గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 25 December 2014

అష్ట లక్ష్మి :--అష్ట లక్ష్మి :--
---------------
1. ఆదిలక్ష్మి

సుమనస వంధిత, సుంధరి, మాధవీ, చంద్ర సహోధరి హేమమయే,
మునిగన మండిత, మోక్ష ప్రధయిని,మంజుల భాషిని, వేదా నూతె,
పంకజ వాసిని దేవ సూపూజిత సద్గుణ వర్షని, సాంతియుతె,
జయ జయ హేయ్ మధుసూధనా కమిని అధిలక్ష్మి సదా పాలయ మాం


2. ధాన్యలక్ష్మి

అయికలి కల్మష నాశీని, కమిని, వైదిక రూపిణీ, వేదా మయె,
క్షీర సముధ్భావ మంగళ రూపిణీ,మంత్ర నివాసిని, మంత్రణుతె,
మంగళ ధాయిని, అంబుజ వాసిని, దేవ గణార్చిత పాదయుతె,
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని,ధాన్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం.

3. దైర్యాలక్ష్మి

జయ వర వర్ణనీ, వైష్ణవి, భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిని, మంత్ర మయె,
సురగణ పూజిత శ్రీ ఘ్ర ఫల ప్రధ, జ్ఞాన వికాశిని, శాస్త్రణుతె,
భవ భయ హరిని, పాప విమోచిని, సాధు జనార్చిత పాదయుతె,
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని,దైర్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం.

4. గజాలక్ష్మి

జయ జయ దుర్గతి నాశీని కమిని,సర్వ ఫల ప్రధ శాస్త్ర మయె,
రధగజ తురగ పదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతె,
హరిహర బ్రహ్మ సూపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతె,
జయ జయ హే మధుసూధన కమిని గజాలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

5. సంతానలక్ష్మి

అయి ఖఘ వాహినీ, మోహినీ, చక్రిని, రాగ వీవర్ధిని, జ్ఞానమయే,
గుణగణ వారిధి, లోక హితైషిణి, స్వర సప్త భూషిత రాననుతే,
మనుజ సురాసుర దేవ మునీశ్వర,మానస వంధిత పాదయుతె,
జయ జయ హే మధుసూధన కమిని, సంతానలక్ష్మి సదా పలయ మాం

6. విజయలక్ష్మి

జయ కమలాసని, సద్గతి దాయిని, జ్ఞాన వికాశిని గనమయే,
అనుధిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర, భూషిత వాసిత వాధ్యనుతె,
కనకధార స్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మన్యపథే,
జయ జయ హే మధుసూదన కమిని,విజయలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

7. విద్యాలక్ష్మి

ప్రణతసురెస్వరి, భారతి, భార్గవి ,శోక వినాసిని, రత్న మయె,
మణి మయ భూషిత కర్ణ విభూషణ, శాంతి సమావృత హాస్యముఖే,
నవవిధి దాయిని కాలిమల హరిణి, కమిత ఫలప్రధ హస్తయుతె,
జయ జయ హే మధుసూదన కమిని, విద్యాలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

8. ధనలక్ష్మి

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి – ధింధిమి దుందుభి నాధ సూపూర్ణమయే,
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాధ్యనూతే,
వేద పురాణేతిహస సూపూజిత, వైదిక మార్గ ప్రదర్శాయుతె,
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని ధనలక్ష్మి రూపేణ సదా పాలయ మాం.No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML