గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 6 December 2014

దత్తాత్రేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం:దత్తాత్రేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం:

ప్రథమస్తు మహాయోగీ ద్వితీయ ప్రభురీశ్వరః
తృతీయశ్చ త్రిమూర్తిశ్చ చతుర్థో జ్ఞాన సాగరః
పంచమో జ్ఞాన విజ్ఞానం షష్ఠస్యాత్ సర్వమంగళమ్
సప్తమః పుండరీకాక్షో అష్టమో దేవ వల్లభః
నవమో నందదేవేశో దశమో నందదాయకః
ఏకాదశో మహారుద్రో ద్వాదశో కరుణాకరః!!


ఏతాని ద్వాదశ నామాని దత్తాత్రేయ మహాత్మనః!
మంత్రరాజేతి విఖ్యాతం దత్తాత్రేయో హరఃపరః!!
క్షయోపస్మార కుష్ఠాది తాపజ్వర నివారణం!
రాజద్వారే పయే ఘోరే సంగ్రామేషు జలాంతరే!!
గిరేర్గుహాంతరేరణ్యే వ్యాఘ్రచోర భయాదిషు!
ఆవర్తన సహస్త్రేషు లభతే వాంఛితం ఫలం!!
త్రికాలే యః పఠే నిత్యం మోక్ష సిద్ధిమవాప్నుయాత్!
దత్తాత్రేయః సదారక్షేత్ యశః సత్యం న సంశయః!!
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యతే!
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రీ లభతే ధనమ్!!
అభార్యో లభతే భార్యామ్ సుఖార్థీ లభతే సుఖమ్!
ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యో సర్వదా విజయీ భవేత్!!
ఇతి శ్రీమద్ దత్తాత్రేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML