Tattva: The second level of Reality is that of Pure, Infinite Bliss which is the Power whereby God experiences the Boundless Joy of His Own Existence. For this reason it is known as Shakti-Tattva, the Principle or Category of Power.
3. Sadashiva-Tattva: The third level is that of Pure, Infinite Will-Power, being the Power whereby God experiences Himself as an Unlimited, Independent Force that is ready and able to perform any action He wishes. At this stage God forms the resolve to bring His Power of Creation into operation.
4. Ishvara-Tattva: The fourth level represents God's Power of Pure, Infinite Knowledge whereby He is able to know all things. At this stage God begins to conceive in His Mind the Universe to be created.
5. Satvidya-Tattva: The fifth level is that of Pure, Infinite Action. At this stage, the Divine Power of Action which is the Power whereby God may assume, or manifest Himself as, any form or shape, comes into operation. Up to and including this stage, Creation is Ideal in the sense that it is very much one with the Mind of God just as a thought or idea is one with the mind of the person who conceives it. The Universe at this level is purely Spiritual and is inhabited by Spiritual Beings such as Gods (Angels), Enlightened Yogis (Siddhas), Sages (Rishis) and Saints (Sadhus) who are consciously aware of their Oneness with their Creator. These evolved Souls are beings of great Spiritual power. Although they may assume any form and shape they wish, they have no bodies but may be described as radiant Orbs of Spirit for which reason they are known as Devas or Devatas (Radiant Ones).
7 Suddhaasuddha Tattvas
Actinodic or Spiritual-Magnetic Energy
6. Maya-Tattva: This is God's Wondrous Power, that aspect of His Power of Action, whereby He performs the Miracle of Physical Creation. For this reason it is called the Magic Power of God or Maya Shakti. At this stage something extraordinary happens. Just as the Sun is sometimes obscured by an eclipse or by a mist or cloud which conceals his radiant orb from human view, God's Infinite, Independent and Free Consciousness appears to become obscured by a layer of dense and opaque Consciousness. This dark veil of Consciousness provides the substance from which the Material Universe is created.
Thus, as the Sun envelops himself in clouds which produce rain which nourishes different forms of life, so also God obscures His Own Infinite Majesty and Glory and appears as, or manifests, the Material Universe teeming with innumerable forms of limited life.
Just as the Sun hides himself from human view by night in order to reveal the Stars and the Moon, so also God conceals His Highest Glory so that man may see the wonders of His Creation and understand the true Power of God.
7. Kalaa-Tattva: Due to God's Power of Obscuration His Five Divine Powers (Consciousness, Bliss, Will-Power, Knowledge and Action) assume limited forms giving rise to the first stage in limited creation, called Kalaa-Tattva. It represents the limited power of action whereby an embodied being is able to accomplish but a few things.
8. Vidya-Tattva: This is the stage at which the power of knowledge associated with a sentient creature is limited so that he can only know a few things.
9. Raaga-Tattva: At this stage a living being's will-power becomes limited so that he only desires limited things.
10. Kaala-Tattva: This is that stage at which a Soul's unlimited and uninterrupted happiness becomes temporary and limited. This temporariness gives rise to the experience of limited time.
11. Niyati-Tattva: This is the stage at which the Soul's consciousness becomes so limited as for him to have only a limited experience of himself.
12. Purusha-Tattva: This is the crucial point at which Consciousness, having become limited, comes into existence as an embodied Soul, complete with the above mentioned limited powers of consciousness, happiness, will, knowledge and action. Hence it is known as Purusha or personal Soul.
24 Asuddha Tattvas
Odic or Gross-Magnetic Energy
13. Pradhana-Tattva: Also known as Prakrti, it represents that aspect of the Soul which, following the limitation of its consciousness, becomes unconscious and forms the Soul's first objective experience. For this reason it is called Pradhana or Primary Matter from which all objective experience arises.
Pradhana consists of the three qualities (Gunas) of Light (Sattva), Darkness (Tamas) and Activity (Rajas), the last-named being the interaction of the first two. They are experienced as pleasure, insentience and pain, respectively and together represent the sum total of the Soul's future experiences such as thoughts, emotions and sense perceptions, resting within itself in potential form.
Pradhana corresponds to what Western psychology terms a person's "unconscious". While every Soul has its own Pradhana (or Unconscious), the Collective Unconscious is nothing but the Mind of God which is unknown and therefore "unconscious" to the personal Soul.
14. Buddhi-Tattva: This is the first product of Pradhana, formed from its light-aspect (Sattva), in which both Soul and his experiences reflect themselves as in a mirror, resulting in thought processes. In everyday life, Buddhi constitutes a Soul's Intellect or Power of Reasoning whereby it analyses its experiences and forms a judgement in respect of the same.
15. Ahamkara-Tattva: The offshoot of Buddhi-Tattva, it represents the Power of Personality or Identity whereby the Soul creates or builds a sense of Identity for itself out of sense perceptions, emotions, thoughts and memories. Hence it is called Ahamkara or "I-maker".
16. Manas-Tattva: The Lower Mind (as opposed to the Intellect or Higher Mind) whereby the Soul selects sense perceptions out of the general sense data, builds them into intelligible images, names and classifies them and presents them to the higher levels of the mind for further processing.
For the sake of convenience, the remaining 20 Tattvas are dealt with in groups of five.
Tattvas 17 to 21.The Five Faculties of Perception (Jnanendriyas)
17. srotra tattva: hearing (ears)
18. tvak tattva: touching (skin)
19. chakshu tattva: seeing (eyes)
20. rasanâ tattva: tasting (tongue)
21. ghrâna tattva: smelling (nose)
Hearing, Feeling by Touch, Seeing, Tasting and Smelling are the Soul's Powers of Perceptual Knowledge and extensions of the Lower Mind, whereby the Soul experiences the multitude of sense perceptions that constitute the external World.
Tattvas 22 to 26. The Five Faculties of Action (Karmendriyas)
22. vâk tattva: speech (voice)
23. pâni tattva: grasping (hands)
24. pâda tattva: walking (feet)
25. pâyu tattva: excretion (anus)
26. upastha tattva: procreation (genitals)
Speaking, Grasping, Moving About, Excreting and Sexual Activities are the Soul's Powers of responding to and interacting with, the external World.
Tattvas 27 to 31. The Five Primary Sensations (Tanmatras)
27. sabdha tattva: sound
28. sparsa tattva: feel/palpation
29. rûpa tattva: form
30. rasa tattva: taste
31. Gandha tattva: odor
Sound, Touch, Colour, Flavour and Odour constitute the Soul's sense data that together form his external experiences.
Tattvas 32 to 36. The Five Gross Elements of Matter (Maha Bhutas)
32. âkâsa tattva: ether
33. vâyu tattva: air
34. tejas tattva: fire
35. âpas tattva: water
36. prithivî tattva: earth
Ether, Air, Fire, Water and Earth are condensations of the above described Primary Sensations. They represent the constituent forces that in various combinations make up the material substance of which physical objects are made. For example, that which gives solidity to an object, belongs to the Earth-Tattva. That which gives fluidity belongs to the Water-Tattva. That which gives form and shape belongs to Fire. That which gives movement belongs to Air. And that which gives location and extension in space (i.e., size, direction, etc.) belongs to Ether.
Due to variation in their materiality or subtlety, the Gross Tattvas are perceived variously. Earth is perceived by its qualities of odour, taste, colour, feel and sound; Water by its qualities of taste, colour, feel and sound; Fire by its qualities of colour, feel and sound; Air by its qualities of feel and sound; and Ether, being the most subtle, is perceived by its quality of sound, only.
What becomes evident from the above is that the Tattvas are defined by their exclusive capacity to perform a specific function in the scheme of reality. And as the sole agent or acting force is Consciousness, it follows that the Tattvas are nothing but functions of Consciousness.
No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML